You might interested in

 • ഉദിക്കണം🌼
കുതിച്ചുപൊന്തണം🌱
നിവർന്നുനിൽക്കണം നീ🕺
ഭൂമി തൻ മേൽ🌎
പ്രകാശമാകണം ഇരുട്ടിനെന്നും🌝
വിട ചൊല്ലണം ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ😊
.
.
.
.
.
#happy#photography#snapseed#lightroom#smile#happyfaces#costumes#joker#portrait#fun#family
 • ഉദിക്കണം🌼
  കുതിച്ചുപൊന്തണം🌱
  നിവർന്നുനിൽക്കണം നീ🕺
  ഭൂമി തൻ മേൽ🌎
  പ്രകാശമാകണം ഇരുട്ടിനെന്നും🌝
  വിട ചൊല്ലണം ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ😊
  .
  .
  .
  .
  .
  #happy #photography #snapseed #lightroom #smile #happyfaces #costumes #joker #portrait #fun#family

 •  319  25  14 hours ago
 • #Family what are your thoughts?
 • #Family what are your thoughts?

 •  2,506  990  13 hours ago
 • Bryson tiller & his daughter ❤️ @africanside
 • Bryson tiller & his daughter ❤️ @africanside

 •  421  3  14 hours ago