#đẹp Instagram Photos & Videos

đẹp Pikdo

The total number of posts up to now is 344,778 with the đẹp hashtag.

Hashtag Popularity

3.2
average comments
54.9
average likes

Latest #đẹp Posts

 • #290k 
Size SML 
Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
Inbox or imess: 0901747475 😘
#mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
#followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh
 • #290k
  Size SML
  Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
  📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
  Inbox or imess: 0901747475 😘
  #mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
  #followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh

 •  5  1  15 minutes ago
 • #280k 
Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
Inbox or imess: 0901747475 😘
#mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
#followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh
 • #280k
  Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
  📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
  Inbox or imess: 0901747475 😘
  #mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
  #followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh

 •  3  0  15 minutes ago
 • #280k 
Size SML 
Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
Inbox or imess: 0901747475 😘
#mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
#followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh
 • #280k
  Size SML
  Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
  📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
  Inbox or imess: 0901747475 😘
  #mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
  #followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh

 •  6  0  16 minutes ago
 • #280k 
Freesize 
Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
Inbox or imess: 0901747475 😘
#mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
#followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh
 • #280k
  Freesize
  Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
  📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
  Inbox or imess: 0901747475 😘
  #mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
  #followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh

 •  3  0  17 minutes ago
 • Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
Inbox or imess: 0901747475 😘
#mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
#followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh
 • Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
  📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
  Inbox or imess: 0901747475 😘
  #mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
  #followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh

 •  4  0  18 minutes ago
 • Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
Inbox or imess: 0901747475 😘
#mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
#followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh
 • Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
  📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
  Inbox or imess: 0901747475 😘
  #mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
  #followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh

 •  0  0  19 minutes ago
 • Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
Inbox or imess: 0901747475 😘
#mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
#followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh
 • Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
  📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
  Inbox or imess: 0901747475 😘
  #mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
  #followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh

 •  1  0  19 minutes ago
 • Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
Inbox or imess: 0901747475 😘
#mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
#followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh
 • Ghé FB: Thu Moon (moon closet) của mình để xem được nhiều đồ hơn nữa nhé 💕 📍 Order 7-14 ngày
  📍 Nhận tìm hàng theo ảnh
  Inbox or imess: 0901747475 😘
  #mooncloset #thumoon #mặcđẹpmỗingày #likeforlikes #likeforfollow
  #followme #quảngchâucaocấp #xinh #thờitrang #thờitrangnữ #thờitranghànquốc #hàngorder #thiếtkế #làmđẹp #đẹp #váytrắng #váybabydoll #váyulzzang #váynữ #váyđầm #váyđẹp #váyxinh #váy2dây #váycaro #vaycaro #dothudong #setdoxinh

 •  4  0  19 minutes ago
 • Xinh quá ln🥰💰(ảnh thật#đẹp)
💰245k
 • Xinh quá ln🥰💰(ảnh thật #đẹp)
  💰245k

 •  0  0  45 minutes ago
 • 🧒🧒Set bộ quần áo Safari Hờ Mờ cho bé trai #quá #đẹp ạ, set gồm áo thun #cotton kết hợp với quần #kaki co #giãn #mềm mỏng.
🏵🏵size : 1 - 5T ⛳️ Cửa hàng FB: https://www.facebook.com/pg/NhaCaLa2020/shop
⛳️ Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/nha-cala
⛳️ Shoppe: https://shopee.vn/shop/261126039/?page=0&shopCollection=1
..........................
📌 #nhacala giảm 10% khi đến shop check in mua hàng
✍️Miễn ship nội thành HCM cho đơn > 500k
✍️Miễn ship tỉnh cho đơn > 1 triệu (hoặc ck trước đơn > 500k)
☎️ INBOX CHO #NHÀ #CALA ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MOM NHÉ!
🏡#nhacala chuyên hàng #xuất #khẩu quần áo trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi. Hàng #sẵn tại shop nhé!🌻🌻🌻
⏰ Mở cửa 9am - 9pm từ T2-CN
🤙 0901.238.567
🎃🎃Folow #nhacala cập nhập mẫu mới hằng ngày và nhận nhiều trương trình ưu đãi giá #sập #sàn #chất #sịn #sò luôn nhé
 • 🧒🧒Set bộ quần áo Safari Hờ Mờ cho bé trai #quá #đẹp ạ, set gồm áo thun #cotton kết hợp với quần #kaki co #giãn #mềm mỏng.
  🏵🏵size : 1 - 5T ⛳️ Cửa hàng FB: https://www.facebook.com/pg/NhaCaLa2020/shop
  ⛳️ Tiki: https://tiki.vn/cua-hang/nha-cala
  ⛳️ Shoppe: https://shopee.vn/shop/261126039/?page=0&shopCollection=1
  ..........................
  📌 #nhacala giảm 10% khi đến shop check in mua hàng
  ✍️Miễn ship nội thành HCM cho đơn > 500k
  ✍️Miễn ship tỉnh cho đơn > 1 triệu (hoặc ck trước đơn > 500k)
  ☎️ INBOX CHO #NHÀ #CALA ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MOM NHÉ!
  🏡 #nhacala chuyên hàng #xuất #khẩu quần áo trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi. Hàng #sẵn tại shop nhé!🌻🌻🌻
  ⏰ Mở cửa 9am - 9pm từ T2-CN
  🤙 0901.238.567
  🎃🎃Folow #nhacala cập nhập mẫu mới hằng ngày và nhận nhiều trương trình ưu đãi giá #sập #sàn #chất #sịn #sò luôn nhé

 •  0  0  49 minutes ago
 • Set xô thêu hoa 
Nhà E về thêm hoa mới. Mẫu này nhỏ nhắn xinh xắn lắm ạ. Đơn giản mà sang(ảnh thật hàng siêu#đẹp
💰270k
 • Set xô thêu hoa
  Nhà E về thêm hoa mới. Mẫu này nhỏ nhắn xinh xắn lắm ạ. Đơn giản mà sang(ảnh thật hàng siêu #đẹp
  💰270k

 •  0  0  56 minutes ago
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn. 
#lemonmaskvietnam
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

  Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn.
  #lemonmaskvietnam

 •  0  0  1 hour ago
 • KEM DƯỠNG KÍCH TRẮNG TRỊ NÁM XÀI 1 HŨ BẰNG 10 LẦN ĐI SPA✨

ĐÂY LÀ DÒNG FORENCOS HỘP VÀNG DÙNG BAN ĐÊM KHÁCH NHÉ ! BỔ SUNG THÀNH PHẦN DƯỠNG ẨM💧ĐI CẶP VỚI HỘP TRẮNG BAN NGÀY LÀ EM NÓ 😘 AI MÀ XÀI CẢ BỘ NGÀY ĐÊM FORENCOS NÀY DA KO ĐẸP GỬI LẠI E ĐƯA HẲN TIỀN 👌

Đúng là chẳng gì sướng hơn là tìm được một loại kem dưỡng thần thánh của đời. Dưỡng đến đâu da #đẹp-mịn-màn #ăn -trọn-từng-dưỡng-chất tinh tuý nhất, và kem dưỡng FORENCOS là TUYỆT PHẨM kích trắng, nâng cơ, mờ nám mà bao chị em đang tìm kiếm lâu nay🥰🥰
🌸🌸🌸
❤️có chị khách nhà em sau khi dưỡng 1 tháng thì inbox cho em vui mừng “em ơi da chị nó đẹp lên từng ngày xuất sắc nha, mới dưỡng kem FORENCOS có 4 tuần mà da #căng-mọng,#sáng-bật-3 tông lại mờ hẳn đồi mồi đốm tàn nhang, đi Spa mãi da cũng không đẹp bằng lúc này”😍😍
✨FORENCOS quả thật tuyệt vời các chị ạ,không dùng là phí cả một đời. Dưỡng 1 hộp mà bằng 10 lần đi Spa kích trắng nâng cơ da mặt đấy ạ! Da cứ gọi là mướt như nhung, sang mùa hè mà dùng em này bao trắng lại không gây bết bí gì cả, chỉ có thể nói THÍCH MÊ THÍCH MÊ thôi 😘😘
 • KEM DƯỠNG KÍCH TRẮNG TRỊ NÁM XÀI 1 HŨ BẰNG 10 LẦN ĐI SPA✨

  ĐÂY LÀ DÒNG FORENCOS HỘP VÀNG DÙNG BAN ĐÊM KHÁCH NHÉ ! BỔ SUNG THÀNH PHẦN DƯỠNG ẨM💧ĐI CẶP VỚI HỘP TRẮNG BAN NGÀY LÀ EM NÓ 😘 AI MÀ XÀI CẢ BỘ NGÀY ĐÊM FORENCOS NÀY DA KO ĐẸP GỬI LẠI E ĐƯA HẲN TIỀN 👌

  Đúng là chẳng gì sướng hơn là tìm được một loại kem dưỡng thần thánh của đời. Dưỡng đến đâu da #đẹp-mịn-màn #ăn -trọn-từng-dưỡng-chất tinh tuý nhất, và kem dưỡng FORENCOS là TUYỆT PHẨM kích trắng, nâng cơ, mờ nám mà bao chị em đang tìm kiếm lâu nay🥰🥰
  🌸🌸🌸
  ❤️có chị khách nhà em sau khi dưỡng 1 tháng thì inbox cho em vui mừng “em ơi da chị nó đẹp lên từng ngày xuất sắc nha, mới dưỡng kem FORENCOS có 4 tuần mà da #căng-mọng, #sáng-bật-3 tông lại mờ hẳn đồi mồi đốm tàn nhang, đi Spa mãi da cũng không đẹp bằng lúc này”😍😍
  ✨FORENCOS quả thật tuyệt vời các chị ạ,không dùng là phí cả một đời. Dưỡng 1 hộp mà bằng 10 lần đi Spa kích trắng nâng cơ da mặt đấy ạ! Da cứ gọi là mướt như nhung, sang mùa hè mà dùng em này bao trắng lại không gây bết bí gì cả, chỉ có thể nói THÍCH MÊ THÍCH MÊ thôi 😘😘

 •  0  0  1 hour ago
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn. #lemonmask #trimunsieudinh #munan #mundauden #munsungviem #muntrungca #munboc #tritham #lemonmaskvietnam #trangda #cangmin #sachmun #chonglaohoa #maskkhoquarung #masktaobien #lemonmaskvietnam #botthiennhien
💥TUYỂN SỈ LEMON TỪ #800k 💥HỖ TRỢ QUÀ TẶNG #100% ❌RIÊNG CTV SẼ CHIẾT KHẤU CAO Ạ 🔥🔥 ⚠️TIỀN ĂN RỒI CŨNG HẾT, KHÔNG BẰNG LẤY SỐ TIỀN ĐÓ TIỀN ĐẺ RA TIỀN, TỚI LÚC ĐÓ THA HỒ ĂN UỐNG MUA ĐỒ THẢ GA MÀ KHÔNG SỢ HẾT 🔥🔥 🌸Em tuyển những bạn kiên trì, chăm, đặc biệt là có MÁU KINH DOANH, ưu tiên những bạn làm ăn LÂU DÀI 💯💯 - TUYỂN SỈ LEMON MASK 800k ✔️
Hỗ trợ tốt nhất có thể cho các bạn làm sỉ nha
- Hỗ trợ quà tặng 100%
- Pass bill khu vực - Nhận hình ảnh feedback trong group
- Bán tốt có thưởng 😎 🥬CÙNG NHAU KIẾM TIỀN NÀO🥬
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

  Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn. #lemonmask #trimunsieudinh #munan #mundauden #munsungviem #muntrungca #munboc #tritham #lemonmaskvietnam #trangda #cangmin #sachmun #chonglaohoa #maskkhoquarung #masktaobien #lemonmaskvietnam #botthiennhien
  💥TUYỂN SỈ LEMON TỪ #800k 💥HỖ TRỢ QUÀ TẶNG #100% ❌RIÊNG CTV SẼ CHIẾT KHẤU CAO Ạ 🔥🔥 ⚠️TIỀN ĂN RỒI CŨNG HẾT, KHÔNG BẰNG LẤY SỐ TIỀN ĐÓ TIỀN ĐẺ RA TIỀN, TỚI LÚC ĐÓ THA HỒ ĂN UỐNG MUA ĐỒ THẢ GA MÀ KHÔNG SỢ HẾT 🔥🔥 🌸Em tuyển những bạn kiên trì, chăm, đặc biệt là có MÁU KINH DOANH, ưu tiên những bạn làm ăn LÂU DÀI 💯💯 - TUYỂN SỈ LEMON MASK 800k ✔️
  Hỗ trợ tốt nhất có thể cho các bạn làm sỉ nha
  - Hỗ trợ quà tặng 100%
  - Pass bill khu vực - Nhận hình ảnh feedback trong group
  - Bán tốt có thưởng 😎 🥬CÙNG NHAU KIẾM TIỀN NÀO🥬

 •  3  0  1 hour ago
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn. #lemonmask #trimunsieudinh #munan #mundauden #munsungviem #muntrungca #munboc #tritham #lemonmaskvietnam #trangda #cangmin #sachmun #chonglaohoa #maskkhoquarung #masktaobien #lemonmaskvietnam #botthiennhien
💥TUYỂN SỈ LEMON TỪ #800k 💥HỖ TRỢ QUÀ TẶNG #100% ❌RIÊNG CTV SẼ CHIẾT KHẤU CAO Ạ 🔥🔥 ⚠️TIỀN ĂN RỒI CŨNG HẾT, KHÔNG BẰNG LẤY SỐ TIỀN ĐÓ TIỀN ĐẺ RA TIỀN, TỚI LÚC ĐÓ THA HỒ ĂN UỐNG MUA ĐỒ THẢ GA MÀ KHÔNG SỢ HẾT 🔥🔥 🌸Em tuyển những bạn kiên trì, chăm, đặc biệt là có MÁU KINH DOANH, ưu tiên những bạn làm ăn LÂU DÀI 💯💯 - TUYỂN SỈ LEMON MASK 800k ✔️
Hỗ trợ tốt nhất có thể cho các bạn làm sỉ nha
- Hỗ trợ quà tặng 100%
- Pass bill khu vực - Nhận hình ảnh feedback trong group
- Bán tốt có thưởng 😎 🥬CÙNG NHAU KIẾM TIỀN NÀO🥬
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

  Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn. #lemonmask #trimunsieudinh #munan #mundauden #munsungviem #muntrungca #munboc #tritham #lemonmaskvietnam #trangda #cangmin #sachmun #chonglaohoa #maskkhoquarung #masktaobien #lemonmaskvietnam #botthiennhien
  💥TUYỂN SỈ LEMON TỪ #800k 💥HỖ TRỢ QUÀ TẶNG #100% ❌RIÊNG CTV SẼ CHIẾT KHẤU CAO Ạ 🔥🔥 ⚠️TIỀN ĂN RỒI CŨNG HẾT, KHÔNG BẰNG LẤY SỐ TIỀN ĐÓ TIỀN ĐẺ RA TIỀN, TỚI LÚC ĐÓ THA HỒ ĂN UỐNG MUA ĐỒ THẢ GA MÀ KHÔNG SỢ HẾT 🔥🔥 🌸Em tuyển những bạn kiên trì, chăm, đặc biệt là có MÁU KINH DOANH, ưu tiên những bạn làm ăn LÂU DÀI 💯💯 - TUYỂN SỈ LEMON MASK 800k ✔️
  Hỗ trợ tốt nhất có thể cho các bạn làm sỉ nha
  - Hỗ trợ quà tặng 100%
  - Pass bill khu vực - Nhận hình ảnh feedback trong group
  - Bán tốt có thưởng 😎 🥬CÙNG NHAU KIẾM TIỀN NÀO🥬

 •  1  0  1 hour ago
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn. 
#lemonmaskvietnam
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

  Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn.
  #lemonmaskvietnam

 •  0  0  1 hour ago
 • Hàng ord đẹp-độc-lạ🥰
❤Sailor Moon Collection❤️
➖Giá vỏ : 120k / case
❗️Mua 2 ốp trở lên giảm còn 100k/case ❗️
➖Chất liệu : nhựa dẻo
➖Từ Iphone 7 tới Ip11promax
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
~💌Khách gửi shop FEEDBACK sẽ được giảm 10% cho đơn sau nha💌~
🔺Hàng ord 10 ngày hơn có ạ ✌🏻
🔺Hàng ord nhưng độc-lạ nên đừng ngại ord nhé😆
📩Direct để đặt hàng ạ.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
📝Cách thức đặt hàng qua Cmt & Dr:
🔥Khách gửi hình case + IP(6——>X)
🔥Thông tin giao hàng (Sđt + Địa chỉ)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
📍Add : Hẻm 188 số nhà 480 Lô Q Đoàn Văn Bơ Phường 9 Quận 4 ( Lầu 1 )
☎️Call: 0906963224
#ốplưng #caseiphone #saigon #dethuong #đẹp #ốplưng #caseiphone #saigon #dethuong #đẹp #vietnam #ốpiphone #ốp #shiptoanquoc #casexinh #làmđẹp #trangtri #dễthương #cute #caseiphone #saigonese #saigonshop #hcmcity #hcm #oplungiphone6plus #airpods #airpods2wireless
 • Hàng ord đẹp-độc-lạ🥰
  ❤Sailor Moon Collection❤️
  ➖Giá vỏ : 120k / case
  ❗️Mua 2 ốp trở lên giảm còn 100k/case ❗️
  ➖Chất liệu : nhựa dẻo
  ➖Từ Iphone 7 tới Ip11promax
  🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
  ~💌Khách gửi shop FEEDBACK sẽ được giảm 10% cho đơn sau nha💌~
  🔺Hàng ord 10 ngày hơn có ạ ✌🏻
  🔺Hàng ord nhưng độc-lạ nên đừng ngại ord nhé😆
  📩Direct để đặt hàng ạ.
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  📝Cách thức đặt hàng qua Cmt & Dr:
  🔥Khách gửi hình case + IP(6——>X)
  🔥Thông tin giao hàng (Sđt + Địa chỉ)
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  📍Add : Hẻm 188 số nhà 480 Lô Q Đoàn Văn Bơ Phường 9 Quận 4 ( Lầu 1 )
  ☎️Call: 0906963224
  #ốplưng #caseiphone #saigon #dethuong #đẹp #ốplưng #caseiphone #saigon #dethuong #đẹp #vietnam #ốpiphone #ốp #shiptoanquoc #casexinh #làmđẹp #trangtri #dễthương #cute #caseiphone #saigonese #saigonshop #hcmcity #hcm #oplungiphone6plus #airpods #airpods2wireless

 •  24  0  2 hours ago
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn. 
#lemonmaskvietnam #maskkhoqua #masktaobien #LemonMask #biquyetlamdep
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

  Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn.
  #lemonmaskvietnam #maskkhoqua #masktaobien #LemonMask #biquyetlamdep

 •  1  0  2 hours ago
 • Phố hẹn mùa yêu ở cuối con đường
Giờ đường hai ngả người thương - thành lạ.
#việt #việtnam #sàigòn #hồchíminh #vn #viet #vietnam #vietnamese #sg #saigon #saigonese #tphcm #hcm #hochiminh #thanhphohochiminh #govap #quangovap #makeup #trangdiem #lipstick #redlips #charlottetilbury #charlottetilburylipstick #charlottetilburymakeup #charlottetilburycosmetic #đẹp #xinhdep #xinh #beauty #beautiful
 • Phố hẹn mùa yêu ở cuối con đường
  Giờ đường hai ngả người thương - thành lạ.
  #việt #việtnam #sàigòn #hồchíminh #vn #viet #vietnam #vietnamese #sg #saigon #saigonese #tphcm #hcm #hochiminh #thanhphohochiminh #govap #quangovap #makeup #trangdiem #lipstick #redlips #charlottetilbury #charlottetilburylipstick #charlottetilburymakeup #charlottetilburycosmetic #đẹp #xinhdep #xinh #beauty #beautiful

 •  14  0  2 hours ago
 • 🌸 Vợ đẹp chồng yêu ❤️
❌ Vợ Không xênh chồng hết chiều ❌
🍀🍀 #Giá_Lẻ : #65k (gói nhỏ ~150g) #95k (gói trung 200g) #155k (gói lớn~500g)
🍵 Thơm ngon KHÔNG có bị thuốc Bắc
======💐💐💐💐💐======
👏👏Đừng bao giờ để bản thân trở thành người phụ nữ kém sắc và bình thường!!!😉
✨✨Hãy để TUYẾT YẾN MỸ NHÂN giúp các chị em.✨✨
======💐💐💐💐💐======
‼️1 bát chè DƯỠNG NHAN bằng 10 lần đắp mặt nạ. 💦 Sự kết hợp hoàn hảo giữa: yến tuyết, tuyết liên tử, nhựa đào, kỷ tử, hạt chia, nấm tuyết, hạt sen, long nhãn, táo đỏ hoà quyện cùng vị đường phèn thanh ngọt 😋
💦 Vị ngọt thanh đạm, man mát đem lại cảm giác dễ chịu.
💦 Tăng sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư.
💦 Phòng chống và điều trị bệnh béo phì, cao huyết áp, cholesterol cao và các bệnh khác.
💦 Chứa nhiều dưỡng chất như: vitamin B, vitamin K và collagen giúp da dẻ mịn màng, trắng sáng.
⚜️⚜️ĐẶC BIỆT: Chống lão hoá cực tốt, lưu giữ mãi nét thanh xuân.
☘️☘️#Giá_25k/chai(330ml_nấu_sẵn)☘️☘️
💥 Mỹ nhân có nhiều sự lựa chọn:
* Gói nhỏ, nấu được 5 chai cho CẢ GIA ĐÌNH.
* Gói trung (7 chai, 10 chai)
* Gói lớn (10 chai, 20 chai)
💖HDSD: cực đơn giản chỉ việc cho các nguyên kiệu và nồi nước đun sôi theo thứ tự. mỗi sét đã kèm 1 tờ hướng dẫn chi tiết cho chị e trổ tài👏👏 ✔️ CAM KẾT: Sử dụng nguyên liệu sạch 100% - Không chất tạo mùi - Không chất bảo quản.
💐💐LH : 0972.618.601
💃 PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI - KHÔNG NGẠI XÔNG PHA
#Tuyếtyếndưỡngnhan #Đẹp #Sứckhoẻ #Thiênnhiên #ThơmNgon #BổDưỡng
 • 🌸 Vợ đẹp chồng yêu ❤️
  ❌ Vợ Không xênh chồng hết chiều ❌
  🍀🍀 #Giá_Lẻ : #65k (gói nhỏ ~150g) #95k (gói trung 200g) #155k (gói lớn~500g)
  🍵 Thơm ngon KHÔNG có bị thuốc Bắc
  ======💐💐💐💐💐======
  👏👏Đừng bao giờ để bản thân trở thành người phụ nữ kém sắc và bình thường!!!😉
  ✨✨Hãy để TUYẾT YẾN MỸ NHÂN giúp các chị em.✨✨
  ======💐💐💐💐💐======
  ‼️1 bát chè DƯỠNG NHAN bằng 10 lần đắp mặt nạ. 💦 Sự kết hợp hoàn hảo giữa: yến tuyết, tuyết liên tử, nhựa đào, kỷ tử, hạt chia, nấm tuyết, hạt sen, long nhãn, táo đỏ hoà quyện cùng vị đường phèn thanh ngọt 😋
  💦 Vị ngọt thanh đạm, man mát đem lại cảm giác dễ chịu.
  💦 Tăng sức đề kháng, ngăn ngừa ung thư.
  💦 Phòng chống và điều trị bệnh béo phì, cao huyết áp, cholesterol cao và các bệnh khác.
  💦 Chứa nhiều dưỡng chất như: vitamin B, vitamin K và collagen giúp da dẻ mịn màng, trắng sáng.
  ⚜️⚜️ĐẶC BIỆT: Chống lão hoá cực tốt, lưu giữ mãi nét thanh xuân.
  ☘️☘️ #Giá_25k/chai(330ml_nấu_sẵn)☘️☘️
  💥 Mỹ nhân có nhiều sự lựa chọn:
  * Gói nhỏ, nấu được 5 chai cho CẢ GIA ĐÌNH.
  * Gói trung (7 chai, 10 chai)
  * Gói lớn (10 chai, 20 chai)
  💖HDSD: cực đơn giản chỉ việc cho các nguyên kiệu và nồi nước đun sôi theo thứ tự. mỗi sét đã kèm 1 tờ hướng dẫn chi tiết cho chị e trổ tài👏👏 ✔️ CAM KẾT: Sử dụng nguyên liệu sạch 100% - Không chất tạo mùi - Không chất bảo quản.
  💐💐LH : 0972.618.601
  💃 PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI - KHÔNG NGẠI XÔNG PHA
  #Tuyếtyếndưỡngnhan #Đẹp #Sứckhoẻ #Thiênnhiên #ThơmNgon #BổDưỡng

 •  1  0  2 hours ago
 • Uiiiiiii đi biển thì toẹt vờiiiiiii luôn nè 😍🤗💋
#180kkkk
#dodibien #ao #đẹp
 • Uiiiiiii đi biển thì toẹt vờiiiiiii luôn nè 😍🤗💋
  #180kkkk
  #dodibien #ao #đẹp

 •  0  0  2 hours ago
 • 我已经不做特效博主很久了...
虽然我还有很多库存 但自拍🤳太累人了 看我心情吧🛏️
.
.
.
#girl #loveyou #beautiful #beauty #beautygirl #lovely #daily #dailylife #nice #prettygirl #aesthetic #aesthetic #aestheticgirl #nice #niceday #女の子 #smile #smilegirl #sweetgirl #mellifluous #달콤 #甘い #かわいい #かわいい女の子 #귀엽다 #여자 #여자친구 #미녀 #ビューティ #dep #đẹp
 • 我已经不做特效博主很久了...
  虽然我还有很多库存 但自拍🤳太累人了 看我心情吧🛏️
  .
  .
  .
  #girl #loveyou #beautiful #beauty #beautygirl #lovely #daily #dailylife #nice #prettygirl #aesthetic #aesthetic #aestheticgirl #nice #niceday #女の子 #smile #smilegirl #sweetgirl #mellifluous #달콤 #甘い #かわいい #かわいい女の子 #귀엽다 #여자 #여자친구 #미녀 #ビューティ #dep #đẹp

 •  12  1  2 hours ago
 • MIDI LACE DRESS ZR 🛍 Tôn dáng. Form sang trọng, nhẹ nhàng, thanh lịch
🛍 Sz: xs, s, m
🛍 Giá: 410k (có sẵn ạh)

_______________________________________
▪️ Chuyên order Z.ra xuất xịn, auth tuồn tận gốc.
▪️ Shop ở SG - có ship COD - có SHOPEE - LAZADA...
📞 058 5844869
💬 Direct để đặt hàng nhanh nhất
💯 UY TÍN - CHẤT LƯỢNG!
 • MIDI LACE DRESS ZR 🛍 Tôn dáng. Form sang trọng, nhẹ nhàng, thanh lịch
  🛍 Sz: xs, s, m
  🛍 Giá: 410k (có sẵn ạh)

  _______________________________________
  ▪️ Chuyên order Z.ra xuất xịn, auth tuồn tận gốc.
  ▪️ Shop ở SG - có ship COD - có SHOPEE - LAZADA...
  📞 058 5844869
  💬 Direct để đặt hàng nhanh nhất
  💯 UY TÍN - CHẤT LƯỢNG!

 •  0  1  3 hours ago
 • Đ𝐀̂𝐘 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐀́𝐈 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 Đ𝐎̛̀𝐈 𝐁𝐀̣𝐍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 💥 Sản phẩm #CỰC #HOT💥 vì nhờ những phản hồi #CỰC #ĐỈNH 💥
💥 Bỏ lỡ một #CƠ #HỘI thay đổi ❗️ BIẾT BAO GIỜ SẼ #ĐẸP 💰 GIÁ THÌ #RẺ ➖ CÒN MASK THÌ #XỊN 📲 IN BÓC NGAY CHO BÉ ĐỂ LÀN DA ĐƯỢC CHĂM SÓC NGAY TỪ BÂY GIỜ
 • Đ𝐀̂𝐘 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐇𝐀̂𝐍 𝐀́𝐈 𝐂𝐔̉𝐀 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 Đ𝐎̛̀𝐈 𝐁𝐀̣𝐍 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 💥 Sản phẩm #CỰC #HOT💥 vì nhờ những phản hồi #CỰC #ĐỈNH 💥
  💥 Bỏ lỡ một #CƠ #HỘI thay đổi ❗️ BIẾT BAO GIỜ SẼ #ĐẸP 💰 GIÁ THÌ #RẺ ➖ CÒN MASK THÌ #XỊN 📲 IN BÓC NGAY CHO BÉ ĐỂ LÀN DA ĐƯỢC CHĂM SÓC NGAY TỪ BÂY GIỜ

 •  0  0  3 hours ago
 • Đầm Z.ra Hoạ Tiết Tay Rộng 🛍 Chất lụa rất đẹp, mịn mướt, nhẹ tênh.
🛍 Chiều dài phù hợp form người Việt, ko ngắn như model wed
🛍 Tay xếp ly, cúc bọc chỉn chu
🛍 Sz: xs, s, m (có sẵn ạh)
🛍 Giá: 390k 
_______________________________________
▪️ Chuyên order Z.ra xuất xịn, auth tuồn tận gốc.
▪️ Shop ở SG - có ship COD - có SHOPEE - LAZADA...
📞 058 5844869
💬 Direct để đặt hàng nhanh nhất
💯 UY TÍN - CHẤT LƯỢNG!
 • Đầm Z.ra Hoạ Tiết Tay Rộng 🛍 Chất lụa rất đẹp, mịn mướt, nhẹ tênh.
  🛍 Chiều dài phù hợp form người Việt, ko ngắn như model wed
  🛍 Tay xếp ly, cúc bọc chỉn chu
  🛍 Sz: xs, s, m (có sẵn ạh)
  🛍 Giá: 390k
  _______________________________________
  ▪️ Chuyên order Z.ra xuất xịn, auth tuồn tận gốc.
  ▪️ Shop ở SG - có ship COD - có SHOPEE - LAZADA...
  📞 058 5844869
  💬 Direct để đặt hàng nhanh nhất
  💯 UY TÍN - CHẤT LƯỢNG!

 •  2  1  3 hours ago
 • Dear crush, pls give me all of these 😝 
Daisy Scrunchies: 40k một em

#thetangledcorner #scrunchies #scrunchy
#côNhungchụphình #côNhungbánnơ #kẹptóc #handmadebows🎀 #bánhbèo #girlythings #cộttóc #kẹpnơ #thetangledcorner #kẹpnơ #kẹptóc #kẹp #nơ #tóc #xinhyêu #congái #phụkiện #phụkiệntóc #đẹp #tócxinh #keptocxinh #kẹptócxinh #nơxinh
 • Dear crush, pls give me all of these 😝
  Daisy Scrunchies: 40k một em

  #thetangledcorner #scrunchies #scrunchy
  #côNhungchụphình #côNhungbánnơ #kẹptóc #handmadebows🎀 #bánhbèo #girlythings #cộttóc #kẹpnơ #thetangledcorner #kẹpnơ #kẹptóc #kẹp #nơ #tóc #xinhyêu #congái #phụkiện #phụkiệntóc #đẹp #tócxinh #keptocxinh #kẹptócxinh #nơxinh

 •  2  0  3 hours ago
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn. 
#lemonmaskvietnam #maskkhoquarung #masktaobien #trimun #tritham #trangda
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

  Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn.
  #lemonmaskvietnam #maskkhoquarung #masktaobien #trimun #tritham #trangda

 •  114  0  3 hours ago
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn. 
#lemonmaskvietnam
 • Bạn là người có thể quyết định con người của bạn, hãy cứ sống an nhiên, hãy cứ yêu thương bản thân của bạn thật nhiều. “𝙆𝙝𝙞́ 𝘾𝙝𝙖̂́𝙩 𝘽𝙖𝙤 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪 𝙃𝙖̣𝙣𝙝 𝙋𝙝𝙪́𝙘 𝘽𝙖̂́𝙮 𝙉𝙝𝙞𝙚̂𝙪”

  Đừng mãi sống trong niềm ngưỡng mộ người khác vì họ quá xinh đẹp 🤏🏻 #CHÍNH #BẠN CŨNG CÓ THỂ #KHIẾN #BẠN #XINH #ĐẸP ✨ 𝕃𝔼𝕄𝕆ℕ𝔹𝔼𝔸𝕌𝕋𝕐 sẽ giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong ước chỉ sau một liệu trình điều trị mụn.
  #lemonmaskvietnam

 •  0  0  4 hours ago
 • DUNG DỊCH VỆ SINH RELOVE 👍 Khử mùi hiệu quả 👉 Tạo cảm giác mát lạnh ngay sau khi sử dụng
👌Đặc biệt khuyên dùng trong lúc cô bé ngứa ngáy, khó chịu, viêm nhiễm, thời kì dâu rụng, trước và sau khi quan hệ TD ✅Là sản phẩm dạng gel nên cực kỳ tiết kiệm. Với dung tích 120ml có giá #480k xài được rất lâu. 
#relove #đẹp #thơm #dungdichvesinhphunu
 • DUNG DỊCH VỆ SINH RELOVE 👍 Khử mùi hiệu quả 👉 Tạo cảm giác mát lạnh ngay sau khi sử dụng
  👌Đặc biệt khuyên dùng trong lúc cô bé ngứa ngáy, khó chịu, viêm nhiễm, thời kì dâu rụng, trước và sau khi quan hệ TD ✅Là sản phẩm dạng gel nên cực kỳ tiết kiệm. Với dung tích 120ml có giá #480k xài được rất lâu.
  #relove #đẹp #thơm #dungdichvesinhphunu

 •  0  0  4 hours ago
 • NƯỚC GIẶT QUẦN LÓT RELOVE ✅ Khử trùng quần lót hiệu quả, giúp hạn chế các bệnh viêm nhiễm cô bé.
✅ Mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, giúp tự tin khi mặc
✅ Giữ độ bền cho quần lót. 👉 Sản phẩm có 4 mùi phù hợp với từng loại tính cách và sở thích:
Màu xanh: Tiffany 
Màu vàng: Fressia & Pear
Màu hồng: Tenderness
Màu tím: Holly

Sản phẩm có 2 dung tích là 80ml: #190k và 220ml: #380k (tiết kiệm hơn khi mua chai 220ml)

#relove #nuocgiatquanlot #thơm #đẹp
 • NƯỚC GIẶT QUẦN LÓT RELOVE ✅ Khử trùng quần lót hiệu quả, giúp hạn chế các bệnh viêm nhiễm cô bé.
  ✅ Mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, giúp tự tin khi mặc
  ✅ Giữ độ bền cho quần lót. 👉 Sản phẩm có 4 mùi phù hợp với từng loại tính cách và sở thích:
  Màu xanh: Tiffany
  Màu vàng: Fressia & Pear
  Màu hồng: Tenderness
  Màu tím: Holly

  Sản phẩm có 2 dung tích là 80ml: #190k và 220ml: #380k (tiết kiệm hơn khi mua chai 220ml)

  #relove #nuocgiatquanlot #thơm #đẹp

 •  0  0  4 hours ago
 • Hàng ord đẹp-độc-lạ🥰
❤Butterfly Collection❤️
➖Giá vỏ : 120-130k / case
❗️Mua 2 ốp trở lên giảm còn 100k-110k/case ❗️
➖Chất liệu : nhựa dẻo
➖Từ Iphone 7 tới Ip11promax
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
~💌Khách gửi shop FEEDBACK sẽ được giảm 10% cho đơn sau nha💌~
🔺Hàng ord 10 ngày hơn có ạ ✌🏻
🔺Hàng ord nhưng độc-lạ nên đừng ngại ord nhé😆
📩Direct để đặt hàng ạ.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
📝Cách thức đặt hàng qua Cmt & Dr:
🔥Khách gửi hình case + IP(6——>X)
🔥Thông tin giao hàng (Sđt + Địa chỉ)
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
📍Add : Hẻm 188 số nhà 480 Lô Q Đoàn Văn Bơ Phường 9 Quận 4 ( Lầu 1 )
☎️Call: 0906963224
#ốplưng #caseiphone #saigon #dethuong #đẹp #ốplưng #caseiphone #saigon #dethuong #đẹp #vietnam #ốpiphone #ốp #shiptoanquoc #casexinh #làmđẹp #trangtri #dễthương #cute #caseiphone #saigonese #saigonshop #hcmcity #hcm #oplungiphone6plus #airpods #airpods2wireless
 • Hàng ord đẹp-độc-lạ🥰
  ❤Butterfly Collection❤️
  ➖Giá vỏ : 120-130k / case
  ❗️Mua 2 ốp trở lên giảm còn 100k-110k/case ❗️
  ➖Chất liệu : nhựa dẻo
  ➖Từ Iphone 7 tới Ip11promax
  🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
  ~💌Khách gửi shop FEEDBACK sẽ được giảm 10% cho đơn sau nha💌~
  🔺Hàng ord 10 ngày hơn có ạ ✌🏻
  🔺Hàng ord nhưng độc-lạ nên đừng ngại ord nhé😆
  📩Direct để đặt hàng ạ.
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  📝Cách thức đặt hàng qua Cmt & Dr:
  🔥Khách gửi hình case + IP(6——>X)
  🔥Thông tin giao hàng (Sđt + Địa chỉ)
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  📍Add : Hẻm 188 số nhà 480 Lô Q Đoàn Văn Bơ Phường 9 Quận 4 ( Lầu 1 )
  ☎️Call: 0906963224
  #ốplưng #caseiphone #saigon #dethuong #đẹp #ốplưng #caseiphone #saigon #dethuong #đẹp #vietnam #ốpiphone #ốp #shiptoanquoc #casexinh #làmđẹp #trangtri #dễthương #cute #caseiphone #saigonese #saigonshop #hcmcity #hcm #oplungiphone6plus #airpods #airpods2wireless

 •  35  0  4 hours ago
 • Đàn bà bất cần, thì lại ông lại rất cần. Đàn bà rất cần thì đàn ông lại không cần. Nên thương thì nói ít, yêu cũng đừng lắm mồm. Để cho đàn ông biết yêu họ nhiều thì họ lại không biết điều. Thiếu thì thành thèm, vừa đủ thì lần sau còn muốn ăn, nhiều quá lại nhanh chán mà để đàn ông biết yêu họ nhiều thì lại nhanh BYE --------------------------------------------------------------------------
#vietquotes #quoteshay #quotes #trichdanhay #duphong #congái #hay #đẹp #buồn #khóc #dau #hotgirl#tred #ngontinh
 • Đàn bà bất cần, thì lại ông lại rất cần. Đàn bà rất cần thì đàn ông lại không cần. Nên thương thì nói ít, yêu cũng đừng lắm mồm. Để cho đàn ông biết yêu họ nhiều thì họ lại không biết điều. Thiếu thì thành thèm, vừa đủ thì lần sau còn muốn ăn, nhiều quá lại nhanh chán mà để đàn ông biết yêu họ nhiều thì lại nhanh BYE --------------------------------------------------------------------------
  #vietquotes #quoteshay #quotes #trichdanhay #duphong #congái #hay #đẹp #buồn #khóc #dau #hotgirl#tred #ngontinh

 •  9  0  4 hours ago
 • [Móc khóa Silicon NOEL dây chuông mini]
.
🎄🌳💫⭐
.
Giá: 3️⃣8️⃣k/ 1sp
.
-----------| HAPU | -----------
📲 Inb để được tư vấn trực tiếp
☎ Hotline 0969829162
️🚕 Ship COD toàn quốc. ️
❌Freeship nội thành TPHCM khi mua trên 3 sản phẩm.️️❌ #HaPushop #HaPu #HaPuQ8 #mockhoa #mockhoaxinh #keychains #key #husky #đồchơi #toys #play #đẹp
#đồchơixinh #mockhoagiare #quàtặng #gift
#mockhoa #moc_khoa #moc_khoa_dep_cho_nam #moc_khoa_si #moc_khoa_dep_cho_nu #mockhoaday #moc_khoa_de_thuong #convoi #mockhoabupbe #moc_khoa_Gấu #Shin #vit #mockhoacouple #moc_khoa_cap_doi
 • [Móc khóa Silicon NOEL dây chuông mini]
  .
  🎄🌳💫⭐
  .
  Giá: 3️⃣8️⃣k/ 1sp
  .
  -----------| HAPU | -----------
  📲 Inb để được tư vấn trực tiếp
  ☎ Hotline 0969829162
  ️🚕 Ship COD toàn quốc. ️
  ❌Freeship nội thành TPHCM khi mua trên 3 sản phẩm.️️❌ #HaPushop #HaPu #HaPuQ8 #mockhoa #mockhoaxinh #keychains #key #husky #đồchơi #toys #play #đẹp
  #đồchơixinh #mockhoagiare #quàtặng #gift
  #mockhoa #moc_khoa #moc_khoa_dep_cho_nam #moc_khoa_si #moc_khoa_dep_cho_nu #mockhoaday #moc_khoa_de_thuong #convoi #mockhoabupbe #moc_khoa_Gấu #Shin #vit #mockhoacouple #moc_khoa_cap_doi

 •  0  0  4 hours ago
 • NƯỚC GIẶT QUẦN LÓT RELOVE 
BẠN THƯỜNG GIẶT QUẦN LÓT BẰNG SỮA TẮM? HAY LÀ XÀ BÔNG VÀ NƯỚC GIẶT QUẦN ÁO?

Quần lót là một trong những nguyên nhân gây viêm nhiễm Yoni nếu không được giặt sạch đúng cách. Nước giặt quần lót Relove là một trong những sản phẩm đáng tin cậy và là sản phẩm chuyên dụng cho quần lót được nghiên cứu tại Nhật Bản và sản xuất tại Đài Loan.
Nước giặt quần lót Relove giúp ngăn vi khuẩn phát triển, loại bỏ vết máu của mùa dâu rụng, dịch tiết hàng ngày một cách hiệu quả. Sản phẩm này cực kì an toàn, có thể giặt được cho cả quần áo của em bé, do đó, hoàn toàn an tâm và tự tin để giặt quần lót mỗi ngày.

Nước giặt quần lót Relove lưu lại mùi thơm dịu nhẹ, giúp bạn cảm thấy tự tin khi mặc. Sản phẩm có 4 mùi phù hợp với từng loại tính cách và sở thích:
Màu xanh: Tiffany - Mùi hương quyến rũ
Màu vàng: Fressia & Pear - Mùi hương hoa cỏ & trái cây
Màu hồng: Tenderness - Mùi hương ngọt ngào và chuyên dành cho da nhạy cảm
Màu tím: Holly - Mùi hương đậm cá tính

Sản phẩm có 2 dung tích là 80ml: #230k và 220ml: #380k (tiết kiệm hơn khi mua chai 220ml)

#relove #thơm #đẹp #yoni #nuocgiatquanlot
 • NƯỚC GIẶT QUẦN LÓT RELOVE
  BẠN THƯỜNG GIẶT QUẦN LÓT BẰNG SỮA TẮM? HAY LÀ XÀ BÔNG VÀ NƯỚC GIẶT QUẦN ÁO?

  Quần lót là một trong những nguyên nhân gây viêm nhiễm Yoni nếu không được giặt sạch đúng cách. Nước giặt quần lót Relove là một trong những sản phẩm đáng tin cậy và là sản phẩm chuyên dụng cho quần lót được nghiên cứu tại Nhật Bản và sản xuất tại Đài Loan.
  Nước giặt quần lót Relove giúp ngăn vi khuẩn phát triển, loại bỏ vết máu của mùa dâu rụng, dịch tiết hàng ngày một cách hiệu quả. Sản phẩm này cực kì an toàn, có thể giặt được cho cả quần áo của em bé, do đó, hoàn toàn an tâm và tự tin để giặt quần lót mỗi ngày.

  Nước giặt quần lót Relove lưu lại mùi thơm dịu nhẹ, giúp bạn cảm thấy tự tin khi mặc. Sản phẩm có 4 mùi phù hợp với từng loại tính cách và sở thích:
  Màu xanh: Tiffany - Mùi hương quyến rũ
  Màu vàng: Fressia & Pear - Mùi hương hoa cỏ & trái cây
  Màu hồng: Tenderness - Mùi hương ngọt ngào và chuyên dành cho da nhạy cảm
  Màu tím: Holly - Mùi hương đậm cá tính

  Sản phẩm có 2 dung tích là 80ml: #230k và 220ml: #380k (tiết kiệm hơn khi mua chai 220ml)

  #relove #thơm #đẹp #yoni #nuocgiatquanlot

 •  0  0  4 hours ago
 • MIDI ZARA DRESS 🛍 Chất vải đẹp và mát, ít nhàu 🛍 Form sang chảnh, nhẹ nhàng 🛍 Sz: xs, s, m (có sẵn ạ) 🛍 Giá: 385k 
_______________________________________
▪️ Chuyên order Z.ra xuất xịn, auth tuồn tận gốc.
▪️ Shop ở SG - có ship COD - có SHOPEE - LAZADA...
📞 058 5844869
💬 Direct để đặt hàng nhanh nhất
💯 UY TÍN - CHẤT LƯỢNG!
 • MIDI ZARA DRESS 🛍 Chất vải đẹp và mát, ít nhàu 🛍 Form sang chảnh, nhẹ nhàng 🛍 Sz: xs, s, m (có sẵn ạ) 🛍 Giá: 385k
  _______________________________________
  ▪️ Chuyên order Z.ra xuất xịn, auth tuồn tận gốc.
  ▪️ Shop ở SG - có ship COD - có SHOPEE - LAZADA...
  📞 058 5844869
  💬 Direct để đặt hàng nhanh nhất
  💯 UY TÍN - CHẤT LƯỢNG!

 •  0  1  15 hours ago
 • VÁY HOA TRẮNG THÊU Z.ra 🛍 Chất siêu đẹp, thô mát, mềm mịn, tỷ mỉ từng chi tiết luôn ấy 🛍 Sz: s, m, l 🛍 Giá: 390k

___________________________________
▪️ Chuyên order Z.ra xuất xịn, auth tuồn tận gốc.
▪️ Shop ở SG - có ship COD - có SHOPEE - LAZADA...
📞 058 5844869
💬 Direct để đặt hàng nhanh nhất
💯 UY TÍN - CHẤT LƯỢNG!
 • VÁY HOA TRẮNG THÊU Z.ra 🛍 Chất siêu đẹp, thô mát, mềm mịn, tỷ mỉ từng chi tiết luôn ấy 🛍 Sz: s, m, l 🛍 Giá: 390k

  ___________________________________
  ▪️ Chuyên order Z.ra xuất xịn, auth tuồn tận gốc.
  ▪️ Shop ở SG - có ship COD - có SHOPEE - LAZADA...
  📞 058 5844869
  💬 Direct để đặt hàng nhanh nhất
  💯 UY TÍN - CHẤT LƯỢNG!

 •  4  1  15 hours ago

Top #đẹp Posts

 • خـَطـَــرناڪ تـَــریــن خُــوردَنـــے دُنـــیــا
گــــول ظــاهـِـرِ آدَمـــاس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1399/1/1

#khas #khassida
#tip #tips #depressededits😷🔫 #dep #dép #đẹp 
#korona #koronairan
 • خـَطـَــرناڪ تـَــریــن خُــوردَنـــے دُنـــیــا
  گــــول ظــاهـِـرِ آدَمـــاس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1399/1/1

  #khas #khassida
  #tip #tips #depressededits😷🔫 #dep #dép #đẹp
  #korona #koronairan

 •  193  64  1 April, 2020
 • G.Morning ☀️ #tgif
 • G.Morning ☀️ #tgif

 •  135  7  22 May, 2020
 • " Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Đừng lãng phí để buồn. Hãy là chính mình, hãy hạnh phúc, được tự do, trở thành bất cứ điều gì bạn muốn trở thành " 
____________
#sunflower #hoahuongduong #thanhxuancuatoi #xinh #đẹp #buon #yeu #hanoi #saigon #quotesvn #hoa #ngontinh #tamtrang #cuchoami #dannang #dalat #nhatrang #tuoithanhxuan #thanhxuancuachungta #phuquoc #cantho #hoian #sapa #halongbay #mtp #hanquoc #vungtau #muine #corona #covid19
 • " Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Đừng lãng phí để buồn. Hãy là chính mình, hãy hạnh phúc, được tự do, trở thành bất cứ điều gì bạn muốn trở thành "
  ____________
  #sunflower #hoahuongduong #thanhxuancuatoi #xinh #đẹp #buon #yeu #hanoi #saigon #quotesvn #hoa #ngontinh #tamtrang #cuchoami #dannang #dalat #nhatrang #tuoithanhxuan #thanhxuancuachungta #phuquoc #cantho #hoian #sapa #halongbay #mtp #hanquoc #vungtau #muine #corona #covid19

 •  489  2  22 April, 2020
 • Layer vểnh đang cực hot nè chị e ơi . Bắt trend sớm nhất với Duyên nè 😜😜😜 Mình đang có khuyến mãi cho các bạn HSSV 🙆‍♀️🙆‍♀️ nhắn tin để nhận khuyến mãi ạ 🤩🤩
DuyenHair Không làm dịch vụ Công Nghiệp giá rẻ ⛔️
DUYEN làm tóc có Bảo Hành 💯
Duyen tách giá cắt rõ ràng ra khỏi giá uốn/duỗi/nhuộm chứ không gộp lại rồi nói free cắt .Kiểu báo giá cao lên rồi freeship ấy . 
Duyen luôn tặng 1 lần Gội + Hấp mục đính để bù lại dưỡng và kiểm tra lại Sóng và Màu tóc để đảm được tác phẩm hoàn hảo nhất ❤️❤️ Followme để yêu thương mái tóc của mình nha ❤️ Liên Hệ Đặt Lịch Làm Tóc : 0982600801 - 0982985673
---------------------------
Add duy nhất : Số 5 Ngõ 30 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy , HN
#cắt #uốn #nhuộm #sóngnước #duỗi #xoăn #tóc #tócđẹp #chamsoctoc #caugiay #phụchồi #làmđẹp #đẹp #xinh #duyenhair #phuchoi #like4follow
#Hanoi #korea #shopping #thanhxuan #tríchdẫn #shopeevn #foodyhanoi #vietnamesegirl #foodycaugiay #hanoigirl #hanoifood #hanoian #dulich
 • Layer vểnh đang cực hot nè chị e ơi . Bắt trend sớm nhất với Duyên nè 😜😜😜 Mình đang có khuyến mãi cho các bạn HSSV 🙆‍♀️🙆‍♀️ nhắn tin để nhận khuyến mãi ạ 🤩🤩
  DuyenHair Không làm dịch vụ Công Nghiệp giá rẻ ⛔️
  DUYEN làm tóc có Bảo Hành 💯
  Duyen tách giá cắt rõ ràng ra khỏi giá uốn/duỗi/nhuộm chứ không gộp lại rồi nói free cắt .Kiểu báo giá cao lên rồi freeship ấy .
  Duyen luôn tặng 1 lần Gội + Hấp mục đính để bù lại dưỡng và kiểm tra lại Sóng và Màu tóc để đảm được tác phẩm hoàn hảo nhất ❤️❤️ Followme để yêu thương mái tóc của mình nha ❤️ Liên Hệ Đặt Lịch Làm Tóc : 0982600801 - 0982985673
  ---------------------------
  Add duy nhất : Số 5 Ngõ 30 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy , HN
  #cắt #uốn #nhuộm #sóngnước #duỗi #xoăn #tóc #tócđẹp #chamsoctoc #caugiay #phụchồi #làmđẹp #đẹp #xinh #duyenhair #phuchoi #like4follow
  #Hanoi #korea #shopping #thanhxuan #tríchdẫn #shopeevn #foodyhanoi #vietnamesegirl #foodycaugiay #hanoigirl #hanoifood #hanoian #dulich

 •  389  1  22 May, 2020