#ایران_خودرو Instagram Photos & Videos

ایران_خودرو Pikdo

The total number of posts up to now is 103,091 with the ایران_خودرو hashtag.

Hashtag Popularity

67.6
average comments
1k
average likes

Latest #ایران_خودرو Posts

 • 🤔🤔 لطفا با حوصله بخوانید 🤭🤭
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز :
فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز (#ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد: 
چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد ...
#خودرو
#وزیر
#مافیا
#اختلاس
#گاندو
#خودرو_سازان
 • 🤔🤔 لطفا با حوصله بخوانید 🤭🤭
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز :
  فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
  ‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
  ‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
  ‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
  ‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز ( #ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد:
  چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
  وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد ...
  #خودرو
  #وزیر
  #مافیا
  #اختلاس
  #گاندو
  #خودرو_سازان

 •  0  0  31 seconds ago
 • .
#اطلاع_رسانی
فروش از فردا ساعت 8 صبح آغاز می شود!
.
🔴 در کل قدم های ثبت نام خودرو به شکل زیر خلاصه میشه:

1-مطالعه و بررسی شرایط عمومی

2-ثبت نام در سایت امتا

3-تهیه نیمی از مبلغ ثبت نام خودرو برای روز ثبت نام

4-پیش ثبت نام در سایت ایران خودرو یا سایپا از عید فطر به مدت یک 10 روز

5- ثبت نام قطعی و واریز مابقی قیمت خودرو ظرف 48 ساعت در صورت انتخاب شدن در قرعه کشی
.
این پیام رو برای اطافیانتون بفرستید🙏
در ادامه به تفکیک جزئیاتش رو برای هر کدوم از شرکت ها اعلام میکنیم:
.

#ایران_خودرو
طبق اعلام این شرکت، ظرف چهار روز فرآیند قرعه کشی در حضور نهاد‌های ناظر انجام خواهد شد و پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت مابه التفاوت وجه خودرو ظرف ۴۸ ساعت خواهند بود. وجه واریزی افرادی که در قرعه کشی پذیرفته نشده اند نیز ظرف ۷ روز به صاحبان حساب مسترد خواهد شد.
چهار محصول ۲۰۶ تیپ دو، پارس با موتور تی. یو.۵، رانا و پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس در برنامه فروش فوق العاده ایران خودرو با ظرفیت ۱۵ هزار دستگاه عرضه شده است. (تا الان 350 هزار نفر در سایت امتا ثبت نام کردند 😐)
.
برای خرید اینترنتی محصولات ایرانخودرو ابتدا باید در سایت امتا ثبت نام کنید و کد کاربری بگیرید.
.
#سایپا
اما شرکت سایپا هم 7 محصول خود را به تعداد 10 هزار ماشین عرضه می کند. که باید در ابتدا احراز هویت و دریافت کد کاربری انجام بشه. 
محصولات سایپا، تیبا، تیبا2، ساینا، وانت سایپا 151، نیسان دوگانه سوز آپشنال، نیسان دیزل و پیکاپ دو کابین ریچ هستند.
.

ثبت نام اولیه تا 14 خرداد ادامه خواهد داشت.
.
 • .
  #اطلاع_رسانی
  فروش از فردا ساعت 8 صبح آغاز می شود!
  .
  🔴 در کل قدم های ثبت نام خودرو به شکل زیر خلاصه میشه:

  1-مطالعه و بررسی شرایط عمومی

  2-ثبت نام در سایت امتا

  3-تهیه نیمی از مبلغ ثبت نام خودرو برای روز ثبت نام

  4-پیش ثبت نام در سایت ایران خودرو یا سایپا از عید فطر به مدت یک 10 روز

  5- ثبت نام قطعی و واریز مابقی قیمت خودرو ظرف 48 ساعت در صورت انتخاب شدن در قرعه کشی
  .
  این پیام رو برای اطافیانتون بفرستید🙏
  در ادامه به تفکیک جزئیاتش رو برای هر کدوم از شرکت ها اعلام میکنیم:
  .

  #ایران_خودرو
  طبق اعلام این شرکت، ظرف چهار روز فرآیند قرعه کشی در حضور نهاد‌های ناظر انجام خواهد شد و پذیرفته شدگان ملزم به پرداخت مابه التفاوت وجه خودرو ظرف ۴۸ ساعت خواهند بود. وجه واریزی افرادی که در قرعه کشی پذیرفته نشده اند نیز ظرف ۷ روز به صاحبان حساب مسترد خواهد شد.
  چهار محصول ۲۰۶ تیپ دو، پارس با موتور تی. یو.۵، رانا و پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس در برنامه فروش فوق العاده ایران خودرو با ظرفیت ۱۵ هزار دستگاه عرضه شده است. (تا الان 350 هزار نفر در سایت امتا ثبت نام کردند 😐)
  .
  برای خرید اینترنتی محصولات ایرانخودرو ابتدا باید در سایت امتا ثبت نام کنید و کد کاربری بگیرید.
  .
  #سایپا
  اما شرکت سایپا هم 7 محصول خود را به تعداد 10 هزار ماشین عرضه می کند. که باید در ابتدا احراز هویت و دریافت کد کاربری انجام بشه.
  محصولات سایپا، تیبا، تیبا2، ساینا، وانت سایپا 151، نیسان دوگانه سوز آپشنال، نیسان دیزل و پیکاپ دو کابین ریچ هستند.
  .

  ثبت نام اولیه تا 14 خرداد ادامه خواهد داشت.
  .

 •  8  0  4 minutes ago
 • ‌
با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ ادامه دارد.
 علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است. 
@sabtnam.khodro
#قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 • با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ ادامه دارد.
   علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
  گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
  یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.
  @sabtnam.khodro
  #قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 •  304  28  11 minutes ago
 • 🚘 تأخیر در زمان شروع فروش فوق العاده خودرو/ زمان جدید ثبت نام ▪️دستور سرپرست وزارت صنعت برای حذف شرط پیش پرداخت 50 درصدی مبلغ خودرو پیش از انجام قرعه کشی، تغییراتی را در زمان شروع فروش فوق العاده خودروسازان ایجاد کرد. ▪️ با توجه ضرورت اعمال تغییرات در سامانه فروش اینترنتی، فرایند انتخاب نوع خودرو جهت شرکت در قرعه کشی (بدون واریز وجه) با کمی تاخیر از امروز 7 خرداد ماه 99 تا پایان مدت ثبت نام(پایان روز 14 خرداد) در سایت اینترنتی گروه صنعتی ایران خودرو امکان پذیر خواهد بود. ▪️ گروه خودروسازی سایپا، زمان شروع فروش فوق العاده محصولات خود را ساعت 11 امروز اعلام کرده است.
@irankhodro_news
@irankhodro_news
@irankhodro_news

لطفا با ما همراه باشید💓💓💓💓💝💝 #خودرو#ماشین#ایران_خودرو#سایپا#ثبت_نام#سمند#پژو#۲۰۶#پرشیا#پارس#راناپلاس#پژوپارس#پراید#تیبا#کوییک#اخبار_ایران#قیمت_روز_خودرو#پارس_خودرو#اطلاع_رسانی#خودروسازی#خودروسازان#خریدوفروش
 • 🚘 تأخیر در زمان شروع فروش فوق العاده خودرو/ زمان جدید ثبت نام ▪️دستور سرپرست وزارت صنعت برای حذف شرط پیش پرداخت 50 درصدی مبلغ خودرو پیش از انجام قرعه کشی، تغییراتی را در زمان شروع فروش فوق العاده خودروسازان ایجاد کرد. ▪️ با توجه ضرورت اعمال تغییرات در سامانه فروش اینترنتی، فرایند انتخاب نوع خودرو جهت شرکت در قرعه کشی (بدون واریز وجه) با کمی تاخیر از امروز 7 خرداد ماه 99 تا پایان مدت ثبت نام(پایان روز 14 خرداد) در سایت اینترنتی گروه صنعتی ایران خودرو امکان پذیر خواهد بود. ▪️ گروه خودروسازی سایپا، زمان شروع فروش فوق العاده محصولات خود را ساعت 11 امروز اعلام کرده است.
  @irankhodro_news
  @irankhodro_news
  @irankhodro_news

  لطفا با ما همراه باشید💓💓💓💓💝💝 #خودرو #ماشین #ایران_خودرو #سایپا #ثبت_نام #سمند #پژو #۲۰۶ #پرشیا #پارس#راناپلاس#پژوپارس#پراید#تیبا#کوییک#اخبار_ایران#قیمت_روز_خودرو#پارس_خودرو#اطلاع_رسانی#خودروسازی#خودروسازان#خریدوفروش

 •  2  0  14 minutes ago
 • ⚠️کامیون کشنده البرز مدل90⚠️
.
.
.
محل : رشت
.
سال ساخت : ۱۳۹۰
.
قیمت : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
.
کارکرد : ۵۰۰٫۰۰۰
.
کامیون بسیار تمیز و از لحاظ فنی بشرط وموتور تاز تعمیر در حد صفر در صورت تمایل با امتیاز شرکت نفت واگذار میشود
.
شماره تماس : 09307706975
.
سایت : www.paye1.com
.
.
.
#کامیون #کامیونت #سوئیچ #پایه_یک #پایه1 #ولوو #اسکانیا #بنز #رنو #فروش #فروشی #نقد_اقساط #اقساط #اقساطی #سنگین #سنگین_سواران #کلاسیک #ایسوزو #الوند #آمیکو #مزدا #وانت #نیسان #ایران_خودرو #سایپا #تهران #رشت #ایران
 • ⚠️کامیون کشنده البرز مدل90⚠️
  .
  .
  .
  محل : رشت
  .
  سال ساخت : ۱۳۹۰
  .
  قیمت : ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
  .
  کارکرد : ۵۰۰٫۰۰۰
  .
  کامیون بسیار تمیز و از لحاظ فنی بشرط وموتور تاز تعمیر در حد صفر در صورت تمایل با امتیاز شرکت نفت واگذار میشود
  .
  شماره تماس : 09307706975
  .
  سایت : www.paye1.com
  .
  .
  .
  #کامیون #کامیونت #سوئیچ #پایه_یک #پایه1 #ولوو #اسکانیا #بنز #رنو #فروش #فروشی #نقد_اقساط #اقساط #اقساطی #سنگین #سنگین_سواران #کلاسیک #ایسوزو #الوند #آمیکو #مزدا #وانت #نیسان #ایران_خودرو #سایپا #تهران #رشت #ایران

 •  3  0  20 minutes ago
 • #ایران_خودرو#🎥 وزارت صمت: شرط پرداخت 50 درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه کشی حذف شد#این هم برای اونایی که باور نمیکردن😅😅😅😅😅😅##فکر میکنن خبرها از خودم در میکنم🙈🙈🙈🙈🙈🙈
 • #ایران_خودرو#🎥 وزارت صمت: شرط پرداخت 50 درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه کشی حذف شد #این هم برای اونایی که باور نمیکردن😅😅😅😅😅😅# #فکر میکنن خبرها از خودم در میکنم🙈🙈🙈🙈🙈🙈

 •  73  1  27 minutes ago
 • هیوندای سانتافه 
مدل ۲۰۰۹ ، فول وارداتی ، بدون رنگ وتصادف ، داخل مشکی ، فوق العاده سالم ، تمام قطعات فابریک کارخانه ، هفت نفره ،۱۲ ایربگ ، صندلی های جلو برقی ، دو دیفرانسیل ، لاستیک ها نو ، تخفیف بیمه از اول ، موتور و گیربکس در حد نو و دست نخورده و به شرط

کارکرد ۱۶۷۰۰۰
قیمت=تماس
۰۹۱۲۱۸۷۴۷۰۵

تهران
تاریخ آگهی ۹۹/۳/۷
________________________________________________
@manoto_khodro
@mashin.co 
@iranpelak.ir

#هیوندای #سانتافه #هیوندای_سانتافه #تهران #بنز #ب_ام_و #ایران_خودرو #سایپا #منوتو #تهران #ماشین #خودرو 
#manoto
.
🔴🔴 قیمتگذاری صرفا از طرف فروشنده انجام میشود و ما دخالتی نمیکنیم. 🔴 لطفا در کامنتها توهین نفرمایید ------------------------------------------------------------------------
 • هیوندای سانتافه
  مدل ۲۰۰۹ ، فول وارداتی ، بدون رنگ وتصادف ، داخل مشکی ، فوق العاده سالم ، تمام قطعات فابریک کارخانه ، هفت نفره ،۱۲ ایربگ ، صندلی های جلو برقی ، دو دیفرانسیل ، لاستیک ها نو ، تخفیف بیمه از اول ، موتور و گیربکس در حد نو و دست نخورده و به شرط

  کارکرد ۱۶۷۰۰۰
  قیمت=تماس
  ۰۹۱۲۱۸۷۴۷۰۵

  تهران
  تاریخ آگهی ۹۹/۳/۷
  ________________________________________________
  @manoto_khodro
  @mashin.co
  @iranpelak.ir

  #هیوندای #سانتافه #هیوندای_سانتافه #تهران #بنز #ب_ام_و #ایران_خودرو #سایپا #منوتو #تهران #ماشین #خودرو
  #manoto
  .
  🔴🔴 قیمتگذاری صرفا از طرف فروشنده انجام میشود و ما دخالتی نمیکنیم. 🔴 لطفا در کامنتها توهین نفرمایید ------------------------------------------------------------------------

 •  249  2  46 minutes ago
 • ‌
با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ ادامه دارد.
 علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است. 
#قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 • با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ ادامه دارد.
   علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
  گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
  یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.
  #قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 •  10  0  51 minutes ago
 • .
.
.فکر کنیم فقط ۲ میلیون نفر ثبت نام کنند و نفری ۳۰ میلیون تومان بریزن به حساب یعنی میشه ۶۰ هزار میلیارد تومان؛میانگین پرداخت رو ۱۰ خرداد در نظر بگیریم قرعه کشی ۴ روز کاری بعد ۱۴ خرداد میشه حدودا ۱۹ خرداد،بازگشت پول ۷ روز کاری بعد از ۱۹ خرداد تقریبا میشه ۲۷ خرداد ،عملا ۱۷ روز ۶۰ هزار میلیارد تومان!سود ۱۷ روز رو فقط یک درصد هم که حساب کنیم میشود به عبارتی ۶۰۰ میلیارد تومان! ۲۵ هزار خودرو هم که بفروشه یعنی به ازای هر خودرو ۲۴ میلیون تومان گیرشون میاد علاوه بر قیمت مصوب فروش!!! تازه بگذریم از اینکه برای اونایی هم که برنده شدن ۳ ماه جلوتر پول رو گرفته!

#سایپا #سایپاسوار #پراید #ایرانخودرو #خودرو #ماشین #ماشینباز #قیمت_خودرو #ایران_خودرو #اختلاص #رانت #ربا #حق_خوری #کلاه_برداری #فریب_ملت #بیداری #بیداری_ملت #تفکر #ایران #پیش_فروش #خرید_ماشین #نمایشگاه_ماشین
 • .
  .
  .فکر کنیم فقط ۲ میلیون نفر ثبت نام کنند و نفری ۳۰ میلیون تومان بریزن به حساب یعنی میشه ۶۰ هزار میلیارد تومان؛میانگین پرداخت رو ۱۰ خرداد در نظر بگیریم قرعه کشی ۴ روز کاری بعد ۱۴ خرداد میشه حدودا ۱۹ خرداد،بازگشت پول ۷ روز کاری بعد از ۱۹ خرداد تقریبا میشه ۲۷ خرداد ،عملا ۱۷ روز ۶۰ هزار میلیارد تومان!سود ۱۷ روز رو فقط یک درصد هم که حساب کنیم میشود به عبارتی ۶۰۰ میلیارد تومان! ۲۵ هزار خودرو هم که بفروشه یعنی به ازای هر خودرو ۲۴ میلیون تومان گیرشون میاد علاوه بر قیمت مصوب فروش!!! تازه بگذریم از اینکه برای اونایی هم که برنده شدن ۳ ماه جلوتر پول رو گرفته!

  #سایپا #سایپاسوار #پراید #ایرانخودرو #خودرو #ماشین #ماشینباز #قیمت_خودرو #ایران_خودرو #اختلاص #رانت #ربا #حق_خوری #کلاه_برداری #فریب_ملت #بیداری #بیداری_ملت #تفکر #ایران #پیش_فروش #خرید_ماشین #نمایشگاه_ماشین

 •  92  2  52 minutes ago
 • حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز؛ 
حمید رسایی: ‌فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز (#ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد: 
چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد 
و... # حمید_رسایی
 • حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز؛
  حمید رسایی: ‌فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
  ‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
  ‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
  ‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
  ‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز ( #ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد:
  چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
  وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد
  و... # حمید_رسایی

 •  6  0  54 minutes ago
 • شرط پرداخت 50 درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه کشی حذف شد/ادامه پیش‌ثبت‌نام تا 14 خرداد

بر اساس دستور سرپرست وزارت صنعت، شرکت در قرعه کشی خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد و متقاضیان نباید مبلغی را در این مرحله بپردازند.

به گزارش آوای جنوب ، با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه 14 خرداد 99 تمدید شد. علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش 25 هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود. 
لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند. 
یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف 36 ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.

پیش از این قرار بود حدود 50 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام و قبل از آنکه قرعه کشی صورت گیرد، توسط ثبت نام کنندگان به یک حساب واسط واریز شود
#آوای_جنوب #ثبت_نام_خودرو#ایران_خودرو #سایپا #کهگیلویه_و_بویراحمد #گچساران #آبادان #خوزستان #تهران#باوی #بویراحمد
 • شرط پرداخت 50 درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه کشی حذف شد/ادامه پیش‌ثبت‌نام تا 14 خرداد

  بر اساس دستور سرپرست وزارت صنعت، شرکت در قرعه کشی خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد و متقاضیان نباید مبلغی را در این مرحله بپردازند.

  به گزارش آوای جنوب ، با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه 14 خرداد 99 تمدید شد. علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
  گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش 25 هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود. 
  لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند. 
  یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف 36 ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.

  پیش از این قرار بود حدود 50 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام و قبل از آنکه قرعه کشی صورت گیرد، توسط ثبت نام کنندگان به یک حساب واسط واریز شود
  #آوای_جنوب #ثبت_نام_خودرو #ایران_خودرو #سایپا #کهگیلویه_و_بویراحمد #گچساران #آبادان #خوزستان #تهران #باوی #بویراحمد

 •  35  0  59 minutes ago
 • ♦️ثبت‌نام کنندگان خودرو نیازی به واریز وجه ندارند

سرپرست وزارت صنعت: 🔹پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ادامه دارد.
🔹تقدم و تأخر در ثبت‌نام برای خرید خودروها، هیچگونه تأثیری در روند قرعه‌کشی و فرآیند طراحی شده فروش ندارد.
🔹خودروسازان در طرح فروش خودرو ویژه عید سعید فطر حق دریافت وجه از متقاضیان پیش از برگزاری قرعه کشی را نخواهند داشت.
🔹بر این اساس، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی صورت می‌گیرد و حائزان شرایط ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود.
🔹شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه کمیته خودرو برای شرکت در قرعه‌کشی است./صدا و سیما
@irankhodro_news
@irankhodro_news
@irankhodro_news

لطفا با ما همراه باشید💓💓💓💓💝💝 #خودرو#ماشین#ایران_خودرو#سایپا#ثبت_نام#سمند#پژو#۲۰۶#پرشیا#پارس#راناپلاس#پژوپارس#پراید#تیبا#کوییک#اخبار_ایران#قیمت_روز_خودرو#پارس_خودرو#اطلاع_رسانی#خودروسازی#خودروسازان#خریدوفروش
 • ♦️ثبت‌نام کنندگان خودرو نیازی به واریز وجه ندارند

  سرپرست وزارت صنعت: 🔹پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ادامه دارد.
  🔹تقدم و تأخر در ثبت‌نام برای خرید خودروها، هیچگونه تأثیری در روند قرعه‌کشی و فرآیند طراحی شده فروش ندارد.
  🔹خودروسازان در طرح فروش خودرو ویژه عید سعید فطر حق دریافت وجه از متقاضیان پیش از برگزاری قرعه کشی را نخواهند داشت.
  🔹بر این اساس، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی صورت می‌گیرد و حائزان شرایط ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود.
  🔹شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه کمیته خودرو برای شرکت در قرعه‌کشی است./صدا و سیما
  @irankhodro_news
  @irankhodro_news
  @irankhodro_news

  لطفا با ما همراه باشید💓💓💓💓💝💝 #خودرو #ماشین #ایران_خودرو #سایپا #ثبت_نام #سمند #پژو #۲۰۶ #پرشیا #پارس#راناپلاس#پژوپارس#پراید#تیبا#کوییک#اخبار_ایران#قیمت_روز_خودرو#پارس_خودرو#اطلاع_رسانی#خودروسازی#خودروسازان#خریدوفروش

 •  22  3  59 minutes ago
 • حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز؛ ‌فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز (#ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد: 
چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد 
و...
 • حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز؛ ‌فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
  ‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
  ‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
  ‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
  ‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز ( #ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد:
  چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
  وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد
  و...

 •  22  5  59 minutes ago
 • ✅
به دستور وزارت صمت، شرط پیش پرداخت ۵۰ درصدی قیمت خودرو در طرح فروش ویژه خودروسازان در عید سعید فطر حذف شد
۹۹/۳/۷
#خودرو #ایران_خودرو #سایپا

 • به دستور وزارت صمت، شرط پیش پرداخت ۵۰ درصدی قیمت خودرو در طرح فروش ویژه خودروسازان در عید سعید فطر حذف شد
  ۹۹/۳/۷
  #خودرو #ایران_خودرو #سایپا

 •  252  0  1 hour ago
 • ‌
با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ ادامه دارد.
 علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است. 
@irankhodroprice 
#قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 • با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ ادامه دارد.
   علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
  گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
  یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.
  @irankhodroprice
  #قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 •  2,282  197  1 hour ago
 • با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه 14 خرداد 99 تمدید شد. علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.

گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش 25 هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود. 
لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند. 
یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف 36 ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.

پیش از این قرار بود حدود 50 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام و قبل از آنکه قرعه کشی صورت گیرد، توسط ثبت نام کنندگان به یک حساب واسط واریز شود

#قیمت_خودرو 
#قیمت_کارخانه
#قیمت
#قیمت_جدید
#قیمت_روز
#ایرانخودرو
#ایران_خودرو
#سایپا
#irankhodro
#saipa
#تنظیم_بازار
#فروش_فوری
#پیش_فروش
#قیمت_بازار
#پراید
#سمند
#پژو
#تیبا
#ساینا
#قرعه_کشی
#دنا
#پارس
#۲۰۶
#پرشیا
#افزایش_قیمت
#کاهش قیمت
#pride
#gheymat
#قیمت_ماشین
#ماشین
 • با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه 14 خرداد 99 تمدید شد. علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.

  گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش 25 هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود.
  لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
  یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف 36 ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.

  پیش از این قرار بود حدود 50 درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام و قبل از آنکه قرعه کشی صورت گیرد، توسط ثبت نام کنندگان به یک حساب واسط واریز شود

  #قیمت_خودرو
  #قیمت_کارخانه
  #قیمت
  #قیمت_جدید
  #قیمت_روز
  #ایرانخودرو
  #ایران_خودرو
  #سایپا
  #irankhodro
  #saipa
  #تنظیم_بازار
  #فروش_فوری
  #پیش_فروش
  #قیمت_بازار
  #پراید
  #سمند
  #پژو
  #تیبا
  #ساینا
  #قرعه_کشی
  #دنا
  #پارس
  #۲۰۶
  #پرشیا
  #افزایش_قیمت
  #کاهش قیمت
  #pride
  #gheymat
  #قیمت_ماشین
  #ماشین

 •  27  0  1 hour ago
 • مردی که در نبرد زندگی میخندد
قابل ستایش است...🖤💛
‌
‌
⚙️ تکنوپارت، بهترین انتخاب برای خودروی شما
فروشگاه لوازم یدکی خودرو تکنوپارت
🌐 www.TeknoPartCo.com
☎️ 02133943184
🆔 @TeknoPartCo | تکنوپارت
‌
‌لطفا🙏
لایک💛 یادتون نره، به ما انرژی بدید😊
کامنت📄 یادتون نره😊
دوستاتونو👭👬 تگ کنید.😊
تکنوپارتُ به دوستاتون معرفی کنید. 😊👇
@TeknoPartCo
@TeknoPartCo ‌
.
.
#تکنوپارت#لوازم_یدکی_خودرو #مزدا #هیوندای #لوازم_یدکی #خودرو#خوشبختی #ماشین #پاساژ_کاشانی #حس_خوب #انرژی_مثبت #مزدا۳ #لوازم_جانبی_خودرو #جمله_زیبا #موفقیت #شادی #جمله_انگیزشی #عکسنوشته #افرود #کپشن_زیبا #ماشینباز #رنو #سوزوکی #میتسوبیشی#تویوتا #کپشن_خاص #هدف #مزدا۳۲۳ #ایران_خودرو#مزدا
 • مردی که در نبرد زندگی میخندد
  قابل ستایش است...🖤💛


  ⚙️ تکنوپارت، بهترین انتخاب برای خودروی شما
  فروشگاه لوازم یدکی خودرو تکنوپارت
  🌐 www.TeknoPartCo.com
  ☎️ 02133943184
  🆔 @TeknoPartCo | تکنوپارت

  ‌لطفا🙏
  لایک💛 یادتون نره، به ما انرژی بدید😊
  کامنت📄 یادتون نره😊
  دوستاتونو👭👬 تگ کنید.😊
  تکنوپارتُ به دوستاتون معرفی کنید. 😊👇
  @TeknoPartCo
  @TeknoPartCo
  .
  .
  #تکنوپارت #لوازم_یدکی_خودرو #مزدا #هیوندای #لوازم_یدکی #خودرو #خوشبختی #ماشین #پاساژ_کاشانی #حس_خوب #انرژی_مثبت #مزدا۳ #لوازم_جانبی_خودرو #جمله_زیبا #موفقیت #شادی #جمله_انگیزشی #عکسنوشته #افرود #کپشن_زیبا #ماشینباز #رنو #سوزوکی #میتسوبیشی#تویوتا #کپشن_خاص #هدف #مزدا۳۲۳ #ایران_خودرو#مزدا

 •  6  0  1 hour ago
 • 🟥فوری ⭕️اطلاعیه شماره ۶ مرکز ارتباطات گروه سایپا؛
🔻تداوم پیش‌ثبت‌نام فروش فوق‌العاده محصولات سایپا تا ۱۴ خرداد
🔻امکان انتخاب نوع خودرو بدون واریز وجه از ساعت ۱۱ صبح امروز 
مرکز ارتباطات امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه شماره ۶ خود اعلام کرد براساس دستور سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام فروش فوق‌العاده محصولات سایپا (بدون واریز وجه) تا تاریخ ۱۴ خرداد ادامه خواهد داشت و فرآیند انتخاب نوع خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی (بدون واریز وجه) از ساعت ۱۱ صبح امروز تا پایان مدت پیش‌ثبت‌نام در سایت اینترنتی گروه سایپا امکان پذیر خواهد بود.

۱- براساس دستور سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام فروش فوق‌العاده محصولات سایپا (بدون واریز وجه) تا تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت.

۲- فرآیند انتخاب نوع خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی (بدون واریز وجه) از ساعت ۱۱ صبح امروز ۷ خردادماه ۹۹ تا پایان مدت پیش‌ثبت‌نام در سایت اینترنتی گروه خودروسازی سایپا به‌نشانی https://saipa.iranecar.com امکان پذیر خواهد بود.

۳- به‌دلیل آن‌که زمان پیش‌ثبت‌نام و انتخاب خودرو و یا تقدم و تأخر آن، هیچ تاثیری در روند قرعه‌کشی نهایی و تعیین برندگان این طرح ندارد، مجدداً به متقاضیان محترم توصیه می‌شود پیش‌ثبت‌نام اینترنتی خود و فرآیند انتخاب خودرو برای قرعه‌کشی را زمان‌بندی کرده و از هرگونه عجله و شتاب در این خصوص خودداری کنند.

@irankhodro_news
@irankhodro_news
@irankhodro_news

لطفا با ما همراه باشید💓💓💓💓💝💝 #خودرو#ماشین#ایران_خودرو#سایپا#ثبت_نام#سمند#پژو#۲۰۶#پرشیا#پارس#راناپلاس#پژوپارس#پراید#تیبا#کوییک#اخبار_ایران#قیمت_روز_خودرو#پارس_خودرو#اطلاع_رسانی#خودروسازی#خودروسازان#خریدوفروش
 • 🟥فوری ⭕️اطلاعیه شماره ۶ مرکز ارتباطات گروه سایپا؛
  🔻تداوم پیش‌ثبت‌نام فروش فوق‌العاده محصولات سایپا تا ۱۴ خرداد
  🔻امکان انتخاب نوع خودرو بدون واریز وجه از ساعت ۱۱ صبح امروز
  مرکز ارتباطات امور بین‌الملل گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه شماره ۶ خود اعلام کرد براساس دستور سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام فروش فوق‌العاده محصولات سایپا (بدون واریز وجه) تا تاریخ ۱۴ خرداد ادامه خواهد داشت و فرآیند انتخاب نوع خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی (بدون واریز وجه) از ساعت ۱۱ صبح امروز تا پایان مدت پیش‌ثبت‌نام در سایت اینترنتی گروه سایپا امکان پذیر خواهد بود.

  ۱- براساس دستور سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام فروش فوق‌العاده محصولات سایپا (بدون واریز وجه) تا تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۹۹ ادامه خواهد داشت.

  ۲- فرآیند انتخاب نوع خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی (بدون واریز وجه) از ساعت ۱۱ صبح امروز ۷ خردادماه ۹۹ تا پایان مدت پیش‌ثبت‌نام در سایت اینترنتی گروه خودروسازی سایپا به‌نشانی https://saipa.iranecar.com امکان پذیر خواهد بود.

  ۳- به‌دلیل آن‌که زمان پیش‌ثبت‌نام و انتخاب خودرو و یا تقدم و تأخر آن، هیچ تاثیری در روند قرعه‌کشی نهایی و تعیین برندگان این طرح ندارد، مجدداً به متقاضیان محترم توصیه می‌شود پیش‌ثبت‌نام اینترنتی خود و فرآیند انتخاب خودرو برای قرعه‌کشی را زمان‌بندی کرده و از هرگونه عجله و شتاب در این خصوص خودداری کنند.

  @irankhodro_news
  @irankhodro_news
  @irankhodro_news

  لطفا با ما همراه باشید💓💓💓💓💝💝 #خودرو #ماشین #ایران_خودرو #سایپا #ثبت_نام #سمند #پژو #۲۰۶ #پرشیا #پارس#راناپلاس#پژوپارس#پراید#تیبا#کوییک#اخبار_ایران#قیمت_روز_خودرو#پارس_خودرو#اطلاع_رسانی#خودروسازی#خودروسازان#خریدوفروش

 •  7  1  1 hour ago
 • سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت:

خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان پیش ثبت نام خودرو ندارند

بر اساس دستور حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه پیش ثبت‌نام جهت خرید خودرو در طرح ویژه فروش عید سعید فطر تا 14 خردادماه 99 ادامه دارد، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی را جهت حضور در قرعه‌کشی از متقاضیان نخواهند داشت
@irankhodro_news
@irankhodro_news
@irankhodro_news

لطفا با ما همراه باشید💓💓💓💓💝💝 #خودرو#ماشین#ایران_خودرو#سایپا#ثبت_نام#سمند#پژو#۲۰۶#پرشیا#پارس#راناپلاس#پژوپارس#پراید#تیبا#کوییک#اخبار_ایران#قیمت_روز_خودرو#پارس_خودرو#اطلاع_رسانی#خودروسازی#خودروسازان#خریدوفروش
 • سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت:

  خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان پیش ثبت نام خودرو ندارند

  بر اساس دستور حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه پیش ثبت‌نام جهت خرید خودرو در طرح ویژه فروش عید سعید فطر تا 14 خردادماه 99 ادامه دارد، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی را جهت حضور در قرعه‌کشی از متقاضیان نخواهند داشت
  @irankhodro_news
  @irankhodro_news
  @irankhodro_news

  لطفا با ما همراه باشید💓💓💓💓💝💝 #خودرو #ماشین #ایران_خودرو #سایپا #ثبت_نام #سمند #پژو #۲۰۶ #پرشیا #پارس#راناپلاس#پژوپارس#پراید#تیبا#کوییک#اخبار_ایران#قیمت_روز_خودرو#پارس_خودرو#اطلاع_رسانی#خودروسازی#خودروسازان#خریدوفروش

 •  9  1  1 hour ago
 • :
⭕️ شرط پرداخت 50 درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه کشی حذف شد
🔹بر اساس دستور سرپرست وزارت صنعت، شرکت در قرعه کشی خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد و متقاضیان نباید مبلغی را در این مرحله بپردازند.
🔹ثبت نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه 14 خرداد 99 تمدید شد.
🔹خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه کشی را نخواهند داشت.
🔹واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
.
.
#یزد #تفت #میبد#مهریز#اردکان #بافق #ابرکوه#خاتم #کویر #yazd #yazdi #یزدیها #ایران #ایران_خودرو
 • :
  ⭕️ شرط پرداخت 50 درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه کشی حذف شد
  🔹بر اساس دستور سرپرست وزارت صنعت، شرکت در قرعه کشی خرید خودرو نیازی به پرداخت وجه ندارد و متقاضیان نباید مبلغی را در این مرحله بپردازند.
  🔹ثبت نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه 14 خرداد 99 تمدید شد.
  🔹خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه کشی را نخواهند داشت.
  🔹واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
  .
  .
  #یزد #تفت #میبد #مهریز #اردکان #بافق #ابرکوه #خاتم #کویر #yazd #yazdi #یزدیها #ایران #ایران_خودرو

 •  2,129  20  1 hour ago
 • حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز؛ 
حمید رسایی: ‌فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز (#ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد: 
چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد 
و... # حمیدرسایی
 • حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز؛
  حمید رسایی: ‌فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
  ‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
  ‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
  ‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
  ‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز ( #ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد:
  چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
  وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد
  و... # حمیدرسایی

 •  5  1  1 hour ago
 • 🔶به گزارش «تابناک تهران»؛ هفته گذشته از ساعت ۱۰ صبح شرکت سایپا پیش‌فروش اینترنتی دو مدل پراید را آغاز کرد که تنها ۴۵ دقیقه پس از آغاز فروش، ظرفیت پیش‌فروش این دو مدل خودرو در شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان و شیراز به پایان رسید.

انتشار این خبر در فضای مجازی واکنش‌های انتقادی بسیاری را به همراه داشت. این بار مردم فریاد انتقادی خود را از دریچه‌ فضای مجازی به روش‌های مختلف فریاد زدند و مخالفت خود با افزایش قیمت خودرو‌ها و تکمیل ظرفیت پیش فروش اینترنتی پراید تنها در عرض ۴۵ دقیقه را اعلام کردند .

گفتنی است طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ قیمت پراید ۴۰ میلیون تومان رشد کرده است. سال ۹۰ قیمت پراید در بازار ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود و حالا به ۹۰ میلیون تومان رسید.
____________________
.
.
.
_________________________________
#سایپا #خودرو #ایران_خودرو #پراید #تورم #حباب #افزایش_قیمت #توهم #ایران #مردم_همیشه_در_صحنه #خرید_خودرو #طنز #گرافیک #کاراکتر #masoudmotion 
#motiongraphic #animation
 • 🔶به گزارش «تابناک تهران»؛ هفته گذشته از ساعت ۱۰ صبح شرکت سایپا پیش‌فروش اینترنتی دو مدل پراید را آغاز کرد که تنها ۴۵ دقیقه پس از آغاز فروش، ظرفیت پیش‌فروش این دو مدل خودرو در شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان و شیراز به پایان رسید.

  انتشار این خبر در فضای مجازی واکنش‌های انتقادی بسیاری را به همراه داشت. این بار مردم فریاد انتقادی خود را از دریچه‌ فضای مجازی به روش‌های مختلف فریاد زدند و مخالفت خود با افزایش قیمت خودرو‌ها و تکمیل ظرفیت پیش فروش اینترنتی پراید تنها در عرض ۴۵ دقیقه را اعلام کردند .

  گفتنی است طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ قیمت پراید ۴۰ میلیون تومان رشد کرده است. سال ۹۰ قیمت پراید در بازار ۷ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بود و حالا به ۹۰ میلیون تومان رسید.
  ____________________
  .
  .
  .
  _________________________________
  #سایپا #خودرو #ایران_خودرو #پراید #تورم #حباب #افزایش_قیمت #توهم #ایران #مردم_همیشه_در_صحنه #خرید_خودرو #طنز #گرافیک #کاراکتر #masoudmotion
  #motiongraphic #animation

 •  16  0  1 hour ago
 • .
زمان ثبت نام محصولات ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده با کمی تاخیر آغاز می شود.

با توجه به عدم واریز وجه برای ثبت نام محصولات ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده،‌ زمان ثبت نام در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو با کمی تاخیر و با اختلاف زمانی چند ساعته آغاز می شود که زمان نهایی آن به زودی اعلام خواهد شد.

با توجه به تصمیم سرپرست محترم وزارت صمت، ثبت نام خودرو بدون واریز وجه انجام می شود.

گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد با توجه به دستور سرپرست محترم وزارت صمت و ضرورت اعمال برخی تغییرات در سامانه فروش اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان،‌ آغاز ثبت نام که  قرار بود از ساعت 8 صبح امروز هفتم خرداد آغاز شود با چند ساعت تاخیر انجام خواهد شد.

متقاضیان تا 14 خردادماه برای ثبت نام فرصت دارند و تقدم و تاخر در زمان ثبت نام هیچ تاثیری در قرعه کشی و انتخاب نهایی متقاضی ندارد.

متقاضیان برای ثبت نام به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir  مراجعه کنند و از طریق بخش "ورود کاربر"  نام کاربری و رمز عبوری که قبلا در مرحله پیش ثبت نام دریافت کرده اند را وارد و سپس به بخش فروش فوق العاده وارد شده و پس از انتخاب خودرو مدنظر، فرایند ثبت نام را تکمیل و نهایی سازند. 
#borokhodro  #khodro  #mashin  #iran_khodro  #irankhodro #kharid_khodro  #kharidkhodro  #sabtenam #akhbarkhodro  #akhbar  #khabar
.
.
#بروخودرو  #خودرو  #ماشین  #ایران_خودرو #اخبارخودرو  #ایرانخودرو #ثبت_نام_خودرو  #خریدخودرو  #خرید_خودرو  #فروش_خودرو  #خبرفوری  #خبر_فوري  #خبر_فوری  #اخبار  #شرایط_فروش  #اطلاعیه  #اطلاعیه_فوری
.
.
@borokhodro
 • .
  زمان ثبت نام محصولات ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده با کمی تاخیر آغاز می شود.

  با توجه به عدم واریز وجه برای ثبت نام محصولات ایران خودرو در طرح فروش فوق العاده،‌ زمان ثبت نام در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو با کمی تاخیر و با اختلاف زمانی چند ساعته آغاز می شود که زمان نهایی آن به زودی اعلام خواهد شد.

  با توجه به تصمیم سرپرست محترم وزارت صمت، ثبت نام خودرو بدون واریز وجه انجام می شود.

  گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد با توجه به دستور سرپرست محترم وزارت صمت و ضرورت اعمال برخی تغییرات در سامانه فروش اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان،‌ آغاز ثبت نام که  قرار بود از ساعت 8 صبح امروز هفتم خرداد آغاز شود با چند ساعت تاخیر انجام خواهد شد.

  متقاضیان تا 14 خردادماه برای ثبت نام فرصت دارند و تقدم و تاخر در زمان ثبت نام هیچ تاثیری در قرعه کشی و انتخاب نهایی متقاضی ندارد.

  متقاضیان برای ثبت نام به سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir  مراجعه کنند و از طریق بخش "ورود کاربر"  نام کاربری و رمز عبوری که قبلا در مرحله پیش ثبت نام دریافت کرده اند را وارد و سپس به بخش فروش فوق العاده وارد شده و پس از انتخاب خودرو مدنظر، فرایند ثبت نام را تکمیل و نهایی سازند.
  #borokhodro  #khodro  #mashin  #iran_khodro  #irankhodro #kharid_khodro  #kharidkhodro  #sabtenam #akhbarkhodro  #akhbar  #khabar
  .
  .
  #بروخودرو  #خودرو  #ماشین  #ایران_خودرو #اخبارخودرو  #ایرانخودرو #ثبت_نام_خودرو  #خریدخودرو  #خرید_خودرو  #فروش_خودرو  #خبرفوری  #خبر_فوري  #خبر_فوری  #اخبار  #شرایط_فروش  #اطلاعیه  #اطلاعیه_فوری
  .
  .
  @borokhodro

 •  100  19  1 hour ago
 • 🔹شرط پرداخت 50 درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه کشی حذف شد

سرپرست وزارت صمت:
«ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ تمدید شد

واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند» 📌جزئیات بیشتر ↙️ #کافی_نت_خراسانی 👇
مارا به دوستان خود معرفی کنید.
👇
#دلار#دلار_تهران #کافینت #کافی_نت#رفسنجان#کرمان#رفسنجانی #رفسنجان_شهر_من_است #انلاین #آنلاین_شاپ #خدمات#حضوری_و_آنلاین #غیر_حضوری # #بورس#بورس_تهران #ثبت_نام#بورس_آنلاین #رفسنجان #کافی_نت #کافی_نت_خراسانی #خدمات_اینرنتی #اظهارنامه #مالیات #فکس #خدمات_غیرحضوری #رفسنجان_کافی_نت #غیر_حضوری_آنلاین#سایپا #ایران_خودرو #قرعه_کشی #وزارت
 • 🔹شرط پرداخت 50 درصد مبلغ خودرو قبل از قرعه کشی حذف شد

  سرپرست وزارت صمت:
  «ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ تمدید شد

  واریز 100 درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند» 📌جزئیات بیشتر ↙️ #کافی_نت_خراسانی 👇
  مارا به دوستان خود معرفی کنید.
  👇
  #دلار #دلار_تهران #کافینت #کافی_نت #رفسنجان #کرمان #رفسنجانی #رفسنجان_شهر_من_است #انلاین #آنلاین_شاپ #خدمات#حضوری_و_آنلاین #غیر_حضوری # #بورس#بورس_تهران #ثبت_نام#بورس_آنلاین #رفسنجان #کافی_نت #کافی_نت_خراسانی #خدمات_اینرنتی #اظهارنامه #مالیات #فکس #خدمات_غیرحضوری #رفسنجان_کافی_نت #غیر_حضوری_آنلاین#سایپا #ایران_خودرو #قرعه_کشی #وزارت

 •  17  0  1 hour ago
 • حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز؛ ‌فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز (#ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد: 
چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد 
و... ...
#پراید۱۳۱ #خودروسازی #خودرو #پژوپارس #پراید #پرایداسپرت #ثبت_نام_خودرو
 • حكايت قرعه‌كشى شرکت‌های خودرساز؛ ‌فرد کاسب و زیرکی از کدخدای ده ﻳﮏ ﺍﻻﻍ به قیمت ۲۰ درهم خرید و قرار شد ‌الاغ را چند روز بعد تحویل بگیرد. ﺍﻣﺎ چند ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ كدخدا ﺳﺮﺍﻍ وی ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ: ‌ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﺮﺍیت ﺩﺍﺭﻡ. ﺍﻻغی که خریده بودی ﻣﺮﺩه! ‌مرد ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ‏ﺍﻳﺮﺍﺩی ﻧﺪﺍﺭﻩ. ﭘﻮﻟﻢ ﺭﻭ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: شرمنده، ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﻭ ﺧﺮﺝ ﮐﺮﺩﻡ.
  ‌خریدار که دید زورش به کدخدا نمی‌رسد و ظاهرا مالش به فنا می‌رود ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﺷﻪ. ﭘﺲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: میﺧﻮﺍی ﺑﺎﻫﺎﺵ چکار کنی؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: ﺑﺎﻫﺎﺵ درآمد پرسودی کسب می‌کنم.
  ‌كدخدا ﮔﻔﺖ: مگه میشه با #اﻻﻍ_ﻣﺮﺩﻩ کسب درآمد کرد! ‌مرد زیرک ﮔﻔﺖ: ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣيشه. ﻓﻘﻂ ﺑﻪ کسی نگو ﮐﻪ الاغه ﻣﺮﺩﻩ.
  ‌ﻳﮏﻣﺎﻩ بعد كدخدا مرد زیرک رو ﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺳﻴﺪ: ‏ﺍز کاسبی با ﺍﻻﻍ ﻣﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
  ‌مرد ﮔﻔﺖ: به قیمت ۱ درهم ﮔﺬﺍﺷﺘﻤش برای فروش و اعلام كردم هر کس این الاغ را به ۱ درهم می‌خواهد، شانسش را با پرداخت ۱ درهم امتحان کند. ۱۰۰ نفر در قرعه‌کشی شرکت کردند و هر کدام ۱ درهم پرداختند و من ۱۰۰ درهم درآمد کسب کردم.
  ‌كدخدا ﭘﺮﺳﻴﺪ: ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺷﮑﺎیتی ﻧﮑﺮﺩ!
  ‌‌مرد ‏ﮔﻔﺖ: فﻘﻂ ﻫﻤانی ﮐﻪ ﺍﻻﻍ ﺭﻭ در قرعه‌کشی ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ شاکی شد و من هم ۱ درهمش ﺭﻭ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻡ و ۹۹ درهم سود کردم. ‌و این‌‌‌‌، حکایت ثبت‌نام این روزهای دو شرکت خودروساز ( #ایران_خودرو و #سایپا) است. قرار است ۲۵ هزار خودرو قرعه کشی شود و پیش بینی می‌شود نزدیک به یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند. ‌در حقیقت اگر برای محصولات دو شرکت خودروساز، یک میلیون نفر ثبت‌نام کنند و به صورت میانگین هر متقاضی ۳۰ میلیون تومان واریز کند، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حساب این خودروسازان می‌رود. ‌‌اگر میانگین پرداخت ۱۰ خرداد باشد و قرعه‌کشی چهار روز کاری بعد از ۱۴ خرداد و بازگشت پول کساتی که اسمشان بیرون نیامده ۷ روز کاری بعد از آن، می‌شود ۲۷ خرداد یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان ۱۷ روز در حساب خودروسازان می‌ماند. ‌فقط سود یک درصدی این مبلغ معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. یعتی علاوه بر مبلغ مصوب این ۲۵ هزار خودرو، بابت هر خودرو ۱۲ میلیون تومان مبلغ اضافه به حساب خودرو سازان می‌رود! و این تازه سود یک مرحله از برگزاری این قرعه‌کشی است و این نوع ثبت‌نام و #قرعه_کشی تا چند مرحله ادامه دارد! ‌و هیچ وزیر و نماینده و مسئول نظارتی نمی‌پرسد:
  چرا وقتی قرعه کشی شد، وجوه خودرو واریز نشود!
  وقتی خودروسازان بابت هر خودرو ۱۲ میلیون سود مضاعف دارند، چرا این مبلغ از قیمت خودروها کسر نمی‌گردد
  و... ...
  #پراید۱۳۱ #خودروسازی #خودرو #پژوپارس #پراید #پرایداسپرت #ثبت_نام_خودرو

 •  3  0  1 hour ago
 • حذف شرط پرداخت نیمی از وجه برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی خرید خودرو ✅ به گزارش خبرگزاری صداوسیما از جهرم ،با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه پیش ثبت‌نام جهت خرید خودرو در طرح ویژه فروش عید سعید فطر تا 14 خردادماه 99 ادامه دارد، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی را جهت حضور در قرعه‌کشی از متقاضیان نخواهند داشت. 
@jahrom_iribnews 
@jahrom_iribnews 
#دفتر_خبر_صداوسیما_جهرم 
#خودرو #سایپا #خساپا #ایران_خودرو #خبر #اخبار #خبر _فوری #جهرم #جهرمی #جهرمی_ها #خفر #کردیان #سیمکان #صدا_و_سیما #فارس #شیراز #خبر #اخبار
 • حذف شرط پرداخت نیمی از وجه برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی خرید خودرو ✅ به گزارش خبرگزاری صداوسیما از جهرم ،با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه پیش ثبت‌نام جهت خرید خودرو در طرح ویژه فروش عید سعید فطر تا 14 خردادماه 99 ادامه دارد، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی را جهت حضور در قرعه‌کشی از متقاضیان نخواهند داشت.
  @jahrom_iribnews
  @jahrom_iribnews
  #دفتر_خبر_صداوسیما_جهرم
  #خودرو #سایپا #خساپا #ایران_خودرو #خبر #اخبار #خبر _فوری #جهرم #جهرمی #جهرمی_ها #خفر #کردیان #سیمکان #صدا_و_سیما #فارس #شیراز #خبر #اخبار

 •  42  0  1 hour ago
 • ‌
قیمت عجیب پراید بار به نسبت به سایر خودروهایی که جدیدا اعلام شده . این افزایش قیمت زمانی که با قیمت محصولات ایران خودرو مقایسه کنیم بیشتر جلب توجه میکند 
این خودور نسبت به پراید بار معمولی اختلاف ۲۱ میلیون تومانی دارد ‌

قیمت کارخانه سایپا ۱۵۱ معمولی:
۴۸/۵۴۰/۰۰۰
‌
قیمت کارخانه سایپا ۱۵۱ آپشنال:
۶۹/۴۳۰/۰۰۰

امکانات این خوورو شامل موارد زیر :

کولر
سیستم ضد سرقت با کد متغیر (Immobilizer)

چراغ جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع(Leaving Device)

ترمز ABS

قفل مرکزی

آینه های جانبی تاشو با قابلیت تنظیم از داخل

برف پاک کن شیشه جلو با دور قابل تنظیم

ساعت دیجیتال

کمربند ایمنی  با قابلیت تنظیم ارتفاع

درب بازکن باک از داخل

چراغ عقب مجهز به مه شکن

رادیو CDبا قابلیت پخش MP3

چراغ هشدار دهنده عیب
موتور

فرمان هیدرولیک (به انتخاب مشتری)

امکانات جانبی سایپا 151 آپشنال

لاینر (کفپوش اتاق بار)

سیستم هشدار دهنده

آینه برقی راهنما دار

تریم داخل مشکی

سنسور دنده عقب

زیرپایی 3 بعدی

دوربین دید عقب

رینگ اسپرت

صندلی چرم

مولتی مدیا

رول بار

#دمپایی_ابری‌ #قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا

 • قیمت عجیب پراید بار به نسبت به سایر خودروهایی که جدیدا اعلام شده . این افزایش قیمت زمانی که با قیمت محصولات ایران خودرو مقایسه کنیم بیشتر جلب توجه میکند
  این خودور نسبت به پراید بار معمولی اختلاف ۲۱ میلیون تومانی دارد ‌

  قیمت کارخانه سایپا ۱۵۱ معمولی:
  ۴۸/۵۴۰/۰۰۰

  قیمت کارخانه سایپا ۱۵۱ آپشنال:
  ۶۹/۴۳۰/۰۰۰

  امکانات این خوورو شامل موارد زیر :

  کولر
  سیستم ضد سرقت با کد متغیر (Immobilizer)

  چراغ جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع(Leaving Device)

  ترمز ABS

  قفل مرکزی

  آینه های جانبی تاشو با قابلیت تنظیم از داخل

  برف پاک کن شیشه جلو با دور قابل تنظیم

  ساعت دیجیتال

  کمربند ایمنی  با قابلیت تنظیم ارتفاع

  درب بازکن باک از داخل

  چراغ عقب مجهز به مه شکن

  رادیو CDبا قابلیت پخش MP3

  چراغ هشدار دهنده عیب
  موتور

  فرمان هیدرولیک (به انتخاب مشتری)

  امکانات جانبی سایپا 151 آپشنال

  لاینر (کفپوش اتاق بار)

  سیستم هشدار دهنده

  آینه برقی راهنما دار

  تریم داخل مشکی

  سنسور دنده عقب

  زیرپایی 3 بعدی

  دوربین دید عقب

  رینگ اسپرت

  صندلی چرم

  مولتی مدیا

  رول بار

  #دمپایی_ابری#قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا

 •  13  0  1 hour ago

Top #ایران_خودرو Posts

 • ‌
با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ ادامه دارد.
 علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است. 
@irankhodroprice 
#قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 • با دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش ثبت‌نام متقاضیان در طرح فروش ویژه خودرو در ایام عید سعید فطر، تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ ادامه دارد.
   علاوه بر این، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی از متقاضیان جهت حضور در قرعه‌کشی را نخواهند داشت.
  گفتنی است، بر اساس تغییر در برنامه زمان‌بندی فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو، بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام و بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی کمیته خودرو، قرعه‌کشی با نظارت دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و در حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی، صورت پذیرفته و صرفا حائزین شرایط مطابق با قرعه‌کشی انجام شده، ملزم به پرداخت وجه خودرو خواهند بود؛ لذا در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، متقاضیان خرید خودرو ملزم به پرداخت وجه نخواهند بود و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت خواهد پذیرفت که بر اساس قرعه‌کشی انجام شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
  یادآور می‌شود شرط نداشتن پلاک فعال و خرید خودرو ظرف ۳۶ ماه گذشته، از جمله شروط اصلی ده‌گانه تعیین شده از سوی کمیته خودرو جهت شرکت در قرعه‌کشی مذکور است.
  @irankhodroprice
  #قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 •  2,282  197  1 hour ago
 • رنگش چی میگه👍😋
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (( این اسپانسر هیچ ارتباطی به این پست ندارد ))
.
دیگر نگران اموال خود نباشید : ...موقعیت یاب برسام...
.
عمر بالای باطری
بدون نیاز به سیم کشی
عدم خارج شدن خودرو از گارانتی
ابعاد بسیار کوچک
ردیابی انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و...
ضد آب و ضد ضربه
قابل شارژ 
دارای گارانتی یک ساله
و....
تلفن تماس (تهران) :
۸۸۷۸۴۱۵۴ - ۸۸۷۸۴۰۳۷
.
لطفا سوالات خود را، پس از فالو کردن دو‌پیج این مجموعه
@Barsamyadak
@Barsamyadak_fans
از طریق دایرکت بیان نمایید.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 • رنگش چی میگه👍😋
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (( این اسپانسر هیچ ارتباطی به این پست ندارد ))
  .
  دیگر نگران اموال خود نباشید : ...موقعیت یاب برسام...
  .
  عمر بالای باطری
  بدون نیاز به سیم کشی
  عدم خارج شدن خودرو از گارانتی
  ابعاد بسیار کوچک
  ردیابی انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و...
  ضد آب و ضد ضربه
  قابل شارژ
  دارای گارانتی یک ساله
  و....
  تلفن تماس (تهران) :
  ۸۸۷۸۴۱۵۴ - ۸۸۷۸۴۰۳۷
  .
  لطفا سوالات خود را، پس از فالو کردن دو‌پیج این مجموعه
  @Barsamyadak
  @Barsamyadak_fans
  از طریق دایرکت بیان نمایید.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 •  1,687  33  23 May, 2020
 • ‌
قیمت عجیب پراید بار به نسبت به سایر خودروهایی که جدیدا اعلام شده . این افزایش قیمت زمانی که با قیمت محصولات ایران خودرو مقایسه کنیم بیشتر جلب توجه میکند 
این خودور نسبت به پراید بار معمولی اختلاف ۲۱ میلیون تومانی دارد ‌

قیمت کارخانه سایپا ۱۵۱ معمولی:
۴۸/۵۴۰/۰۰۰
‌
قیمت کارخانه سایپا ۱۵۱ آپشنال:
۶۹/۴۳۰/۰۰۰

امکانات این خوورو شامل موارد زیر :

کولر
سیستم ضد سرقت با کد متغیر (Immobilizer)

چراغ جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع(Leaving Device)

ترمز ABS

قفل مرکزی

آینه های جانبی تاشو با قابلیت تنظیم از داخل

برف پاک کن شیشه جلو با دور قابل تنظیم

ساعت دیجیتال

کمربند ایمنی  با قابلیت تنظیم ارتفاع

درب بازکن باک از داخل

چراغ عقب مجهز به مه شکن

رادیو CDبا قابلیت پخش MP3

چراغ هشدار دهنده عیب
موتور

فرمان هیدرولیک (به انتخاب مشتری)

امکانات جانبی سایپا 151 آپشنال

لاینر (کفپوش اتاق بار)

سیستم هشدار دهنده

آینه برقی راهنما دار

تریم داخل مشکی

سنسور دنده عقب

زیرپایی 3 بعدی

دوربین دید عقب

رینگ اسپرت

صندلی چرم

مولتی مدیا

رول بار

#دمپایی_ابری‌ #قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا

 • قیمت عجیب پراید بار به نسبت به سایر خودروهایی که جدیدا اعلام شده . این افزایش قیمت زمانی که با قیمت محصولات ایران خودرو مقایسه کنیم بیشتر جلب توجه میکند
  این خودور نسبت به پراید بار معمولی اختلاف ۲۱ میلیون تومانی دارد ‌

  قیمت کارخانه سایپا ۱۵۱ معمولی:
  ۴۸/۵۴۰/۰۰۰

  قیمت کارخانه سایپا ۱۵۱ آپشنال:
  ۶۹/۴۳۰/۰۰۰

  امکانات این خوورو شامل موارد زیر :

  کولر
  سیستم ضد سرقت با کد متغیر (Immobilizer)

  چراغ جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع(Leaving Device)

  ترمز ABS

  قفل مرکزی

  آینه های جانبی تاشو با قابلیت تنظیم از داخل

  برف پاک کن شیشه جلو با دور قابل تنظیم

  ساعت دیجیتال

  کمربند ایمنی  با قابلیت تنظیم ارتفاع

  درب بازکن باک از داخل

  چراغ عقب مجهز به مه شکن

  رادیو CDبا قابلیت پخش MP3

  چراغ هشدار دهنده عیب
  موتور

  فرمان هیدرولیک (به انتخاب مشتری)

  امکانات جانبی سایپا 151 آپشنال

  لاینر (کفپوش اتاق بار)

  سیستم هشدار دهنده

  آینه برقی راهنما دار

  تریم داخل مشکی

  سنسور دنده عقب

  زیرپایی 3 بعدی

  دوربین دید عقب

  رینگ اسپرت

  صندلی چرم

  مولتی مدیا

  رول بار

  #دمپایی_ابری#قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا

 •  5,725  265  11 hours ago
 • ‌
طرح فروش فوق العاده محصولات پرتیراژ ایران خودرو به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان، کنترل بازار و حذف سوداگری و عرضه عادلانه خودرو با موعد تحویل حداکثر سه ماه به اجرا گذاشته می شود. ‌
‌
این طرح از روز چهارشنبه این هفته آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. با پایان مهلت یک هفته ای و ثبت نام تمامی متقاضیان، با استفاده از سازو کار قرعه کشی در حضور نهادهای نظارتی، ثبت نام کنندگان نهایی مشخص خواهند شد.

طبق تصمیمات اتخاذ شده، پس از گذشت 72 ساعت از اتمام دوره زمانی ثبت نام فهرست اسامی انتخاب شدگان از سایت ایران خودرو و همچنین ارسال پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد. ‌
‌
مشتریان انتخاب شده ملزم خواهند بود تا ظرف مدت 48 ساعت اقدام به تکمیل وجه از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو کنند. وجوه متقاضیانی که جزو ثبت نام کنندگان نهایی نیستند نیز ظرف مدت 7 روز عودت خواهد شد. تحویل خودرو نیز تا حداکثر سه ماه از زمان تکمیل وجه انجام خواهد شد. ‌
‌
به منظور حذف واسطه گران و سودجویان در فرآیند فروش، محدودیت هایی مانند اختصاص یک دستگاه خودرو به هر شماره ملی، عدم خرید خودرو در 36 ماه اخیر از ایران خودرو و سایپا، دارا بودن سن حداقل 18 سال و ارایه گواهینامه رانندگی لحاظ خواهد شد. ‌
‌
همچنین هیچ گونه سود مشارکتی به وجوه پرداختی تعلق نخواهد گرفت و در صورت عدم مراجعه مشتری به نمایندگی پس از گذشت سه ماه از تحویل، گارانتی خودرو ابطال خواهد شد. در رهن بودن سند خودرو به مدت یک سال از مصوبات فروش فوق العاده است. ‌
‌
پیش ثبت نام از روز یکشنبه 4 خرداد آغاز می شود و ضروری است متقاضیان قبل از ورود به سایت فروش ایران خودرو در روز چهارشنبه هفتم خردادماه، دارای کد کاربری و رمز عبور باشند.

#ایران_خودرو #فروش #ثبت_نام #فروش_ویژه

 • طرح فروش فوق العاده محصولات پرتیراژ ایران خودرو به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان، کنترل بازار و حذف سوداگری و عرضه عادلانه خودرو با موعد تحویل حداکثر سه ماه به اجرا گذاشته می شود. ‌

  این طرح از روز چهارشنبه این هفته آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. با پایان مهلت یک هفته ای و ثبت نام تمامی متقاضیان، با استفاده از سازو کار قرعه کشی در حضور نهادهای نظارتی، ثبت نام کنندگان نهایی مشخص خواهند شد.

  طبق تصمیمات اتخاذ شده، پس از گذشت 72 ساعت از اتمام دوره زمانی ثبت نام فهرست اسامی انتخاب شدگان از سایت ایران خودرو و همچنین ارسال پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد. ‌

  مشتریان انتخاب شده ملزم خواهند بود تا ظرف مدت 48 ساعت اقدام به تکمیل وجه از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو کنند. وجوه متقاضیانی که جزو ثبت نام کنندگان نهایی نیستند نیز ظرف مدت 7 روز عودت خواهد شد. تحویل خودرو نیز تا حداکثر سه ماه از زمان تکمیل وجه انجام خواهد شد. ‌

  به منظور حذف واسطه گران و سودجویان در فرآیند فروش، محدودیت هایی مانند اختصاص یک دستگاه خودرو به هر شماره ملی، عدم خرید خودرو در 36 ماه اخیر از ایران خودرو و سایپا، دارا بودن سن حداقل 18 سال و ارایه گواهینامه رانندگی لحاظ خواهد شد. ‌

  همچنین هیچ گونه سود مشارکتی به وجوه پرداختی تعلق نخواهد گرفت و در صورت عدم مراجعه مشتری به نمایندگی پس از گذشت سه ماه از تحویل، گارانتی خودرو ابطال خواهد شد. در رهن بودن سند خودرو به مدت یک سال از مصوبات فروش فوق العاده است. ‌

  پیش ثبت نام از روز یکشنبه 4 خرداد آغاز می شود و ضروری است متقاضیان قبل از ورود به سایت فروش ایران خودرو در روز چهارشنبه هفتم خردادماه، دارای کد کاربری و رمز عبور باشند.

  #ایران_خودرو #فروش #ثبت_نام #فروش_ویژه

 •  15,136  1,148  22 May, 2020
 • ‌
به منظور افزایش عرضه کارخانه ای خودرو به بازار، نخستین فروش فوق العاده محصولات گروه صنعتی ایران خودرو از چهارشنبه هفتم خردادماه آغاز می شود. فروش فوق العاده خودرو با موعد تحویل حداکثر سه ماه به اجرا گذاشته می شود. 
این طرح از روز چهارشنبه این هفته آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. با پایان مهلت یک هفته ای و ثبت نام تمامی متقاضیان، با استفاده از سازو کار قرعه کشی در حضور نهادهای نظارتی، ثبت نام کنندگان نهایی مشخص خواهند شد.

طبق تصمیمات اتخاذ شده، پس از گذشت ۷۲ ساعت از اتمام دوره زمانی ثبت نام فهرست اسامی انتخاب شدگان از سایت ایران خودرو و همچنین ارسال پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد. 
مشتریان انتخاب شده ملزم خواهند بود تا ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به تکمیل وجه از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو کنند. وجوه متقاضیانی که جزو ثبت نام کنندگان نهایی نیستند نیز ظرف مدت ۷ روز عودت خواهد شد. تحویل خودرو نیز تا حداکثر سه ماه از زمان تکمیل وجه انجام خواهد شد. 
این گزارش می افزاید، در برنامه فروش فوق العاده ایران خودرو به منظور حذف واسطه گران و سودجویان در فرآیند فروش، محدودیت هایی مانند اختصاص یک دستگاه خودرو به هر شماره ملی، عدم خرید خودرو در ۳۶ ماه اخیر از ایران خودرو و سایپا، دارا بودن سن حداقل ۱۸ سال و ارایه گواهینامه رانندگی لحاظ خواهد شد. 
از سوی دیگر به منظور حذف دلالان از فرآیند فروش، هیچ گونه سود مشارکتی به وجوه پرداختی تعلق نخواهد گرفت و در صورت عدم مراجعه مشتری به نمایندگی پس از گذشت سه ماه از تحویل، گارانتی خودرو ابطال خواهد شد. در رهن بودن سند خودرو به مدت یک سال از مصوبات فروش فوق العاده است. 
همچنین «کارت‌ملی، گواهینامه، حساب‌بانکی و سیم‌کارت»، باید بنام شخصی باشد که می‌خواهد خودرو ثبت‌نام بکند

پیش ثبت نام از روز یکشنبه ۴ خرداد آغاز می شود و ضروری است متقاضیان قبل از ورود به سایت فروش ایران خودرو در روز چهارشنبه هفتم خردادماه، دارای کد کاربری و رمز عبور باشند.

گفتنی است در طرح جدید، احراز هویت قطعی متقاضیان صرفاً از رو‌ز ۴ خرداد،با ورود به سامانه اینترنتی فروش خودرو شرکت و سپس هدایت به سامانه "امتا" از طریق سایت ایران خودرو معتبر است.
بدیهی است در حال حاضر و پیش از زمان اعلام شده ورود مستقل به "امتا" فاقد وجاهت است.

@irankhodroprice

#قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx

 • به منظور افزایش عرضه کارخانه ای خودرو به بازار، نخستین فروش فوق العاده محصولات گروه صنعتی ایران خودرو از چهارشنبه هفتم خردادماه آغاز می شود. فروش فوق العاده خودرو با موعد تحویل حداکثر سه ماه به اجرا گذاشته می شود.
  این طرح از روز چهارشنبه این هفته آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. با پایان مهلت یک هفته ای و ثبت نام تمامی متقاضیان، با استفاده از سازو کار قرعه کشی در حضور نهادهای نظارتی، ثبت نام کنندگان نهایی مشخص خواهند شد.

  طبق تصمیمات اتخاذ شده، پس از گذشت ۷۲ ساعت از اتمام دوره زمانی ثبت نام فهرست اسامی انتخاب شدگان از سایت ایران خودرو و همچنین ارسال پیامک به مشتریان اطلاع رسانی خواهد شد.
  مشتریان انتخاب شده ملزم خواهند بود تا ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به تکمیل وجه از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو کنند. وجوه متقاضیانی که جزو ثبت نام کنندگان نهایی نیستند نیز ظرف مدت ۷ روز عودت خواهد شد. تحویل خودرو نیز تا حداکثر سه ماه از زمان تکمیل وجه انجام خواهد شد.
  این گزارش می افزاید، در برنامه فروش فوق العاده ایران خودرو به منظور حذف واسطه گران و سودجویان در فرآیند فروش، محدودیت هایی مانند اختصاص یک دستگاه خودرو به هر شماره ملی، عدم خرید خودرو در ۳۶ ماه اخیر از ایران خودرو و سایپا، دارا بودن سن حداقل ۱۸ سال و ارایه گواهینامه رانندگی لحاظ خواهد شد.
  از سوی دیگر به منظور حذف دلالان از فرآیند فروش، هیچ گونه سود مشارکتی به وجوه پرداختی تعلق نخواهد گرفت و در صورت عدم مراجعه مشتری به نمایندگی پس از گذشت سه ماه از تحویل، گارانتی خودرو ابطال خواهد شد. در رهن بودن سند خودرو به مدت یک سال از مصوبات فروش فوق العاده است.
  همچنین «کارت‌ملی، گواهینامه، حساب‌بانکی و سیم‌کارت»، باید بنام شخصی باشد که می‌خواهد خودرو ثبت‌نام بکند

  پیش ثبت نام از روز یکشنبه ۴ خرداد آغاز می شود و ضروری است متقاضیان قبل از ورود به سایت فروش ایران خودرو در روز چهارشنبه هفتم خردادماه، دارای کد کاربری و رمز عبور باشند.

  گفتنی است در طرح جدید، احراز هویت قطعی متقاضیان صرفاً از رو‌ز ۴ خرداد،با ورود به سامانه اینترنتی فروش خودرو شرکت و سپس هدایت به سامانه "امتا" از طریق سایت ایران خودرو معتبر است.
  بدیهی است در حال حاضر و پیش از زمان اعلام شده ورود مستقل به "امتا" فاقد وجاهت است.

  @irankhodroprice

  #قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx

 •  9,723  1,030  23 May, 2020
 • .
.
.
🚘 ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار/ ورق در بازار خودرو برگشت 
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
🔹با اجرایی شدن مصوبه سازمان حمایت مبنی بر اینکه فروش خودرو در بازار تنها می‌تواند 10 درصد بالاتر از قیمت تعیین شده شرکت‌های خودروسازی باشد، به زودی شاهد ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
🔹بازار خودرو در حال حاضر آرام است و دیگر شاهد نابسامانی قیمت ها نیستیم، این رویه به گونه ای است که قیمت برخی از خودروهای داخلی تا 40 میلیون تومان کاهش یافته است. .
.
ما را فالو کنید🌹.
.
.
ـ
ـ
.
.
#قیمت_خودرو 
#قیمت_کارخانه
#قیمت
#قیمت_جدید
#قیمت_روز
#ایرانخودرو
#ایران_خودرو
#سایپا
#irankhodro
#saipa
#تنظیم_بازار
#فروش_فوری
#پیش_فروش
#قیمت_بازار
#پراید
#سمند
#پژو
#تیبا
#ساینا
#کوئیک
#دنا
#پارس
#۲۰۶
#پرشیا
#افزایش_قیمت
#کاهش قیمت
#pride
#gheymat
#قیمت_ماشین
#ماشین
 • .
  .
  .
  🚘 ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار/ ورق در بازار خودرو برگشت
  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
  🔹با اجرایی شدن مصوبه سازمان حمایت مبنی بر اینکه فروش خودرو در بازار تنها می‌تواند 10 درصد بالاتر از قیمت تعیین شده شرکت‌های خودروسازی باشد، به زودی شاهد ریزش سنگین قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
  🔹بازار خودرو در حال حاضر آرام است و دیگر شاهد نابسامانی قیمت ها نیستیم، این رویه به گونه ای است که قیمت برخی از خودروهای داخلی تا 40 میلیون تومان کاهش یافته است. .
  .
  ما را فالو کنید🌹.
  .
  .
  ـ
  ـ
  .
  .
  #قیمت_خودرو
  #قیمت_کارخانه
  #قیمت
  #قیمت_جدید
  #قیمت_روز
  #ایرانخودرو
  #ایران_خودرو
  #سایپا
  #irankhodro
  #saipa
  #تنظیم_بازار
  #فروش_فوری
  #پیش_فروش
  #قیمت_بازار
  #پراید
  #سمند
  #پژو
  #تیبا
  #ساینا
  #کوئیک
  #دنا
  #پارس
  #۲۰۶
  #پرشیا
  #افزایش_قیمت
  #کاهش قیمت
  #pride
  #gheymat
  #قیمت_ماشین
  #ماشین

 •  269  4  25 May, 2020
 • ‌
با دستور سرپرست وزارت صمت؛ شرط اخذ هر گونه چک از ثبت‌نام خودروها حذف شد . 
با دستور حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن وتجارت، شرط اخذ هرگونه چک از مرحله فعلی ثبت نام خودرو حذف شد.
پیش از این خودرو سازان در شروط اعلامی به متقاضیان در حوزه ثبت نام خودروها شرط اخذ چک صیادی ویا چک متعلق به بستگان درجه یک را مطرح کرده بودند که با دستور سرپرست وزارت صمت شرط اخذ هرگونه چک در این مرحله از ثبت نام ملغی اعلام شد. 
@irankhodroprice

#قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 • با دستور سرپرست وزارت صمت؛ شرط اخذ هر گونه چک از ثبت‌نام خودروها حذف شد .
  با دستور حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن وتجارت، شرط اخذ هرگونه چک از مرحله فعلی ثبت نام خودرو حذف شد.
  پیش از این خودرو سازان در شروط اعلامی به متقاضیان در حوزه ثبت نام خودروها شرط اخذ چک صیادی ویا چک متعلق به بستگان درجه یک را مطرح کرده بودند که با دستور سرپرست وزارت صمت شرط اخذ هرگونه چک در این مرحله از ثبت نام ملغی اعلام شد.
  @irankhodroprice

  #قیمت_خودرو #خودرو #کرونا #corona #قیمت #قیمتطلا #قیمت_ماشین #قیمت_روز_خودرو #ایرانخودرو #ایران_خودرو #سایپا #پژو #پراید #سمند #خودرو_داخلی #پژوپارس #پژو405 #پژوپارسelx #پژو۲۰۶ #پژوslx #پژو207 #پژو۲۰۰۸ #پژو_پارس #تندر90 #مزدا۳ #مدل#پژو_پارس #اخبار_ایران #خبر #دنا #دلار

 •  7,710  598  24 May, 2020