#باباپنجعلي Instagram Photos & Videos

باباپنجعلي Pikdo

The total number of posts up to now is 19 with the باباپنجعلي hashtag.

Hashtag Popularity

12.6
average comments
444.6
average likes

Latest #باباپنجعلي Posts

  • پست موقت - با خبر شدم كه استاد مادرشون رو از دست دادند، وقتي ديدم عكس مادرشونو گذاشتن پروفايلشون مطمئن شدم از صميم قلب اين غم بزرگ رو به ايشون تسليت عرض مي كنم و از خداوند مي خواهم روح مادر اين استاد با اخلاق سينمايي را قرين رحمت خود كند الهي آمين
#عليرضا_خمسه#باباپنجعلي#پايتخت#سريال#فيلم#سينما#تئاتر
  • پست موقت - با خبر شدم كه استاد مادرشون رو از دست دادند، وقتي ديدم عكس مادرشونو گذاشتن پروفايلشون مطمئن شدم از صميم قلب اين غم بزرگ رو به ايشون تسليت عرض مي كنم و از خداوند مي خواهم روح مادر اين استاد با اخلاق سينمايي را قرين رحمت خود كند الهي آمين
    #عليرضا_خمسه #باباپنجعلي #پايتخت #سريال #فيلم #سينما #تئاتر

  •  214  7  25 April, 2017

Top #باباپنجعلي Posts

  • پست موقت - با خبر شدم كه استاد مادرشون رو از دست دادند، وقتي ديدم عكس مادرشونو گذاشتن پروفايلشون مطمئن شدم از صميم قلب اين غم بزرگ رو به ايشون تسليت عرض مي كنم و از خداوند مي خواهم روح مادر اين استاد با اخلاق سينمايي را قرين رحمت خود كند الهي آمين
#عليرضا_خمسه#باباپنجعلي#پايتخت#سريال#فيلم#سينما#تئاتر
  • پست موقت - با خبر شدم كه استاد مادرشون رو از دست دادند، وقتي ديدم عكس مادرشونو گذاشتن پروفايلشون مطمئن شدم از صميم قلب اين غم بزرگ رو به ايشون تسليت عرض مي كنم و از خداوند مي خواهم روح مادر اين استاد با اخلاق سينمايي را قرين رحمت خود كند الهي آمين
    #عليرضا_خمسه #باباپنجعلي #پايتخت #سريال #فيلم #سينما #تئاتر

  •  214  7  25 April, 2017