#poem Instagram Photos & Videos

poem Pikdo

The total number of posts up to now is 17,123,235 with the poem hashtag.

Hashtag Popularity

7.5
average comments
42.6
average likes

Latest #poem Posts

 • 🌸The Lover Tells of the Rose in His Heart🌸

All things uncomely and broken, all things worn out and old,
The cry of a child by the roadway, the creak of a lumbering cart,
The heavy steps of the ploughman, splashing the wintry mould,
Are wronging your image that blossoms a rose in the deeps of my heart.

The wrong of unshapely things is a wrong too great to be told;
I hunger to build them anew and sit on a green knoll apart,
With the earth and the sky and the water, re-made, like a casket of gold
For my dreams of your image that blossoms a rose in the deeps of my heart.

By W.B. Yeats 🌸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #roses #redrose #nature #blooms #poem #rosepoem #inhaleexhale #breathe
 • 🌸The Lover Tells of the Rose in His Heart🌸

  All things uncomely and broken, all things worn out and old,
  The cry of a child by the roadway, the creak of a lumbering cart,
  The heavy steps of the ploughman, splashing the wintry mould,
  Are wronging your image that blossoms a rose in the deeps of my heart.

  The wrong of unshapely things is a wrong too great to be told;
  I hunger to build them anew and sit on a green knoll apart,
  With the earth and the sky and the water, re-made, like a casket of gold
  For my dreams of your image that blossoms a rose in the deeps of my heart.

  By W.B. Yeats 🌸 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #roses #redrose #nature #blooms #poem #rosepoem #inhaleexhale #breathe

 •  0  0  15 seconds ago
 • #103. 📬 비난수하는 맘 - 素月.
. . 러브 루씨,
.
. 우리나라에서 소월素月을 모르는 사람이 있을까요.
.
. 어느 글이던지 쉽고 편안한 표현으로 깊은 의미나 감정을 담을 수 있다는 건 어려운 일일뿐 아니라 깊은 사고가 없이는 불가능한 일이라는 생각을 합니다.
. 그런 면에서 소월의 시는 이 모든 것을 다 담았다고 봐도 좋을 것 같아요.
. 위의 엽서에 쓴 원문에 다소 어려운 방언들이 있어 풀이해서 쓴 시를 덧붙입니다.
. 이 시의 풀이를 소월이 죽은 후 그의 스승인 김억이 쓴 것으로 기억을 하고 있는데, 기억이 정확하지 않지만 내용을 참고할만 합니다.
.
. *비난수하는 맘
.
. 함께 하려노라. 비난수하는 나의 맘,
. 모든 것을 한 점에 묶어 가지고 가기까지,
. 아침이면 이슬 맞은 바위의 붉은 줄로,
. 기어 오르는 해를 바라다보며, 임을 버리고.
.
. 떠돌아라. 비난수하는 맘이여, 갈매기같이,
. 다만 무덤뿐이 그늘을 얼른거리는 하늘 위를
. 바닷가의, 잃어버린 세상이 있다던 모든 것들은
. 차라리 내 몸이 죽어 가서 없어진 것만도 못하건만.
.
. 또는, 비난수하는 나의 맘, 헐벗은 산 위에서,
. 떨어진 잎 타서 오르는, 낸내의 한 줄기로,
. 바람에 나부끼라 저녁은, 흩어진 거미줄의 . 밤에 맺혔던 이슬은 곧 다시 떨어진다고 할지라도.
.
. 함께 하려 하노라, 오오, 비난수하는 나의 맘이여,
. 있다가 없어지는 세상에는
. 오직 날과 날이 닭소리와 함께 달아나 버리며,
. 가까운, 오오 가까운 그대뿐이 내게 있거라!
.
. ‘비난수’는 평북 정주 방언으로 ‘손이 발이 되게 빌다’라는 의미를 가지고 있습니다.
. 무당이 귀신에게 비는 기도이기도 합니다.
.
. 낯선 표현이 하나 더 있는데, ‘낸내의 한줄기’라는 표현입니다. 이는, 떨어진 낙엽이 타오르는 한줄기 ‘연기에서 나는 냄새’를 의미한답니다.
. 시를 해석해서 다시 쓴 글에서도 ‘낸내’를 그대로 사용한건 운율때문인지 잘 모르겠습니다.
. 한편으로는, ‘떨어진 잎에서 한줄기 연기로 피어오르는 냄새(향기)로’ 이렇게 의역할 수도 있는데도 기왕 시어를 현대화한 마당에 ‘낸 내’를 그대로 쓴 게 의아하기도 합니다.
.
. 소월이 어디에 대고 이런 소망을 말하고 있는 것일까요?
.
. 소름돋는 이야기일 수 있지만, 혹자는 소월의 시에서 鬼神을 느낄 수 있다고도 주장합니다. 이런 주장은 일면 신빙성이 있고 저 역시도 그의 시 여기저기에서 비슷한 느낌을 받기도 합니다.
.
. 나의 루씨,
.
. 저의 비난수하는 맘을 이제는 아시나요.
.
. - 당시의 르씨엘.
.
.
#편지가왔어요#mailbox#youvegotmail#lucyleciel#nomad#letter#DM#copywriter#design#편지#사랑#소월#김소월#시인#비난수하는맘#시#시그램#poem#poetgram
 • #103. 📬 비난수하는 맘 - 素月.
  . . 러브 루씨,
  .
  . 우리나라에서 소월素月을 모르는 사람이 있을까요.
  .
  . 어느 글이던지 쉽고 편안한 표현으로 깊은 의미나 감정을 담을 수 있다는 건 어려운 일일뿐 아니라 깊은 사고가 없이는 불가능한 일이라는 생각을 합니다.
  . 그런 면에서 소월의 시는 이 모든 것을 다 담았다고 봐도 좋을 것 같아요.
  . 위의 엽서에 쓴 원문에 다소 어려운 방언들이 있어 풀이해서 쓴 시를 덧붙입니다.
  . 이 시의 풀이를 소월이 죽은 후 그의 스승인 김억이 쓴 것으로 기억을 하고 있는데, 기억이 정확하지 않지만 내용을 참고할만 합니다.
  .
  . *비난수하는 맘
  .
  . 함께 하려노라. 비난수하는 나의 맘,
  . 모든 것을 한 점에 묶어 가지고 가기까지,
  . 아침이면 이슬 맞은 바위의 붉은 줄로,
  . 기어 오르는 해를 바라다보며, 임을 버리고.
  .
  . 떠돌아라. 비난수하는 맘이여, 갈매기같이,
  . 다만 무덤뿐이 그늘을 얼른거리는 하늘 위를
  . 바닷가의, 잃어버린 세상이 있다던 모든 것들은
  . 차라리 내 몸이 죽어 가서 없어진 것만도 못하건만.
  .
  . 또는, 비난수하는 나의 맘, 헐벗은 산 위에서,
  . 떨어진 잎 타서 오르는, 낸내의 한 줄기로,
  . 바람에 나부끼라 저녁은, 흩어진 거미줄의 . 밤에 맺혔던 이슬은 곧 다시 떨어진다고 할지라도.
  .
  . 함께 하려 하노라, 오오, 비난수하는 나의 맘이여,
  . 있다가 없어지는 세상에는
  . 오직 날과 날이 닭소리와 함께 달아나 버리며,
  . 가까운, 오오 가까운 그대뿐이 내게 있거라!
  .
  . ‘비난수’는 평북 정주 방언으로 ‘손이 발이 되게 빌다’라는 의미를 가지고 있습니다.
  . 무당이 귀신에게 비는 기도이기도 합니다.
  .
  . 낯선 표현이 하나 더 있는데, ‘낸내의 한줄기’라는 표현입니다. 이는, 떨어진 낙엽이 타오르는 한줄기 ‘연기에서 나는 냄새’를 의미한답니다.
  . 시를 해석해서 다시 쓴 글에서도 ‘낸내’를 그대로 사용한건 운율때문인지 잘 모르겠습니다.
  . 한편으로는, ‘떨어진 잎에서 한줄기 연기로 피어오르는 냄새(향기)로’ 이렇게 의역할 수도 있는데도 기왕 시어를 현대화한 마당에 ‘낸 내’를 그대로 쓴 게 의아하기도 합니다.
  .
  . 소월이 어디에 대고 이런 소망을 말하고 있는 것일까요?
  .
  . 소름돋는 이야기일 수 있지만, 혹자는 소월의 시에서 鬼神을 느낄 수 있다고도 주장합니다. 이런 주장은 일면 신빙성이 있고 저 역시도 그의 시 여기저기에서 비슷한 느낌을 받기도 합니다.
  .
  . 나의 루씨,
  .
  . 저의 비난수하는 맘을 이제는 아시나요.
  .
  . - 당시의 르씨엘.
  .
  .
  #편지가왔어요 #mailbox #youvegotmail #lucyleciel #nomad #letter #DM #copywriter #design#편지#사랑#소월#김소월#시인#비난수하는맘#시#시그램#poem#poetgram

 •  0  0  23 seconds ago
 • «Երանի սրտիս» Հայկոյի @hayko_hakobyan_official նոր երգից հատված 👏🎼🌍
Խոսքերի Հեղինակ ` Ավետ Բարսեղյան @avetbarseghyan 👏📚📝📃
Music by @michaelortegapiano 👏🎼💙🌍
Չէ դուք մի հատ հենց առաջին նախադասությունը հենց լսեք 😊 ինչքան՜ սիրուն է գրված չդիմացա փորձեցի իմ ձևով ներկայացնել 😊 
Կարծիքներ՞💙🤗🙏
#poem #armenia #love #hayerov #poezia #erg
 • «Երանի սրտիս» Հայկոյի @hayko_hakobyan_official նոր երգից հատված 👏🎼🌍
  Խոսքերի Հեղինակ ` Ավետ Բարսեղյան @avetbarseghyan 👏📚📝📃
  Music by @michaelortegapiano 👏🎼💙🌍
  Չէ դուք մի հատ հենց առաջին նախադասությունը հենց լսեք 😊 ինչքան՜ սիրուն է գրված չդիմացա փորձեցի իմ ձևով ներկայացնել 😊
  Կարծիքներ՞💙🤗🙏
  #poem #armenia #love #hayerov #poezia #erg

 •  0  0  24 seconds ago
 • What's your favourite song?
________________________________________________

Follow @snowy_butterfly469 for more ♥️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#poem #poems #poetry #quotes #quote #selfconfidence #writer #write #writing #indieauthor #poetess #poet #poetrycommunity #poetsofinstagram #poetryisnotdead #writerscommunity #writersofinstagram #book #bookstagram #bookworm #booklover #poetrybook #selflove #selfcare #sweetzthoughts #goodbye #newbeginnings #quotedouble #quoteoftheday
 • What's your favourite song?
  ________________________________________________

  Follow @snowy_butterfly469 for more ♥️
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #poem #poems #poetry #quotes #quote #selfconfidence #writer #write #writing #indieauthor #poetess #poet #poetrycommunity #poetsofinstagram #poetryisnotdead #writerscommunity #writersofinstagram #book #bookstagram #bookworm #booklover #poetrybook #selflove #selfcare #sweetzthoughts #goodbye #newbeginnings #quotedouble #quoteoftheday

 •  1  0  1 minute ago
 • Follow @_misterious_love_ .
. 
ʟɪᴋᴇ ❤
ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💬
sʜᴀʀᴇ 🃏
ᴛᴀɢ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅs 👫👫
ᴛᴜʀɴ ᴏɴɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴs🔔 .
.
.
#kkkhatra #poem #urduzone #jashnerekhta #whastappstatus #galib #khatrakhatrakhatra #hindipoetrylove #words #urdusadpoetry #shairi #hindipoetry #rahatindori #mushaira #ahmadfaraz #thesocialhouse #shayri #hindilines #beshak #zubairalitabish #iwritewhatyoufeel #jashneadab #tehzeebhafipoetry #allamaiqbal #poetrycommunity #thepoetryhouse #potery #tehzeeb प्यार करने के लिए मुमताज नही मिलती।
---
❤️ #_misterious_love_
#_allahabad_official_shootout_ 
#thesocialhouse
#zubairalitabish #tehzeebhafipoetry #tehzeeb #mushaira #rahatindori #jashnerekhta #jashneadab #urdusadpoetry #poetrycommunity #whastappstatus #beshak #allamaiqbal #ahmadfaraz #galib #hindilines #hindipoetry #hindipoetrylove #shayri #potery #poem #words #kkkhatra #khatrakhatrakhatra #iwritewhatyoufeel #shairi #urduzone
 • Follow @_misterious_love_ .
  .
  ʟɪᴋᴇ ❤
  ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ 💬
  sʜᴀʀᴇ 🃏
  ᴛᴀɢ ʏᴏᴜʀ ғʀɪᴇɴᴅs 👫👫
  ᴛᴜʀɴ ᴏɴɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsᴛ ɴᴏᴛɪғɪᴄᴀᴛɪᴏɴs🔔 .
  .
  .
  #kkkhatra #poem #urduzone #jashnerekhta #whastappstatus #galib #khatrakhatrakhatra #hindipoetrylove #words #urdusadpoetry #shairi #hindipoetry #rahatindori #mushaira #ahmadfaraz #thesocialhouse #shayri #hindilines #beshak #zubairalitabish #iwritewhatyoufeel #jashneadab #tehzeebhafipoetry #allamaiqbal #poetrycommunity #thepoetryhouse #potery #tehzeeb प्यार करने के लिए मुमताज नही मिलती।
  ---
  ❤️ #_misterious_love_
  #_allahabad_official_shootout_
  #thesocialhouse
  #zubairalitabish #tehzeebhafipoetry #tehzeeb #mushaira #rahatindori #jashnerekhta #jashneadab #urdusadpoetry #poetrycommunity #whastappstatus #beshak #allamaiqbal #ahmadfaraz #galib #hindilines #hindipoetry #hindipoetrylove #shayri #potery #poem #words #kkkhatra #khatrakhatrakhatra #iwritewhatyoufeel #shairi #urduzone

 •  1  0  1 minute ago
 • My eyes just don’t close and I feel confused as to why this is happening . A tiny thought comes crawling ‘ maybe this microsecond universe has brought us in perfect sync and stars in our eyes are getting exchanged and now your star in my eyes has kept me wide open to listen to all the rantings of you !
In a hope that my star in your eyes would be a peaceful lullaby putting you back to sleep !!
#poetry #poetrycommunity #poetsofinstagram #poems #poemsofinstagram #poem #poetryofinstagram #poetrylovers #poet #poetryisnotdead #poesia #writersofinstagram #writing #writings #writingcommunity #write #writer #writerscommunity #writers #writersofig #writingprompts #writersnetwork #writersblock #wordsofwisdom #word #words #wordporn #spilledink #thegoodquote #quoteoftheday
 • My eyes just don’t close and I feel confused as to why this is happening . A tiny thought comes crawling ‘ maybe this microsecond universe has brought us in perfect sync and stars in our eyes are getting exchanged and now your star in my eyes has kept me wide open to listen to all the rantings of you !
  In a hope that my star in your eyes would be a peaceful lullaby putting you back to sleep !!
  #poetry #poetrycommunity #poetsofinstagram #poems #poemsofinstagram #poem #poetryofinstagram #poetrylovers #poet #poetryisnotdead #poesia #writersofinstagram #writing #writings #writingcommunity #write #writer #writerscommunity #writers #writersofig #writingprompts #writersnetwork #writersblock #wordsofwisdom #word #words #wordporn #spilledink #thegoodquote #quoteoftheday

 •  1  0  2 minutes ago
 •  425  5  2 minutes ago
 • No better love than love with no object, 
no more satisfying work than work with no purpose. 
If you could give up tricks and cleverness, 
that would be the cleverest trick! (RUMI)
#poetry #poem #poet #poetsofinstagram #writersofinstagram #writing #poetsofig #writer #poetrycommunity #poems #wordporn #writersofig #words #spilledink #instapoet #typewriter #prose #poets #creativewriting #instapoem #writers #write #writerscommunity #instapoetry #writingcommunity #spokenword #poetryisnotdead #igpoets
 • No better love than love with no object,
  no more satisfying work than work with no purpose.
  If you could give up tricks and cleverness,
  that would be the cleverest trick! (RUMI)
  #poetry #poem #poet #poetsofinstagram #writersofinstagram #writing #poetsofig #writer #poetrycommunity #poems #wordporn #writersofig #words #spilledink #instapoet #typewriter #prose #poets #creativewriting #instapoem #writers #write #writerscommunity #instapoetry #writingcommunity #spokenword #poetryisnotdead #igpoets

 •  3  1  2 minutes ago
 • আমালৈ লিখনিটো পঠিয়াইছে✒মৌচুমী হালৈ
Like কৰক, Share কৰক আৰু
নতুন নতুন post পাবলৈ follow কৰক @angkuranofficial
.
.আমাৰ Page খন Facebook টো আছে, অনুগ্ৰহ কৰি follow কৰক আৰু অামাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক।
.
.যদি আপুনিও আমালৈ লিখনি পঠিয়াব বিচাৰে আমাক whats app কৰক @8723926645
.
.অনুগ্ৰহ কৰি পোষ্টবোৰ কপি নকৰিব
.
.#assamese#assamesepoem#assamesequote#life#love#lovestory#collegelife#sad#assamesememe#assam#guwahati#borpeta#patsala#goalpara#bongaigaon#nalbari#like4like#likeforfollow#followforfollowback#share#friend#happiness#poetry#poem#instagram#facebook#angkuranOfficial.
 • আমালৈ লিখনিটো পঠিয়াইছে✒মৌচুমী হালৈ
  Like কৰক, Share কৰক আৰু
  নতুন নতুন post পাবলৈ follow কৰক @angkuranofficial
  .
  .আমাৰ Page খন Facebook টো আছে, অনুগ্ৰহ কৰি follow কৰক আৰু অামাক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক।
  .
  .যদি আপুনিও আমালৈ লিখনি পঠিয়াব বিচাৰে আমাক whats app কৰক @8723926645
  .
  .অনুগ্ৰহ কৰি পোষ্টবোৰ কপি নকৰিব
  .
  . #assamese #assamesepoem #assamesequote #life #love #lovestory #collegelife #sad #assamesememe #assam#guwahati#borpeta#patsala#goalpara#bongaigaon#nalbari#like4like#likeforfollow#followforfollowback#share#friend#happiness#poetry#poem#instagram#facebook#angkuranOfficial.

 •  8  0  2 minutes ago
 • O Lord! I have become weary of human assemblages!

When the heart is sad no pleasure in assemblages can be —Allama Iqbal

Translation from:

http://iqbalurdu.blogspot.com/2011/03/bang-e-dra-19-aik-arzoo.html?m=1

#sher #shayari #ghazal #rekhta #ishq #mohabbat #love #poem #poetry #poet #success #motivation #aashiqui #urdu #hindi
 • O Lord! I have become weary of human assemblages!

  When the heart is sad no pleasure in assemblages can be —Allama Iqbal

  Translation from:

  http://iqbalurdu.blogspot.com/2011/03/bang-e-dra-19-aik-arzoo.html?m=1

  #sher #shayari #ghazal #rekhta #ishq #mohabbat #love #poem #poetry #poet #success #motivation #aashiqui #urdu #hindi

 •  2  0  2 minutes ago
 • सफ़ेद पहाड़ियाँ, उजली रानें
तुम बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसी यह दुनिया
समर्पण में लेटी- मेरी रूखी कृषकाय देह धँसती है तुममें
और धरती की गहराई से लेती एक वंशवृक्षी उछाल ।
अकेला था मैं एक सुरंग की तरह, पक्षी भरते उड़ान मुझ में
रात मुझे जलमग्न कर देती अपने परास्त कर देने वाले हमले से
ख़ुद को बचाने के वास्ते एक हथियार की तरह गढ़ा मैंने तुम्हें,
एक तीर की तरह मेरे धनुष में, एक पत्थर जैसे गुलेल में
गिरता है प्रतिशोध का समय लेकिन, और मैं तुझे प्यार करता हूँ -

चिकनी हरी काई की रपटीली त्वचा का, यह ठोस बेचैन जिस्म तराशता हूँ मैं
ओह ! ये तुम्हारे वक्ष के, ओह ये तुम्हारे वाचाल पूर्णशून्य स्तन! 
ये कहीं खोई-सी आँखें,
ओह ! ये गुलाब सी तरुणाई लिए तुम्हारी कमर , ओह ! तुम्हारी यह आवाज़ धीमी और उदास !

ओ मेरी प्रिया-देह ! मैं तेरी देह पर बना रहूंगा
आठह परोहन की प्यास, ये जागती हुई मेरी अन्तहीन इच्छाएँ, ये बदलती छटपटा कर रह जाती मेरी उंगलियाँ फिर चल पड़ती है तुम्हारी देह पर पत्ते के ऊपर टहलती बून्द सी !
उदास नदी-तालों से बहती सतत प्यास और पीछे हो लेती थकान,
और यह असीम पीड़ा !

फिर कब मिलूंगा तुमसे इस रात, इस बारिश के बर्फ बन जाने के बाद !! #नेरुदा की कविता
#poetry #poem #love #attraction #hindi #translation #photography #shaktibareth #instagood #picoftheday #women #rain #river
 • सफ़ेद पहाड़ियाँ, उजली रानें
  तुम बिल्कुल वैसी दिखती हो जैसी यह दुनिया
  समर्पण में लेटी- मेरी रूखी कृषकाय देह धँसती है तुममें
  और धरती की गहराई से लेती एक वंशवृक्षी उछाल ।
  अकेला था मैं एक सुरंग की तरह, पक्षी भरते उड़ान मुझ में
  रात मुझे जलमग्न कर देती अपने परास्त कर देने वाले हमले से
  ख़ुद को बचाने के वास्ते एक हथियार की तरह गढ़ा मैंने तुम्हें,
  एक तीर की तरह मेरे धनुष में, एक पत्थर जैसे गुलेल में
  गिरता है प्रतिशोध का समय लेकिन, और मैं तुझे प्यार करता हूँ -

  चिकनी हरी काई की रपटीली त्वचा का, यह ठोस बेचैन जिस्म तराशता हूँ मैं
  ओह ! ये तुम्हारे वक्ष के, ओह ये तुम्हारे वाचाल पूर्णशून्य स्तन!
  ये कहीं खोई-सी आँखें,
  ओह ! ये गुलाब सी तरुणाई लिए तुम्हारी कमर , ओह ! तुम्हारी यह आवाज़ धीमी और उदास !

  ओ मेरी प्रिया-देह ! मैं तेरी देह पर बना रहूंगा
  आठह परोहन की प्यास, ये जागती हुई मेरी अन्तहीन इच्छाएँ, ये बदलती छटपटा कर रह जाती मेरी उंगलियाँ फिर चल पड़ती है तुम्हारी देह पर पत्ते के ऊपर टहलती बून्द सी !
  उदास नदी-तालों से बहती सतत प्यास और पीछे हो लेती थकान,
  और यह असीम पीड़ा !

  फिर कब मिलूंगा तुमसे इस रात, इस बारिश के बर्फ बन जाने के बाद !! #नेरुदा की कविता
  #poetry #poem #love #attraction #hindi #translation #photography #shaktibareth #instagood #picoftheday #women #rain #river

 •  1  0  2 minutes ago

Top #poem Posts

 • ...
walk in the rice fields -
warily I leave behind 
ripples in the clouds
...
...
June usually marks beginning of a rainy season in Japan, and with it the start of rice planting. Rice fields are everywhere, even in urban areas... I'm always amazed when walking by a big shopping mall to see a small rice paddy right next to it...a nice bland of modern and traditional lifestyle...
 • ...
  walk in the rice fields -
  warily I leave behind
  ripples in the clouds
  ...
  ...
  June usually marks beginning of a rainy season in Japan, and with it the start of rice planting. Rice fields are everywhere, even in urban areas... I'm always amazed when walking by a big shopping mall to see a small rice paddy right next to it...a nice bland of modern and traditional lifestyle...

 •  134  4  13 hours ago
 • •Ένα καλοκαίρι.
Τα αγαπημένα μου άτομα.
Μια μπύρα.
Μουσική να παίζει.
Χαμόγελα.
Πολλά, αληθινά, ζεστά, αιώνια χαμόγελα.
Αυτά θέλω μόνο. •

Χ.Κ.
.
.
(Κολλητέ, ευχαριστώ για το γκεστ στην φωτογραφία)
.
.
#friendship #love #friends #poems #poem #flowers #summer #beer #katapliktika_ #to__onomamou #_anarxi #anthroparia #anarchy_dreams #upokeimeno #antikatapliktika #apomnimoneumata #ana_s_toles #frapress #aploianthrwpoi #atakthpetalouda #hxw_ #anti_katathliptika #sapioportokali #_alboum #alkyonides_meres #pause_artmag #feggarontumeni #valitsamas #anazitisis_
 • •Ένα καλοκαίρι.
  Τα αγαπημένα μου άτομα.
  Μια μπύρα.
  Μουσική να παίζει.
  Χαμόγελα.
  Πολλά, αληθινά, ζεστά, αιώνια χαμόγελα.
  Αυτά θέλω μόνο. •

  Χ.Κ.
  .
  .
  (Κολλητέ, ευχαριστώ για το γκεστ στην φωτογραφία)
  .
  .
  #friendship #love #friends #poems #poem #flowers #summer #beer #katapliktika_ #to__onomamou #_anarxi #anthroparia #anarchy_dreams #upokeimeno #antikatapliktika #apomnimoneumata #ana_s_toles #frapress #aploianthrwpoi #atakthpetalouda #hxw_ #anti_katathliptika #sapioportokali #_alboum #alkyonides_meres #pause_artmag #feggarontumeni #valitsamas #anazitisis_

 •  167  9  13 hours ago
 • ❤️Mentioned ur someone special💛 ❤️ 💞 @heartbeat_106❤️ ____________________ ❤️Spacial thanks to all of uh following our page .
_______________________________
 Turn on notifications 🔔
-----------------------------------------
🔥Best sayari page of Instagram.💞
-----------------------------------------
Tag ur friends 👍
Repost allow 👍
Keep loving nd supporting 💯
______________________________
_____________________________
.
.
.
.
.
.
#india
 #twolineshayari 
#shayri 
#poetrycommunity #shayariquotes 
#thoughts 
#shayarilovers 
#pyar 
#brokenheart
 #rekhta 
#life
 #poet
 #followforfollowback
 #urdupoetryworld 
#poem 
#heartbroken 
#urduquotes
 #shayarioftheday 
#shayaries 
#quote
 #bhfyp
 #likeforlikes
 #sadquotes 
#writing 
#bollywood
 #comment 
#likes
 #insta
 #quoteoftheday
 #linespoetry

Like 👍 comments 👍 share 👍 tag 👍
 • ❤️Mentioned ur someone special💛 ❤️ 💞 @heartbeat_106❤️ ____________________ ❤️Spacial thanks to all of uh following our page .
  _______________________________
  Turn on notifications 🔔
  -----------------------------------------
  🔥Best sayari page of Instagram.💞
  -----------------------------------------
  Tag ur friends 👍
  Repost allow 👍
  Keep loving nd supporting 💯
  ______________________________
  _____________________________
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  #india
  #twolineshayari
  #shayri
  #poetrycommunity #shayariquotes
  #thoughts
  #shayarilovers
  #pyar
  #brokenheart
  #rekhta
  #life
  #poet
  #followforfollowback
  #urdupoetryworld
  #poem
  #heartbroken
  #urduquotes
  #shayarioftheday
  #shayaries
  #quote
  #bhfyp
  #likeforlikes
  #sadquotes
  #writing
  #bollywood
  #comment
  #likes
  #insta
  #quoteoftheday
  #linespoetry

  Like 👍 comments 👍 share 👍 tag 👍

 •  235  242  6 hours ago
 • É uma pena que a cor seja 
Justificação, argumento, Preocupação.

A cor é usada para 
Fazer arte. 
Somos todos arte. — Stephanie Sousa .
.
.
🇬🇧 It is a shame 
That colour is used 
As a reason why, 
An argument, 
A concern. 
Colour is used 
To do art. 
We are art. 
Every single one of us. — Stephanie Sousa 
#arte #poesia #poema #poem #poetry #poems #poemas #cor #pretoebranco #ler #reading #blacklivesmatter #respect #black #blackandwhite #colour #color #equality #iwillnotbesilent #bookcommunity #bookstagram #instabook #instabooks #instabookstagram #blackouttuesday
 • É uma pena que a cor seja
  Justificação, argumento, Preocupação.

  A cor é usada para
  Fazer arte.
  Somos todos arte. — Stephanie Sousa .
  .
  .
  🇬🇧 It is a shame
  That colour is used
  As a reason why,
  An argument,
  A concern.
  Colour is used
  To do art.
  We are art.
  Every single one of us. — Stephanie Sousa
  #arte #poesia #poema #poem #poetry #poems #poemas #cor #pretoebranco #ler #reading #blacklivesmatter #respect #black #blackandwhite #colour #color #equality #iwillnotbesilent #bookcommunity #bookstagram #instabook #instabooks #instabookstagram #blackouttuesday

 •  120  4  13 hours ago
 • I don’t think the ‘devil’ is evil, I don’t think he’s a scary red monster with gigantic horns, I don’t think he’s half man half animal, I don’t think he’s any of the common stereotypes. 
I do believe he’s a fallen angel, rebellious against the norm. I believe he’s felt pain, anger and suffering. But I don’t believe he’s evil.

I believe people have done evil in his name. And it’s easier for them to believe, opposed to believing evil has been done in the name of their precious god. #mmnextgen #poetry #poem #poet #poetsofinstagram #writersofinstagram #writing #poetsofig #writer #poetrycommunity #poems #wordporn #writersofig #words #spilledink #instapoet #typewriter #prose #poets #creativewriting #instapoem #writers #write #writerscommunity #instapoetry #writingcommunity #spokenword #poetryisnotdead #igpoets @wearebeautiful.de
 • I don’t think the ‘devil’ is evil, I don’t think he’s a scary red monster with gigantic horns, I don’t think he’s half man half animal, I don’t think he’s any of the common stereotypes.
  I do believe he’s a fallen angel, rebellious against the norm. I believe he’s felt pain, anger and suffering. But I don’t believe he’s evil.

  I believe people have done evil in his name. And it’s easier for them to believe, opposed to believing evil has been done in the name of their precious god. #mmnextgen #poetry #poem #poet #poetsofinstagram #writersofinstagram #writing #poetsofig #writer #poetrycommunity #poems #wordporn #writersofig #words #spilledink #instapoet #typewriter #prose #poets #creativewriting #instapoem #writers #write #writerscommunity #instapoetry #writingcommunity #spokenword #poetryisnotdead #igpoets @wearebeautiful.de

 •  204  18  2 hours ago
 • Ok après plus d'un an d'écriture il existe. 🥴 "À l'encre de mes sentiments", recueil de poésies, est maintenant disponible sur amazon. Le lien est dans ma bio 🖤
-----------------------------------------------
Une petite centaine de poèmes/phrases illustré.es par des dessins. Pas convaincus ? Vous pourrez trouver quelques extraits dans ma story à la une 😇 Et si vous voulez d'autres infos vous pouvez toujours venir en DM.
-----------------------------------------------
#Amazonkdp#edition#poem#poetry#book#l4l
 • Ok après plus d'un an d'écriture il existe. 🥴 "À l'encre de mes sentiments", recueil de poésies, est maintenant disponible sur amazon. Le lien est dans ma bio 🖤
  -----------------------------------------------
  Une petite centaine de poèmes/phrases illustré.es par des dessins. Pas convaincus ? Vous pourrez trouver quelques extraits dans ma story à la une 😇 Et si vous voulez d'autres infos vous pouvez toujours venir en DM.
  -----------------------------------------------
  #Amazonkdp #edition #poem #poetry #book #l4l

 •  222  77  17 hours ago