#sundananjeur Instagram Photos & Videos

sundananjeur Pikdo

The total number of posts up to now is 42 with the sundananjeur hashtag.

Hashtag Popularity

5.8
average comments
264.3
average likes

Latest #sundananjeur Posts

 • Hatur Nuhun daks parantos ngamumulé budaya urang dina lagu, sok sanaos seueur anu kirang sapagodos mah keun wé da biasa dina kahirupan mah, ulah galideur terus mumulé budaya urang lurrrr nuhun @asepbalonasli @fiksiaunurofik 
#sundasamodarna 
#urangsunda 
#sundamakalangan
#sundananjeur 
#ᮘᮥᮓᮤᮓᮜ᮪ᮒᮧᮔ᮪ #ᮘᮥᮓᮜ᮪ᮚᮝᮔ᮪ #ᮕᮘ᮪ᮛᮤᮊ᮪ᮖᮤᮌᮥᮛ᮪ #ᮃᮊᮓᮨᮙᮤᮞ᮪ᮒᮤᮊ᮪ #ᮘᮥᮓᮤᮘᮥᮄᮜ᮪ᮓᮤᮀ #ᮃᮛ᮪ᮒᮤᮞ᮪ᮜᮚᮛ᮪ᮞᮨᮔ᮪ᮒᮥᮠ᮪ #ᮕᮨᮙᮈᮔ᮪ᮓ᮪ᮛᮥᮙᮨᮛ᮪ #ᮕᮨᮀᮈᮔ᮪ᮓᮜᮤᮞᮄᮒᮧᮔ᮪ #ᮓᮧᮊ᮪ᮒᮧᮛ᮪ᮠᮥᮙᮧᮛᮤᮞ᮪ᮎᮅᮞ #ᮠᮤᮓᮥᮕ᮪ᮃᮓᮜᮠ᮪ᮅᮚᮥᮠᮔ᮪
 • Hatur Nuhun daks parantos ngamumulé budaya urang dina lagu, sok sanaos seueur anu kirang sapagodos mah keun wé da biasa dina kahirupan mah, ulah galideur terus mumulé budaya urang lurrrr nuhun @asepbalonasli @fiksiaunurofik
  #sundasamodarna
  #urangsunda
  #sundamakalangan
  #sundananjeur
  #ᮘᮥᮓᮤᮓᮜ᮪ᮒᮧᮔ᮪ #ᮘᮥᮓᮜ᮪ᮚᮝᮔ᮪ #ᮕᮘ᮪ᮛᮤᮊ᮪ᮖᮤᮌᮥᮛ᮪ #ᮃᮊᮓᮨᮙᮤᮞ᮪ᮒᮤᮊ᮪ #ᮘᮥᮓᮤᮘᮥᮄᮜ᮪ᮓᮤᮀ #ᮃᮛ᮪ᮒᮤᮞ᮪ᮜᮚᮛ᮪ᮞᮨᮔ᮪ᮒᮥᮠ᮪ #ᮕᮨᮙᮈᮔ᮪ᮓ᮪ᮛᮥᮙᮨᮛ᮪ #ᮕᮨᮀᮈᮔ᮪ᮓᮜᮤᮞᮄᮒᮧᮔ᮪ #ᮓᮧᮊ᮪ᮒᮧᮛ᮪ᮠᮥᮙᮧᮛᮤᮞ᮪ᮎᮅᮞ #ᮠᮤᮓᮥᮕ᮪ᮃᮓᮜᮠ᮪ᮅᮚᮥᮠᮔ᮪

 •  8,839  70  4 December, 2019
 • Aya hiji wasiat ti karuhun baheula nu kieu bahasana. _"Mun diwaktuna silaing ngabahudenda jadi raja kahade hiji. Meunang seubeuh mun rahayat jeng pangaula geus seubeuh, meunang bungah tapi sakabeh rahayat jeung pangaula geus bungah, kudu bisa mayungan kanu kapanasan jeung kahujanan sanajan silaing sorangan nu kahujanan jeung kapanasan. Jadi pamingpin kudu narima mun diwiwirang kucara kumaha wae, tapi teu meunang ngawiwirang, jeung kudu siap dihina tapi teu menang ngahina, buruk buruk pan jati kabeh oge anak silaing. Pamingpin nu sajati kudu bisa nganjang ka pageto, nu kudu diteangan lain kabeneran lain kasalahan tapi karepehrapihan dina hak. Kudu bisa jeung sangup narima mun ceuk paribasa gugur disuhun gelap disangap, mun maju perang kudu panghareupna, kudu bisa nangtayungan ka rahayat sakumna, ulah sieun disebut eleh ulah bungah disebut menang, kudu bisa seri bari cerik, kudu bisa bungah bari susah. Aya kalana bener jadi salah,salah jadi bener. teu salawasna bener nyalametkeun teu salawasna salah nyilakaken. Terus silaing jaga bakal nyanghareupan musuh ti bangsa sato nu teu kaciri rupana tapi katempo lakuna. Kade ulah salah nendeun hayam paranjean, lauk balongan, anjing cangcang, monyet bere panaekan, bagong sosogan, oray petian, ucing keun sing diimah tapi kudu paringpen. Tuluy ke silaing lamun dirobrob maung wayahna silaing kudu bisa sila cicing dina elak elakannana. Kitu deui mun diriung ku buhaya sarua. Ke dina hiji waktu bakal aya kajadian rongkah sabab munding bakal di aradu sorangan, tah didinya silaing kudu bisa jauh tapi dekeut, deukeut tapi jauh. Sabab mun geus munding diadu ke bakal aya nunyapih, munding diusir ke bakal aya nu boga munding ka silaing nepungan nyerenken sampalan pangangonan, kudu ganti piaraan supaya teu parasea, kudu diganti ku sapi. Ngan kahade bisi nyejek wates atawa kebon batur sabab anger silaing nubakal katempuhan.

#kesultananselaco #internationalfederation #unesco #sultan #selacau #rohidin #kebangkitan #selaco #kesultanan #nagaratengah #heritage #sunda #sundananjeur #sundanese #selagodon #kingdom #siliwangi #pajajaran #surawisesa #puspentni
 • Aya hiji wasiat ti karuhun baheula nu kieu bahasana. _"Mun diwaktuna silaing ngabahudenda jadi raja kahade hiji. Meunang seubeuh mun rahayat jeng pangaula geus seubeuh, meunang bungah tapi sakabeh rahayat jeung pangaula geus bungah, kudu bisa mayungan kanu kapanasan jeung kahujanan sanajan silaing sorangan nu kahujanan jeung kapanasan. Jadi pamingpin kudu narima mun diwiwirang kucara kumaha wae, tapi teu meunang ngawiwirang, jeung kudu siap dihina tapi teu menang ngahina, buruk buruk pan jati kabeh oge anak silaing. Pamingpin nu sajati kudu bisa nganjang ka pageto, nu kudu diteangan lain kabeneran lain kasalahan tapi karepehrapihan dina hak. Kudu bisa jeung sangup narima mun ceuk paribasa gugur disuhun gelap disangap, mun maju perang kudu panghareupna, kudu bisa nangtayungan ka rahayat sakumna, ulah sieun disebut eleh ulah bungah disebut menang, kudu bisa seri bari cerik, kudu bisa bungah bari susah. Aya kalana bener jadi salah,salah jadi bener. teu salawasna bener nyalametkeun teu salawasna salah nyilakaken. Terus silaing jaga bakal nyanghareupan musuh ti bangsa sato nu teu kaciri rupana tapi katempo lakuna. Kade ulah salah nendeun hayam paranjean, lauk balongan, anjing cangcang, monyet bere panaekan, bagong sosogan, oray petian, ucing keun sing diimah tapi kudu paringpen. Tuluy ke silaing lamun dirobrob maung wayahna silaing kudu bisa sila cicing dina elak elakannana. Kitu deui mun diriung ku buhaya sarua. Ke dina hiji waktu bakal aya kajadian rongkah sabab munding bakal di aradu sorangan, tah didinya silaing kudu bisa jauh tapi dekeut, deukeut tapi jauh. Sabab mun geus munding diadu ke bakal aya nunyapih, munding diusir ke bakal aya nu boga munding ka silaing nepungan nyerenken sampalan pangangonan, kudu ganti piaraan supaya teu parasea, kudu diganti ku sapi. Ngan kahade bisi nyejek wates atawa kebon batur sabab anger silaing nubakal katempuhan.

  #kesultananselaco #internationalfederation #unesco #sultan #selacau #rohidin #kebangkitan #selaco #kesultanan #nagaratengah #heritage #sunda #sundananjeur #sundanese #selagodon #kingdom #siliwangi #pajajaran #surawisesa #puspentni

 •  57  9  31 October, 2018
 • Implementasi tina paribasa kudu bisa pindah cai pindah tampian. 
Ti mana wae asalna, upama bubuara komo nepi ka cicing di tatar Sunda mah, kudu daek nyarita ku basa Sunda sarta ngamumule kana kabudayanana. 
Reueus pisan, dak! 
#sakieugeuyuhan #huripSunda #Sundananjeur
 • Implementasi tina paribasa kudu bisa pindah cai pindah tampian.
  Ti mana wae asalna, upama bubuara komo nepi ka cicing di tatar Sunda mah, kudu daek nyarita ku basa Sunda sarta ngamumule kana kabudayanana.
  Reueus pisan, dak!
  #sakieugeuyuhan #huripSunda #Sundananjeur

 •  249  4  29 August, 2018
 • Assalamualaikum..taqobalallohu mina waminkum🙏.Masih suasana halal bihalal ASGAR Mengkeut tali Sadulur Sakaruhun akur jeung dulur ngajaga lembur KOMO jeung PAMAJIKANMAH kudu runtut raut sauyunan sa igeul sagiteuk sageol sarasa sapapait sapamanis SACROTNA😊 sapihanean nepi k paketrok iteuk😆omat kudu babarengan☝💪👍👌😂
#RAHAYUASGAR 
#situbagendit
#sundananjeur
 • Assalamualaikum..taqobalallohu mina waminkum🙏.Masih suasana halal bihalal ASGAR Mengkeut tali Sadulur Sakaruhun akur jeung dulur ngajaga lembur KOMO jeung PAMAJIKANMAH kudu runtut raut sauyunan sa igeul sagiteuk sageol sarasa sapapait sapamanis SACROTNA😊 sapihanean nepi k paketrok iteuk😆omat kudu babarengan☝💪👍👌😂
  #RAHAYUASGAR
  #situbagendit
  #sundananjeur

 •  20  0  23 June, 2018
 • Pada akhirnya, bahasa adalah satu-satunya alasan kenapa kita mengada. Seperti diktum ‎Heidegger, bahasa adalah rumah dari keberadaan, Die Sprache ist das Haus des Seins. Karena ‎dengan bahasa kita dapat mengungkapkan apa yang kita inginkan. Dengan bahasa pula, ‎makna hadir dengan bebasnya ke dalam atmosfis kesadaran kita.

Saussure (1959: 6) mengatakan, segala sesuatu dalam bahasa pada dasarnya bersifat ‎psikologis, termasuk manifestasi material dan mekanisnya. Everything in language is ‎basically psychological, including its material and mechanical manifestations.‎ Bahasa adalah satu-‎satunya pilihan untuk menampakkan realitas yang kitapun tidak mampu untuk ‎memendamnya. Apa jadinya manusia tanpa bahasa? Yang jelas, Bahasa adalah anugerah ‎sekaligus “kutukan” dari Tuhan.‎ #barayasunda #sundananjeur #aingsunda #sunda #basasunda #sundajembar #jembar #jembarpangaweruh #jembarpangarti #jembarwawasan #wawasan #teureuhsunda #papagahsunda #paribasa #babasan #orang sunda #urangsunda #urangsundaasli #pangabisa #motékar #rasa #bangbalungrasa #ancik #ngancik #kedal #genah #genahrasa #genahrasakubasa
 • Pada akhirnya, bahasa adalah satu-satunya alasan kenapa kita mengada. Seperti diktum ‎Heidegger, bahasa adalah rumah dari keberadaan, Die Sprache ist das Haus des Seins. Karena ‎dengan bahasa kita dapat mengungkapkan apa yang kita inginkan. Dengan bahasa pula, ‎makna hadir dengan bebasnya ke dalam atmosfis kesadaran kita.

  Saussure (1959: 6) mengatakan, segala sesuatu dalam bahasa pada dasarnya bersifat ‎psikologis, termasuk manifestasi material dan mekanisnya. Everything in language is ‎basically psychological, including its material and mechanical manifestations.‎ Bahasa adalah satu-‎satunya pilihan untuk menampakkan realitas yang kitapun tidak mampu untuk ‎memendamnya. Apa jadinya manusia tanpa bahasa? Yang jelas, Bahasa adalah anugerah ‎sekaligus “kutukan” dari Tuhan.‎ #barayasunda #sundananjeur #aingsunda #sunda #basasunda #sundajembar #jembar #jembarpangaweruh #jembarpangarti #jembarwawasan #wawasan #teureuhsunda #papagahsunda #paribasa #babasan #orang sunda #urangsunda #urangsundaasli #pangabisa #motékar #rasa #bangbalungrasa #ancik #ngancik #kedal #genah #genahrasa #genahrasakubasa

 •  15  0  27 March, 2018
 • inilah sisa semalam bersama keluarga jugala yang selalu membuat neng mengingat kenangan masa kecil bersama para tokoh seniman seniwati tembang sunda cianjuran..
semua obrolan tertuju pada perkembangan seni budaya khususnya seni tembang sunda cianjuran..
ditempat inilah neng selalu belajar, memahami, menekuni segala ilmu yang diberikan..
terimakasih terutama kepada almh. ibu euis komariah binti koswara, alm.aki apung, alm.aki suwarna, pa gugum gumbira, wa rukruk rukmana, ibu neneng dinar dan masih banyak lagi tokoh - tokoh luar biasa pituin urang sunda
Neng akan selalu mengingat jasa-jasa yang beliau berikan dan neng berjanji akan menjaga seni ajen budaya, seni warisan karuhun urang sangkan teras ngarumawat ngamumulé dugi kangalestarikeunnana ngarah nanjeur komarana .. amin yra🙏😂👼💞 #maestro #tokohurangsunda #sundananjeur #sundasalamina #likeforlike #lovesunda #bengharbudaya #inohongsunda #jayaabadi
 • inilah sisa semalam bersama keluarga jugala yang selalu membuat neng mengingat kenangan masa kecil bersama para tokoh seniman seniwati tembang sunda cianjuran..
  semua obrolan tertuju pada perkembangan seni budaya khususnya seni tembang sunda cianjuran..
  ditempat inilah neng selalu belajar, memahami, menekuni segala ilmu yang diberikan..
  terimakasih terutama kepada almh. ibu euis komariah binti koswara, alm.aki apung, alm.aki suwarna, pa gugum gumbira, wa rukruk rukmana, ibu neneng dinar dan masih banyak lagi tokoh - tokoh luar biasa pituin urang sunda
  Neng akan selalu mengingat jasa-jasa yang beliau berikan dan neng berjanji akan menjaga seni ajen budaya, seni warisan karuhun urang sangkan teras ngarumawat ngamumulé dugi kangalestarikeunnana ngarah nanjeur komarana .. amin yra🙏😂👼💞 #maestro #tokohurangsunda #sundananjeur #sundasalamina #likeforlike #lovesunda #bengharbudaya #inohongsunda #jayaabadi

 •  211  6  25 August, 2016

Top #sundananjeur Posts

 • inilah sisa semalam bersama keluarga jugala yang selalu membuat neng mengingat kenangan masa kecil bersama para tokoh seniman seniwati tembang sunda cianjuran..
semua obrolan tertuju pada perkembangan seni budaya khususnya seni tembang sunda cianjuran..
ditempat inilah neng selalu belajar, memahami, menekuni segala ilmu yang diberikan..
terimakasih terutama kepada almh. ibu euis komariah binti koswara, alm.aki apung, alm.aki suwarna, pa gugum gumbira, wa rukruk rukmana, ibu neneng dinar dan masih banyak lagi tokoh - tokoh luar biasa pituin urang sunda
Neng akan selalu mengingat jasa-jasa yang beliau berikan dan neng berjanji akan menjaga seni ajen budaya, seni warisan karuhun urang sangkan teras ngarumawat ngamumulé dugi kangalestarikeunnana ngarah nanjeur komarana .. amin yra🙏😂👼💞 #maestro #tokohurangsunda #sundananjeur #sundasalamina #likeforlike #lovesunda #bengharbudaya #inohongsunda #jayaabadi
 • inilah sisa semalam bersama keluarga jugala yang selalu membuat neng mengingat kenangan masa kecil bersama para tokoh seniman seniwati tembang sunda cianjuran..
  semua obrolan tertuju pada perkembangan seni budaya khususnya seni tembang sunda cianjuran..
  ditempat inilah neng selalu belajar, memahami, menekuni segala ilmu yang diberikan..
  terimakasih terutama kepada almh. ibu euis komariah binti koswara, alm.aki apung, alm.aki suwarna, pa gugum gumbira, wa rukruk rukmana, ibu neneng dinar dan masih banyak lagi tokoh - tokoh luar biasa pituin urang sunda
  Neng akan selalu mengingat jasa-jasa yang beliau berikan dan neng berjanji akan menjaga seni ajen budaya, seni warisan karuhun urang sangkan teras ngarumawat ngamumulé dugi kangalestarikeunnana ngarah nanjeur komarana .. amin yra🙏😂👼💞 #maestro #tokohurangsunda #sundananjeur #sundasalamina #likeforlike #lovesunda #bengharbudaya #inohongsunda #jayaabadi

 •  211  6  25 August, 2016