#vayulzzang Instagram Photos & Videos

vayulzzang Pikdo

The total number of posts up to now is 64,353 with the vayulzzang hashtag.

Hashtag Popularity

6.7
average comments
661.8
average likes

Latest #vayulzzang Posts

 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
#sandal_dula
❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮230.000 𝓿𝓷𝓭
❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 35-36-37-38-39-40
❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼 
__________________________
Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
Tham khảo thêm các mẫu sandal xinh xẻo khác tại #sandal_dula 
__________________________________________
#damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang
 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
  #sandal_dula
  ❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮230.000 𝓿𝓷𝓭
  ❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 35-36-37-38-39-40
  ❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼
  __________________________
  Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
  Tham khảo thêm các mẫu sandal xinh xẻo khác tại #sandal_dula
  __________________________________________
  #damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang

 •  1  0  1 minute ago
 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
#dép_dula ❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮230.000 𝓿𝓷𝓭
❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 36-37-38-39-40-41
❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼 
__________________________
Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
Tham khảo thêm các mẫu dép xinh xẻo khác tại #dép_dula 
__________________________________________
#damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang
 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
  #dép_dula ❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮230.000 𝓿𝓷𝓭
  ❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 36-37-38-39-40-41
  ❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼
  __________________________
  Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
  Tham khảo thêm các mẫu dép xinh xẻo khác tại #dép_dula
  __________________________________________
  #damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang

 •  1  0  2 minutes ago
 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
#giày_dula
❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮260.000 𝓿𝓷𝓭
❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 36-37-38-39-40-41
❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼 
__________________________
Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
Tham khảo thêm các mẫu giày xinh xẻo khác tại #giày_dula 
__________________________________________
#damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang
 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
  #giày_dula
  ❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮260.000 𝓿𝓷𝓭
  ❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 36-37-38-39-40-41
  ❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼
  __________________________
  Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
  Tham khảo thêm các mẫu giày xinh xẻo khác tại #giày_dula
  __________________________________________
  #damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang

 •  1  0  6 minutes ago
 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
#giày_dula
❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮260.000 𝓿𝓷𝓭
❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 35-36-37-38-39
❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼 
__________________________
Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
Tham khảo thêm các mẫu giày xinh xẻo khác tại #giày_dula 
__________________________________________
#damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang
 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
  #giày_dula
  ❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮260.000 𝓿𝓷𝓭
  ❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 35-36-37-38-39
  ❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼
  __________________________
  Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
  Tham khảo thêm các mẫu giày xinh xẻo khác tại #giày_dula
  __________________________________________
  #damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang

 •  1  0  9 minutes ago
 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
#giày_dula
❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮270.000 𝓿𝓷𝓭
❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 35-36-37-38-39-40
❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼 
__________________________
Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
Tham khảo thêm các mẫu giày xinh xẻo khác tại #giày_dula 
__________________________________________
#damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang
 • 🌈🌈🌈 𝗛𝗼𝘁 𝗶𝘁𝗲𝗺 🌈🌈🌈
  #giày_dula
  ❥ 𝓹𝓻𝓲𝓬𝓮270.000 𝓿𝓷𝓭
  ❥ 𝘀𝗶𝘇𝗲 35-36-37-38-39-40
  ❥ 𝓸𝓻𝓭𝓮𝓻 7-14 𝓭𝓪𝔂𝓼
  __________________________
  Luôn có ảnh feedback ở cuối hoặc gần cuối cho các b xem nha 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️💧
  Tham khảo thêm các mẫu giày xinh xẻo khác tại #giày_dula
  __________________________________________
  #damulzzang #vayulzzang #đầmkorea #đầmhoanhí #damhoanhi #ordertaobao #orderulzzang #koreanstyle #dulastore #thanhlylibeworkshop #thanhlynhanh #thanhlylibe #thanhlydam #thanhlyusthebasic #thanhlykidosince2011 #vaybabydoll #váytrắng #váydựtiệccưới #vayhoanhi #váybabydoll #chanvayulzzang #chanvaydai #chanvayngan #aoulzzang #aoulzzang #yếmulzzang #yemulzzang #tuiulzzang #depulzzang #sandalulzzang

 •  1  0  12 minutes ago
 • Em này xinh lắm ấy, thấy ai cũng khen cả 🤣
👉Có size từ 35-40 nha cả nhà 😢
✨ Xám xanh, đen, kem
🔥cao 4cm
💲Price : 350k
 #aocroptop #orderulzzang #ordertaobao #áo #ao #aoxinh #aokieu #aoulzzang #orderonline #orderkorea #orderquangchau #ordergiare #ordertaobaohanoi #ordertrungquoc #ordertoday #order_no #order #vayxinh #vay #vayhoanhi #váy #váyulzzang #vayulzzang #vayhoa #vayhaiday #giày #giaysneaker #boots #giaycaoco #giayboot
 • Em này xinh lắm ấy, thấy ai cũng khen cả 🤣
  👉Có size từ 35-40 nha cả nhà 😢
  ✨ Xám xanh, đen, kem
  🔥cao 4cm
  💲Price : 350k
  #aocroptop #orderulzzang #ordertaobao #áo #ao #aoxinh #aokieu #aoulzzang #orderonline #orderkorea #orderquangchau #ordergiare #ordertaobaohanoi #ordertrungquoc #ordertoday #order_no #order #vayxinh #vay #vayhoanhi #váy #váyulzzang #vayulzzang #vayhoa #vayhaiday #giày #giaysneaker #boots #giaycaoco #giayboot

 •  0  0  39 minutes ago
 • 💫💫Blue Dress😚😚
#dindinn_váy
✨Váy xanh kẻ caro xinh xẻo quá ạ. Cổ bo chun, mặc bình thường hay trễ vai đều được nha, có đính nơ xinh nữa nè.
Size Dài Ngực Hông Eo S 73 84 89 64 M 76 89 94 69 L 78 94 99 74
▫️Giá | 235.000₫
Hàng order, không có sẵn. Mọi người direct để được tư vấn kĩ hơn nhé.
#váy #vaycaro #vayxinh #vaytrevai #vayulzzang #dam #đầm #damxinh #váyxinh #vayvintage #váytrắng #vayhovai #damcaro
 • 💫💫Blue Dress😚😚
  #dindinn_váy
  ✨Váy xanh kẻ caro xinh xẻo quá ạ. Cổ bo chun, mặc bình thường hay trễ vai đều được nha, có đính nơ xinh nữa nè.
  Size Dài Ngực Hông Eo S 73 84 89 64 M 76 89 94 69 L 78 94 99 74
  ▫️Giá | 235.000₫
  Hàng order, không có sẵn. Mọi người direct để được tư vấn kĩ hơn nhé.
  #váy #vaycaro #vayxinh #vaytrevai #vayulzzang #dam #đầm #damxinh #váyxinh #vayvintage #váytrắng #vayhovai #damcaro

 •  0  0  44 minutes ago
 • 🌼𝓒𝓻𝓸𝓹𝓽𝓸𝓹 🌼
🍓Màu : trắng, xanh,vàng,đen
👉 Free size :
Dài áo 40cm - ngực 82 - vai 33 - dài tay áo 28cm
💲Price : 210k
 #aocroptop #orderkorea #orderquangchau #orderulzzang #ordertaobao #áo #ao #aoxinh #aokieu #áokiểu #áokiểunữ #aoulzzang #cuchoami #orderonline #orderkorea #orderquangchau #orderjeans #ordergiare #ordertaobaohanoi #ordertrungquoc #ordertoday #order_now #orderulzzang #ordertaobao #order #vayxinh #vay #vayhoanhi #váy #váyulzzang #vayulzzang #vayhoanhi #vayhoa #vayhaiday #vayvintage
 • 🌼𝓒𝓻𝓸𝓹𝓽𝓸𝓹 🌼
  🍓Màu : trắng, xanh,vàng,đen
  👉 Free size :
  Dài áo 40cm - ngực 82 - vai 33 - dài tay áo 28cm
  💲Price : 210k
  #aocroptop #orderkorea #orderquangchau #orderulzzang #ordertaobao #áo #ao #aoxinh #aokieu #áokiểu #áokiểunữ #aoulzzang #cuchoami #orderonline #orderkorea #orderquangchau #orderjeans #ordergiare #ordertaobaohanoi #ordertrungquoc #ordertoday #order_now #orderulzzang #ordertaobao #order #vayxinh #vay #vayhoanhi #váy #váyulzzang #vayulzzang #vayhoanhi #vayhoa #vayhaiday #vayvintage

 •  0  0  1 hour ago
 • ⚘ᔕᙓt ᔕᘎᙢᙢᙓᖇ⚘
🍑 Set đồ mùa hè này cưng quá chời luôn đấy các bác
▪️Giá : Áo 180k | Quần 190k
▪️Size : Áo M L XL 2XL | Quần M l XL 2XL 3XL 4XL
-----------------------
🎉 Hàng Oder 15 - 20 ngày
📍 Cọc trước 50%
💯 Hàng thật ý hình
🌱 Ship COD toàn quốc
🔎 Nhận tìm đồ
🚫 Không hủy đơn khi đã đặt
📦 Order hàng ib IG
#aoulzzang #vayulzzang #set #đồulzzang#followforfollowback
 • ⚘ᔕᙓt ᔕᘎᙢᙢᙓᖇ⚘
  🍑 Set đồ mùa hè này cưng quá chời luôn đấy các bác
  ▪️Giá : Áo 180k | Quần 190k
  ▪️Size : Áo M L XL 2XL | Quần M l XL 2XL 3XL 4XL
  -----------------------
  🎉 Hàng Oder 15 - 20 ngày
  📍 Cọc trước 50%
  💯 Hàng thật ý hình
  🌱 Ship COD toàn quốc
  🔎 Nhận tìm đồ
  🚫 Không hủy đơn khi đã đặt
  📦 Order hàng ib IG
  #aoulzzang  #vayulzzang  #set  #đồulzzang #followforfollowback

 •  1  0  1 hour ago
 • 🤩🤩🤩 VÁY 2 DÂY KẺ CARO ULZZANG NHIỀU MÀU SẮC BASIC 🤩🤩🤩 ~ Kiểu dáng: váy 2 dây sợi nhỏ may chắc chắn, ĐẶC BIỆT DÂY VÁY CÓ NÚT ĐIỀU CHỈNH DÀI / NGẮN , phần ngực đc may 2 lớp vải ,sau lưng bo chun co giãn, có khóa kéo. Nóng 40 độ thì phải sắm ngay váy 2 dây về mặc thui các nàng ơiiii ~ Chất liệu: caro quảng châu thô mềm , đứng form, dày dặn ~ Form: dài 83cm, v1 < 92, v2 < 86cm, v3 <102cm. Tầm dưới 60 -65kg đổ lại mặc xinh ạ ~ Màu sắc: xanh, đen , tím, đỏ, hồng, vàng ~ Sỉ sll ib giá xinh hơn

#shopee #shopeevn #thoitrangnu #sale #quanao #unisex #ulzzang #quatang #thoitrang #vay #vaychuA #dam #damchuA #dammaxi #vaymaxi #vaykecaro #vayulzzang #vayke #damke #damkecaro #vay2day #dam2day 🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐
 • 🤩🤩🤩 VÁY 2 DÂY KẺ CARO ULZZANG NHIỀU MÀU SẮC BASIC 🤩🤩🤩 ~ Kiểu dáng: váy 2 dây sợi nhỏ may chắc chắn, ĐẶC BIỆT DÂY VÁY CÓ NÚT ĐIỀU CHỈNH DÀI / NGẮN , phần ngực đc may 2 lớp vải ,sau lưng bo chun co giãn, có khóa kéo. Nóng 40 độ thì phải sắm ngay váy 2 dây về mặc thui các nàng ơiiii ~ Chất liệu: caro quảng châu thô mềm , đứng form, dày dặn ~ Form: dài 83cm, v1 < 92, v2 < 86cm, v3 <102cm. Tầm dưới 60 -65kg đổ lại mặc xinh ạ ~ Màu sắc: xanh, đen , tím, đỏ, hồng, vàng ~ Sỉ sll ib giá xinh hơn

  #shopee #shopeevn #thoitrangnu #sale #quanao #unisex #ulzzang #quatang #thoitrang #vay #vaychuA #dam #damchuA #dammaxi #vaymaxi #vaykecaro #vayulzzang #vayke #damke #damkecaro #vay2day #dam2day 🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐

 •  2  0  1 hour ago
 • 👗 Váy cho mùa hè đây 
2 màu như hình 
240k 💕
💕
💕
📷 Nhận tìm đồ theo hình 🚚 Ship toàn quốc 🚫 Không cần cọc ✔ Cam kết hàng chất lượng đúng giá 🕛 Order 12-15 ngày 
#vay1812_cloth #vaycap #bestfriend #bff #vayvintage #váy #vay #váyxinh #vayhoa #váyđẹp #váynữ #váyulzzang #vayulzzang #vayhoanhi #vayxinh #aobabydoll #aodep #orderulzzang #orderquangchau #quangchau #quảngchâu #quanao #quầnáonữ #like4follow #likeforlikeback #likeforlikes #like4likes #likeforfollow #followforfollowback
 • 👗 Váy cho mùa hè đây
  2 màu như hình
  240k 💕
  💕
  💕
  📷 Nhận tìm đồ theo hình 🚚 Ship toàn quốc 🚫 Không cần cọc ✔ Cam kết hàng chất lượng đúng giá 🕛 Order 12-15 ngày
  #vay1812_cloth #vaycap #bestfriend #bff #vayvintage #váy #vay #váyxinh #vayhoa #váyđẹp #váynữ #váyulzzang #vayulzzang #vayhoanhi #vayxinh #aobabydoll #aodep #orderulzzang #orderquangchau #quangchau #quảngchâu #quanao #quầnáonữ #like4follow #likeforlikeback #likeforlikes #like4likes #likeforfollow #followforfollowback

 •  3  0  1 hour ago
 • VÁY 2 DÂY KẺ CARO DAISY KHÓA KÉO CHUN SAU QUẢNG CHÂU - VÁY CHỮ A SỌC HOA CÚC HOT Giá: 1️⃣8️⃣0️⃣K
👗👗👗 ĐẦM 2 DÂY CHỮ A IN HOA CÚC NHỎ XINH ULZZANG 👗👗👗 ^^ Kiểu dáng, màu sắc basic lại thêm họa tiết hoa cúc hot trend như này thì ce nào cũng phải có ít nhất 1 em nhaaa ~ Kiểu dáng : CÓ LÓT TRONG không sợ lộ , phần ngực đc may 2 lớp, váy 2 dây bản nhỏ may chắc chắn, sau lưng bo chun, hoa cúc in nổi siêu xinh, có khóa kéo đằng sau ~ Chất liệu: caro quảng châu cực đẹp, không sợ lộ ~ Form: 78cm , v1 < 90cm, v2 <90cm, v3 < 94cm. tầm dưới 60-65kg đổ lại mặc xinh ạ ~ Màu sắc: VÀNG, XANH , ĐỎ ,ĐEN ~ Sỉ sll ib giá xinh hơn ạ

#shopee #shopeevn #thoitrangnu #sale #quanao #unisex #ulzzang #quatang #thoitrang #vay #vaychuA #dam #damchuA #dammaxi #vaymaxi #vayhoa #vayulzzang #damhoacuc #vayhoacuc #vayhoanhi #damhoanhi #vay2day #dam2day
 • VÁY 2 DÂY KẺ CARO DAISY KHÓA KÉO CHUN SAU QUẢNG CHÂU - VÁY CHỮ A SỌC HOA CÚC HOT Giá: 1️⃣8️⃣0️⃣K
  👗👗👗 ĐẦM 2 DÂY CHỮ A IN HOA CÚC NHỎ XINH ULZZANG 👗👗👗 ^^ Kiểu dáng, màu sắc basic lại thêm họa tiết hoa cúc hot trend như này thì ce nào cũng phải có ít nhất 1 em nhaaa ~ Kiểu dáng : CÓ LÓT TRONG không sợ lộ , phần ngực đc may 2 lớp, váy 2 dây bản nhỏ may chắc chắn, sau lưng bo chun, hoa cúc in nổi siêu xinh, có khóa kéo đằng sau ~ Chất liệu: caro quảng châu cực đẹp, không sợ lộ ~ Form: 78cm , v1 < 90cm, v2 <90cm, v3 < 94cm. tầm dưới 60-65kg đổ lại mặc xinh ạ ~ Màu sắc: VÀNG, XANH , ĐỎ ,ĐEN ~ Sỉ sll ib giá xinh hơn ạ

  #shopee #shopeevn #thoitrangnu #sale #quanao #unisex #ulzzang #quatang #thoitrang #vay #vaychuA #dam #damchuA #dammaxi #vaymaxi #vayhoa #vayulzzang #damhoacuc #vayhoacuc #vayhoanhi #damhoanhi #vay2day #dam2day

 •  3  0  1 hour ago
 • 🏷 Price: 250.000 (áo) - 270.000 (quần) - 470.000 (set) M/L
——————————————
‼️Đợi được hàng hãy order, không hủy đơn với bất kì lý do nào ‼️
💲Hàng order 10-15 ngày sau khi chốt
✖️Không cọc | Không hủy ngang
💯 Cam kết hàng y hình
🔎 Nhận tìm đồ bằng hình ảnh
💌 Direct để tư vấn
☎️Call/imess : 0916825012
#order#ulzzangdalat#vayulzzang#ulzzangstyle#ordertaobao#f4f#like4like#stylekorean#ootd#ootdvn#aoulzzang#sweater#hoodie#aosjva#quansjva#setsjva
 • 🏷 Price: 250.000 (áo) - 270.000 (quần) - 470.000 (set) M/L
  ——————————————
  ‼️Đợi được hàng hãy order, không hủy đơn với bất kì lý do nào ‼️
  💲Hàng order 10-15 ngày sau khi chốt
  ✖️Không cọc | Không hủy ngang
  💯 Cam kết hàng y hình
  🔎 Nhận tìm đồ bằng hình ảnh
  💌 Direct để tư vấn
  ☎️Call/imess : 0916825012
  #order #ulzzangdalat #vayulzzang #ulzzangstyle #ordertaobao #f4f #like4like #stylekorean #ootd #ootdvn#aoulzzang#sweater#hoodie#aosjva#quansjva#setsjva

 •  3  0  2 hours ago
 • 🏷 Price: 265.000 (áo) - 255.000 (quần) - 460.000 (set) S/M/L
——————————————
‼️Đợi được hàng hãy order, không hủy đơn với bất kì lý do nào ‼️
💲Hàng order 10-15 ngày sau khi chốt
✖️Không cọc | Không hủy ngang
💯 Cam kết hàng y hình
🔎 Nhận tìm đồ bằng hình ảnh
💌 Direct để tư vấn
☎️Call/imess : 0916825012
#order#ulzzangdalat#vayulzzang#ulzzangstyle#ordertaobao#f4f#like4like#stylekorean#ootd#ootdvn#aoulzzang#sweater#hoodie#aosjva#quansjva#setsjva
 • 🏷 Price: 265.000 (áo) - 255.000 (quần) - 460.000 (set) S/M/L
  ——————————————
  ‼️Đợi được hàng hãy order, không hủy đơn với bất kì lý do nào ‼️
  💲Hàng order 10-15 ngày sau khi chốt
  ✖️Không cọc | Không hủy ngang
  💯 Cam kết hàng y hình
  🔎 Nhận tìm đồ bằng hình ảnh
  💌 Direct để tư vấn
  ☎️Call/imess : 0916825012
  #order #ulzzangdalat #vayulzzang #ulzzangstyle #ordertaobao #f4f #like4like #stylekorean #ootd #ootdvn#aoulzzang#sweater#hoodie#aosjva#quansjva#setsjva

 •  4  0  2 hours ago
 • 🏷 Price: 395.000 (set) S/M/L ——————————————
‼️Đợi được hàng hãy order, không hủy đơn với bất kì lý do nào ‼️
💲Hàng order 10-15 ngày sau khi chốt
✖️Không cọc | Không hủy ngang
💯 Cam kết hàng y hình
🔎 Nhận tìm đồ bằng hình ảnh
💌 Direct để tư vấn
☎️Call/imess : 0916825012
#order#ulzzangdalat#vayulzzang#ulzzangstyle#ordertaobao#f4f#like4like#stylekorean#ootd#ootdvn#aoulzzang#sweater#hoodie#setsjva#aosjva
 • 🏷 Price: 395.000 (set) S/M/L ——————————————
  ‼️Đợi được hàng hãy order, không hủy đơn với bất kì lý do nào ‼️
  💲Hàng order 10-15 ngày sau khi chốt
  ✖️Không cọc | Không hủy ngang
  💯 Cam kết hàng y hình
  🔎 Nhận tìm đồ bằng hình ảnh
  💌 Direct để tư vấn
  ☎️Call/imess : 0916825012
  #order #ulzzangdalat #vayulzzang #ulzzangstyle #ordertaobao #f4f #like4like #stylekorean #ootd #ootdvn#aoulzzang#sweater#hoodie#setsjva#aosjva

 •  4  0  2 hours ago
 • CÓ SẴN ẢNH TỰ CHỤP:Set áo+váy 430k có tách, cần thêm hình nhắn tớ ạ 😘
-Áo 180k (mặc thành váy luôn cũng được ạ, vải cotton) dài 84 rộng 124
-Chân váy 265k eo cạp sau có chun co dãn 59~80 dài 63/77 (vạt ngắn nhất/dài nhất) trong hình cạp váy kéo qua rốn
-Túi 175k
-Giầy chỉ hiện nhận đặt trước ko có sẵn ạ
-Mẫu cao 1m55 nặng 48kg
( thông số size chỉ mang tính tham khảo, vì đo bằng tay và hàng sản xuất đồng loạt nên ko thể chính xác từng cm,tuỳ điều kiện ánh sáng nên có thể khác biệt màu sắc đôi chút)
💚 Insta: Onlystoreofficial
🌵 Shopee: Only store (để up link cho ce mua)
🌿 Page: Onlystoreofficial
🌱 Luôn có quà khi mua hàng🍑
☘️0867454758
#setaovay #setáováy #aounisex #aoulzzang #áounisex #áováy #váy #vayxinh #váyulzzang #váynữ #váytầng #vayulzzang #ootdvietnam #áogiấuquần #aogiauquan #chanvay #chanvaydai #chânváy #vietnam #vietnamstreetstylegroup #vietnamstreetwear #vietnamstyle #vietnamesestreetstylegroup
 • CÓ SẴN ẢNH TỰ CHỤP:Set áo+váy 430k có tách, cần thêm hình nhắn tớ ạ 😘
  -Áo 180k (mặc thành váy luôn cũng được ạ, vải cotton) dài 84 rộng 124
  -Chân váy 265k eo cạp sau có chun co dãn 59~80 dài 63/77 (vạt ngắn nhất/dài nhất) trong hình cạp váy kéo qua rốn
  -Túi 175k
  -Giầy chỉ hiện nhận đặt trước ko có sẵn ạ
  -Mẫu cao 1m55 nặng 48kg
  ( thông số size chỉ mang tính tham khảo, vì đo bằng tay và hàng sản xuất đồng loạt nên ko thể chính xác từng cm,tuỳ điều kiện ánh sáng nên có thể khác biệt màu sắc đôi chút)
  💚 Insta: Onlystoreofficial
  🌵 Shopee: Only store (để up link cho ce mua)
  🌿 Page: Onlystoreofficial
  🌱 Luôn có quà khi mua hàng🍑
  ☘️0867454758
  #setaovay #setáováy #aounisex #aoulzzang #áounisex #áováy #váy #vayxinh #váyulzzang #váynữ #váytầng #vayulzzang #ootdvietnam #áogiấuquần #aogiauquan #chanvay #chanvaydai #chânváy #vietnam #vietnamstreetstylegroup #vietnamstreetwear #vietnamstyle #vietnamesestreetstylegroup

 •  641  5  2 hours ago
 • 🌺💋 CHÂN VÁY TẦNG ULLZANG .
🦋mix ti tỉ thứ đều okla.
.
📌 Vải thô dày đẹp, may 3 tầng chuẩn hình, cạp chun dễ mặc. 📌form 60kg đổ lại. .
-----------------------------------
📌Giá #145k 
_______________________________________#chanvay #chanvaykaki #chanvayxoe #chanvaydai #chânváydài #chanvaykaki #chanvaygiare #chanvaydep #chanvaydepgiare #sỉ #tuyensi #tuyensitoanquoc #tuyensiquanao #l4like #likeforlikes #f4f #followforfollowback #vayulzzang
 • 🌺💋 CHÂN VÁY TẦNG ULLZANG .
  🦋mix ti tỉ thứ đều okla.
  .
  📌 Vải thô dày đẹp, may 3 tầng chuẩn hình, cạp chun dễ mặc. 📌form 60kg đổ lại. .
  -----------------------------------
  📌Giá #145k
  _______________________________________ #chanvay #chanvaykaki #chanvayxoe #chanvaydai #chânváydài #chanvaykaki #chanvaygiare #chanvaydep #chanvaydepgiare #sỉ #tuyensi #tuyensitoanquoc #tuyensiquanao #l4like #likeforlikes #f4f #followforfollowback #vayulzzang

 •  8  0  2 hours ago
 • 💥 VÁY HOA CHUN CHO BÉ 💥
Chất thô mềm mát ❤️ Váy cổ V dáng xoè. Mặc lên như công chúa luôn ạ 🤣
. 🌈Fullsize 2 4 6 ( 10 - 25kg )
.
#140k 
_____________________________________
.
Fb: Allabout.you
Insta: _Amitiee_
#vay #váy #vayhoanhi #vayvintage #vayxinh #vayulzzang #vaytrang #vaybody #vaybabydoll #vayhaiday #váynữ #váyđẹp #váyulzzang #vayvintage #vayvoan #váyvintage #vnxkchuan #vnxkclothing #váybody #vaytieuthu #chanvayjean #chanvayxoe #chanvayda
 • 💥 VÁY HOA CHUN CHO BÉ 💥
  Chất thô mềm mát ❤️ Váy cổ V dáng xoè. Mặc lên như công chúa luôn ạ 🤣
  . 🌈Fullsize 2 4 6 ( 10 - 25kg )
  .
  #140k
  _____________________________________
  .
  Fb: Allabout.you
  Insta: _Amitiee_
  #vay #váy #vayhoanhi #vayvintage #vayxinh #vayulzzang #vaytrang #vaybody #vaybabydoll #vayhaiday #váynữ #váyđẹp #váyulzzang #vayvintage #vayvoan #váyvintage #vnxkchuan #vnxkclothing #váybody #vaytieuthu #chanvayjean #chanvayxoe #chanvayda

 •  1  0  3 hours ago
 • ✨ Chắc Ché đăng kí làm thương hiệu độc quyền với Mimo Dk quá 🤣 Lấy đồ ở đấy nhiều đến mức Mimo nhớ mặt luôn còn đòi qua VN thăm Ché nữa nè 😍
➖ Đầm voan hoa hai dây #550k size S - M
➖ Khoác len mỏng vải cực xinhh #180k
-------------------------------------------
💥CONTACT
☎: 038 988 2842
Instagram: cherie.room.vn
Facebook: cherie.room.vn
Shopee: cherie.room.vn
📩: cherie.room.vn@gmail.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Mấy bae cần tư vấn về size cũng như cách phối đồ cứ inbox Chérie🍒 sẽ hỗ trợ hết mình cho bae ạ❗
-------------------------------------------
Chérie - Not just clothes, we offer our hearts 💕
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#ulzzangdress #princessdress #koreanstyle #lovelydress #cherieroom #cherrysweet #hottrenddress #trend2020 #partydresses #phongcachhanquoc #váyulzzang #damtieuthu #đầmxinh #damorder #damtrend #damchupanh #damcherry #damsinhvien #damditiec #damdudamcuoi #damdaopho #damdichoi #vayulzzang #ulzzanghànquốc #cheriedressescollection
 • ✨ Chắc Ché đăng kí làm thương hiệu độc quyền với Mimo Dk quá 🤣 Lấy đồ ở đấy nhiều đến mức Mimo nhớ mặt luôn còn đòi qua VN thăm Ché nữa nè 😍
  ➖ Đầm voan hoa hai dây #550k size S - M
  ➖ Khoác len mỏng vải cực xinhh #180k
  -------------------------------------------
  💥CONTACT
  ☎: 038 988 2842
  Instagram: cherie.room.vn
  Facebook: cherie.room.vn
  Shopee: cherie.room.vn
  📩: cherie.room.vn@gmail.com
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  Mấy bae cần tư vấn về size cũng như cách phối đồ cứ inbox Chérie🍒 sẽ hỗ trợ hết mình cho bae ạ❗
  -------------------------------------------
  Chérie - Not just clothes, we offer our hearts 💕
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  #ulzzangdress #princessdress #koreanstyle #lovelydress #cherieroom #cherrysweet #hottrenddress #trend2020 #partydresses #phongcachhanquoc #váyulzzang #damtieuthu #đầmxinh #damorder #damtrend #damchupanh #damcherry #damsinhvien #damditiec #damdudamcuoi #damdaopho #damdichoi #vayulzzang #ulzzanghànquốc #cheriedressescollection

 •  3  0  3 hours ago
 • Một mẫu váy xinh xuất sắc đây ạ. Lấp lánh lấp lánh cưng dễ sợ luôn ạ😍😍
Vải voan mềm nha ce. Tớ cam kết hàng lên chuẩn form chuẩn màu như hình nha
Váy voan Ulzzang 2020
Màu sắc: Xanh ngọc, Hồng
Size: XS, S, M
#690k
🚛🚛 Hàng order về sau 3 tuần. Tớ có trả đơn qua shopee nha
🌈🌈 Direct tớ tư vấn thêm thông tin nha cả nhà
Contact me:
Zalo: 0377827393
Instagram: tiemcuanu
#vayquangchau #vay2020 #vayulzzang #ulzzangfashion #ulzzanggirl #ulzzang #vayhoanhi #vaymuahe #vaydai #vayhaiday #orderquangchau #ordertaobao #quangchaucaocap #vayquangchaudep 
#tiemcuanu
 • Một mẫu váy xinh xuất sắc đây ạ. Lấp lánh lấp lánh cưng dễ sợ luôn ạ😍😍
  Vải voan mềm nha ce. Tớ cam kết hàng lên chuẩn form chuẩn màu như hình nha
  Váy voan Ulzzang 2020
  Màu sắc: Xanh ngọc, Hồng
  Size: XS, S, M
  #690k
  🚛🚛 Hàng order về sau 3 tuần. Tớ có trả đơn qua shopee nha
  🌈🌈 Direct tớ tư vấn thêm thông tin nha cả nhà
  Contact me:
  Zalo: 0377827393
  Instagram: tiemcuanu
  #vayquangchau #vay2020 #vayulzzang #ulzzangfashion #ulzzanggirl #ulzzang #vayhoanhi #vaymuahe #vaydai #vayhaiday #orderquangchau #ordertaobao #quangchaucaocap #vayquangchaudep
  #tiemcuanu

 •  10  2  3 hours ago
 • ✨✨NEW SKIRT chân váy A đang hot quá ạ , form chữ A ko lỗi thời mặc đi học đi chơi đều xinh xắn .
.
.
.
#chanvay #chânváy #chanvayhoa #chanvayngan #chânváyngắn #liker #chanvayhoacuc #chânváyhoacúc #likeforfollow #like4likes #chanvaychua #chânváychữa #likeforlikes #chanvayulzzang #chânváyulzzang #vayulzzang #vaychua #váychữa #váyxinh #chanvaysuabo #chanvaydep
 • ✨✨NEW SKIRT chân váy A đang hot quá ạ , form chữ A ko lỗi thời mặc đi học đi chơi đều xinh xắn .
  .
  .
  .
  #chanvay #chânváy #chanvayhoa #chanvayngan #chânváyngắn #liker #chanvayhoacuc #chânváyhoacúc #likeforfollow #like4likes #chanvaychua #chânváychữa #likeforlikes #chanvayulzzang #chânváyulzzang #vayulzzang #vaychua #váychữa #váyxinh #chanvaysuabo #chanvaydep

 •  3  0  3 hours ago
 • 🆕🆕🆕
Lại thêm mẫu cúc trắng ngây thơ cho mùa hè 😘
ĐẦM HOA CÚC TRẮNG CỔ VUÔNG TAY BO 🌸
Nhẹ nhàng tựa nàng thơ 🍃
Mát dịu cho ngày hè oi ả 🕊
Đầm form xinh cực kì luôn ạ. Màu hoa cúc dịu dàng thanh lịch, phù hợp cho nàng dù là đi làm hay đi chơi đi tiệc nhaaaaa
🎄Price: 210k
#vay#vayhoa#vayhoanhi#vayulzzang#vayhanquoc#vayxinh#vaydichoi#vaynu#vaybanhbeo#vaytieuthu#vaydai#vaydep#vaygiare#Hnbmg#koreanstyle#lozihn#lozisg#foodyhn#foodysg#foodyvn#quotesvn
 • 🆕🆕🆕
  Lại thêm mẫu cúc trắng ngây thơ cho mùa hè 😘
  ĐẦM HOA CÚC TRẮNG CỔ VUÔNG TAY BO 🌸
  Nhẹ nhàng tựa nàng thơ 🍃
  Mát dịu cho ngày hè oi ả 🕊
  Đầm form xinh cực kì luôn ạ. Màu hoa cúc dịu dàng thanh lịch, phù hợp cho nàng dù là đi làm hay đi chơi đi tiệc nhaaaaa
  🎄Price: 210k
  #vay #vayhoa #vayhoanhi #vayulzzang #vayhanquoc #vayxinh #vaydichoi #vaynu #vaybanhbeo #vaytieuthu#vaydai#vaydep#vaygiare#Hnbmg#koreanstyle#lozihn#lozisg#foodyhn#foodysg#foodyvn#quotesvn

 •  0  0  3 hours ago
 • 🌻 Yếm & Áo 🌻
▪︎ Set đồ cute baby quá đi . Dành cho những cô nàng 1m58 trở xuống là diện lên nhìn xinh ngất ngay luôn 😳
🌸 Size : Áo Freesize , Yếm Freesize 🌸
⭐ giá : Áo 210k Yếm 250k ⭐
🦄 _____________________________
🎁 Hàng order 15 - 20 ngày 📦 Cọc 50% tránh boom hàng 🔦 Nhận tìm đồ theo ảnh 👗 Cam kết chỉ bán hàng chất lượng 📲 Giao hàng toàn quốc
#aoulzzang #vayulzzang #setulzzang #doulzzang #doxinh
 • 🌻 Yếm & Áo 🌻
  ▪︎ Set đồ cute baby quá đi . Dành cho những cô nàng 1m58 trở xuống là diện lên nhìn xinh ngất ngay luôn 😳
  🌸 Size : Áo Freesize , Yếm Freesize 🌸
  ⭐ giá : Áo 210k Yếm 250k ⭐
  🦄 _____________________________
  🎁 Hàng order 15 - 20 ngày 📦 Cọc 50% tránh boom hàng 🔦 Nhận tìm đồ theo ảnh 👗 Cam kết chỉ bán hàng chất lượng 📲 Giao hàng toàn quốc
  #aoulzzang #vayulzzang #setulzzang #doulzzang #doxinh

 •  0  0  4 hours ago
 • 230.000-Freesize
Kéo qua để xem thêm hình🔜
#váy #váyulzzang #váyxinh #váyđẹp #váynữ #váyvintage #vayaxinh #váyđầm #vayulzzang #vaybody #váybody #vaythun #váythun #vaythunbody #ulzzangstyle #koreanstyle #amy_house
 • 230.000-Freesize
  Kéo qua để xem thêm hình🔜
  #váy #váyulzzang #váyxinh #váyđẹp #váynữ #váyvintage #vayaxinh #váyđầm #vayulzzang #vaybody #váybody #vaythun #váythun #vaythunbody #ulzzangstyle #koreanstyle #amy_house

 •  18  0  4 hours ago
 • Bỏ bê insta bán hàng lâu quá ròyyy 😭😭 từ h sẽ chăm đăng hàng mới cho các bác nhéeee 😘. 1 em áo cộc điệu đà cho các nàng đâyyy 😝 có cả màu tím hot trend mấy năm gần đây đó ạ. 
______________________________________________________________________#ordertaobao#order#taobao#like4like#l4l#vay#chanvay#basic#quanbaggy#vaylen#ao#aoren#order#vayxinh#aoulzzang#vayulzzang#aokhoac#aocardigan#dongda#quanulzzang#followme#vayvintage#quanbaggy#cardigan#aolenulzzang #vayhoanhi#lenthocam#setdoulzzang#vayhoanhi#instagram
 • Bỏ bê insta bán hàng lâu quá ròyyy 😭😭 từ h sẽ chăm đăng hàng mới cho các bác nhéeee 😘. 1 em áo cộc điệu đà cho các nàng đâyyy 😝 có cả màu tím hot trend mấy năm gần đây đó ạ.
  ______________________________________________________________________ #ordertaobao #order #taobao #like4like #l4l #vay #chanvay #basic #quanbaggy #vaylen#ao#aoren#order#vayxinh#aoulzzang#vayulzzang#aokhoac#aocardigan#dongda#quanulzzang#followme#vayvintage#quanbaggy#cardigan#aolenulzzang #vayhoanhi#lenthocam#setdoulzzang#vayhoanhi#instagram

 •  25  2  4 hours ago
 • #bụicósẵn [CÓ SẴN ĐEN 190k] Quần Jogger Ulzzang 
Màu khác order 225k
📍Size: M L XL
▪18 ngõ 403 Bạch Mai - Hà Nội
▪0989094960 ❌❌❌
Ngoài ra mình vẫn nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link nhá 💓
#taobao #ordertaobao #ulzzang #ulzzangstyle #ulzzangfashion #ulzzanggirl #orderulzzang #orderquangchau #streetstyle #streetwear #aounisex #unisex #unisexclothing #unisexfashion #unisexclothing #unisexstyle #quần #áo #váy #ao #quan #vay #quanunisex #aoulzzang #vayulzzang #váyulzzang #áoulzzang #quanulzzang
 • #bụicósẵn [CÓ SẴN ĐEN 190k] Quần Jogger Ulzzang
  Màu khác order 225k
  📍Size: M L XL
  ▪18 ngõ 403 Bạch Mai - Hà Nội
  ▪0989094960 ❌❌❌
  Ngoài ra mình vẫn nhận tìm đồ theo ảnh, order theo link nhá 💓
  #taobao #ordertaobao #ulzzang #ulzzangstyle #ulzzangfashion #ulzzanggirl #orderulzzang #orderquangchau #streetstyle #streetwear #aounisex #unisex #unisexclothing #unisexfashion #unisexclothing #unisexstyle #quần #áo #váy #ao #quan #vay #quanunisex #aoulzzang #vayulzzang #váyulzzang #áoulzzang #quanulzzang

 •  6  0  5 hours ago
 • Đồ bên mình không có sẵn đâu mn ơi

7/6 CHỐT ORDER
#Order
💰 450.000
✔ 2 màu như hình
✔️ L XL XXL 3XL 4XL
🌈 SHIP COD TOÀN QUỐC
✔ Zalo: 0582986937 để tư vấn và đặt hàng
#chistorez_bigsize
———————————————
#foodyvn #f4f #like4like #likeforfollow #likeforlikes #thenewdistrict #quanaonu #orderulzzang #orderkorea #orderquangchau #ordertaobao #koreanstyle #vietnamese #vssg #ootdvietnam #helloweekendmarket #vaybigsize #vayhoanhi #vayhoa #vayvintsge #chanvay #chânváy #vayulzzang
 • Đồ bên mình không có sẵn đâu mn ơi

  7/6 CHỐT ORDER
  #Order
  💰 450.000
  ✔ 2 màu như hình
  ✔️ L XL XXL 3XL 4XL
  🌈 SHIP COD TOÀN QUỐC
  ✔ Zalo: 0582986937 để tư vấn và đặt hàng
  #chistorez_bigsize
  ———————————————
  #foodyvn #f4f #like4like #likeforfollow #likeforlikes #thenewdistrict #quanaonu #orderulzzang #orderkorea #orderquangchau #ordertaobao #koreanstyle #vietnamese #vssg #ootdvietnam #helloweekendmarket #vaybigsize #vayhoanhi #vayhoa #vayvintsge #chanvay #chânváy #vayulzzang

 •  7  0  5 hours ago
 • Bella dress🎀🎀🎀
Form lên siêu xinh, có nơ xinh, xếp li nhẹ ở ngực🌸🌸🌸
Nhẹ nhàng nhưng chanh sả✅✅✅ #vayhoa #vayhoaxinh #vayhoanhi #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #230k
 • Bella dress🎀🎀🎀
  Form lên siêu xinh, có nơ xinh, xếp li nhẹ ở ngực🌸🌸🌸
  Nhẹ nhàng nhưng chanh sả✅✅✅ #vayhoa #vayhoaxinh #vayhoanhi #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #230k

 •  1  0  5 hours ago
 • Mint dress🎀🎀🎀 Màu mát mắt, cổ tim lên dáng siêu cưng🌸 #vayxanh #mintdress #vaycatinh #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #210k
 • Mint dress🎀🎀🎀 Màu mát mắt, cổ tim lên dáng siêu cưng🌸 #vayxanh #mintdress #vaycatinh #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #210k

 •  0  0  5 hours ago
 • Annie dress🎀🎀🎀
Form tùng vừa đủ xoè, lên dáng cực baby🌸🌸
2 màu như hình✅✅✅ #vaybabydoll #váybabydoll #vaysuong #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #210k
 • Annie dress🎀🎀🎀
  Form tùng vừa đủ xoè, lên dáng cực baby🌸🌸
  2 màu như hình✅✅✅ #vaybabydoll #váybabydoll #vaysuong #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #210k

 •  0  0  5 hours ago
 • Yenna dress🎀🎀
Chất mango mềm, mịn🌸
Size: S, M, L✅✅✅ #setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #220k
 • Yenna dress🎀🎀
  Chất mango mềm, mịn🌸
  Size: S, M, L✅✅✅ #setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #220k

 •  1  0  5 hours ago
 • Cemalia dress🎀🎀
Chất cotton Thái cao cấp💕
2 màu như hình✅✅ #setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #215k
 • Cemalia dress🎀🎀
  Chất cotton Thái cao cấp💕
  2 màu như hình✅✅ #setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #215k

 •  0  0  5 hours ago
 • Molly dress🎀🎀🎀
Chất liệu cotton Thái cao cấp🌸🌸
Có 3 màu như hình✅✅ #setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #220k
 • Molly dress🎀🎀🎀
  Chất liệu cotton Thái cao cấp🌸🌸
  Có 3 màu như hình✅✅ #setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #220k

 •  0  0  5 hours ago
 • Audi dress🎀🎀🎀
Thiết kế hay dây, nơ xinh ở ngực🌸
Chất đũi bột cao cấp💕
Có 4 màu như hình✅✅✅ #setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #215k
 • Audi dress🎀🎀🎀
  Thiết kế hay dây, nơ xinh ở ngực🌸
  Chất đũi bột cao cấp💕
  Có 4 màu như hình✅✅✅ #setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #215k

 •  1  0  5 hours ago
 • Jullia dress🎀🎀🎀
Đầm xoè form A, phối tay lưới nơ cực xinh và nữ tính🌸
Diện em nó cùng giày cao gót và chiếc túi nhỏ xinh là đủ để hẹn hò rồi nè💕💕
Chất tuyết mưa phối lưới mềm✅

#setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #220k
 • Jullia dress🎀🎀🎀
  Đầm xoè form A, phối tay lưới nơ cực xinh và nữ tính🌸
  Diện em nó cùng giày cao gót và chiếc túi nhỏ xinh là đủ để hẹn hò rồi nè💕💕
  Chất tuyết mưa phối lưới mềm✅

  #setvayao #setdoxinh #setdodep #setđồnữ #vaydephanoi #vayxinh #vay #vaydepgiatot #váydựtiệccưới #váyđen #váyđầm #vaydutiec #váyđẹpgiárẻ #vayulzzang #vayquangchau #quanaonu #quanao#quanaohanquoc #quanaoquangchau #quanaosale #quanaohanquoc #quanaosaigon #streetstyle #hottrend #itemhot #220k

 •  0  0  6 hours ago

Top #vayulzzang Posts

 • 🌼🌼 Đầm hoa cúc năm nay thì nhiều ❌Nhưng loại thiết kế che khuyết điểm eo to,trông thon gọn hơn,cao hơn thì chỉ có mẫu này thôi ạ.
✔️Mẫu ngắn:S,M,L,XL
✔️Mẫu dài: S,M,L,XL
***********************
✔️Hàng order
✔️COD toàn quốc
🌟Cập nhật hàng mới mỗi ngày trên story các nàng nhé.
📌Shopee Https://shopee.vn//gem.bn
✔️Khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
✔️Đổi trả thoải mái nếu sản phẩm không giống hình
———————————————————————
#Helium_damvay #thoitrangthietke #quanaoquangchau #orderulzzang #damulzzang #vayulzzang #damnudep #damhanquoc #damnu #vaynu #damhackdang #damhoacuc #tipmixdodep #thoitrangtiktok #mixdotiktok #phoidotiktok
 • 🌼🌼 Đầm hoa cúc năm nay thì nhiều ❌Nhưng loại thiết kế che khuyết điểm eo to,trông thon gọn hơn,cao hơn thì chỉ có mẫu này thôi ạ.
  ✔️Mẫu ngắn:S,M,L,XL
  ✔️Mẫu dài: S,M,L,XL
  ***********************
  ✔️Hàng order
  ✔️COD toàn quốc
  🌟Cập nhật hàng mới mỗi ngày trên story các nàng nhé.
  📌Shopee Https://shopee.vn//gem.bn
  ✔️Khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
  ✔️Đổi trả thoải mái nếu sản phẩm không giống hình
  ———————————————————————
  #Helium_damvay #thoitrangthietke #quanaoquangchau #orderulzzang #damulzzang #vayulzzang #damnudep #damhanquoc #damnu #vaynu #damhackdang #damhoacuc #tipmixdodep #thoitrangtiktok #mixdotiktok #phoidotiktok

 •  22,134  187  20 May, 2020
 • 🌿☁️☁️ Hè mặc váy trắng nhẹ nhàng thanh thuần như này nhìn sao không yêu cho được nhỉ.
✔️Mẫu đầu tiên
-Ngắn: 260k
-Dài :320k
-Size:S,M,L
✔️Mẫu thứ 3: 360k
-Size :S,M,L
***********************
✔️Hàng order
✔️COD toàn quốc
🌟Cập nhật hàng mới mỗi ngày trên story các nàng nhé.
📌Shopee Https://shopee.vn//gem.bn
✔️Khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
✔️Đổi trả thoải mái nếu sản phẩm không giống hình
———————————————————————
#Helium_damvay #thoitrangthietke #quanaoquangchau #orderulzzang #damulzzang #vayulzzang #damnudep #damhanquoc #damnu #vaynu
 • 🌿☁️☁️ Hè mặc váy trắng nhẹ nhàng thanh thuần như này nhìn sao không yêu cho được nhỉ.
  ✔️Mẫu đầu tiên
  -Ngắn: 260k
  -Dài :320k
  -Size:S,M,L
  ✔️Mẫu thứ 3: 360k
  -Size :S,M,L
  ***********************
  ✔️Hàng order
  ✔️COD toàn quốc
  🌟Cập nhật hàng mới mỗi ngày trên story các nàng nhé.
  📌Shopee Https://shopee.vn//gem.bn
  ✔️Khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
  ✔️Đổi trả thoải mái nếu sản phẩm không giống hình
  ———————————————————————
  #Helium_damvay #thoitrangthietke #quanaoquangchau #orderulzzang #damulzzang #vayulzzang #damnudep #damhanquoc #damnu #vaynu

 •  6,130  39  19 May, 2020
 • CÓ SẴN ẢNH TỰ CHỤP:set áo+váy 465k có tách
-Áo 215k rộng 124 dài 73
-Chân váy 265k eo 64~80 dài 74,váy có vỉa để có thể cài đai nha,có túi 2 bên nữa ạ,trước là cạp thường sau là cạp chun ạ
Cần thêm ảnh của bộ này nhắn tớ nha
-Túi 175k/c -Giầy ko bán
-Mẫu cao 1m6 nặng 40kg
( thông số size chỉ mang tính tham khảo, vì đo bằng tay và hàng sản xuất đồng loạt nên ko thể chính xác từng cm,tuỳ điều kiện ánh sáng nên có thể khác biệt màu sắc đôi chút)
💚 Insta: Onlystoreofficial
🌵 Shopee: Only store (để up link cho ce mua)
🌿 Page: Onlystoreofficial
🌱 Luôn có quà khi mua hàng🍑
☘️0867454758
#setaovay #setáováy #aophong #aothun #aothununisex #aoulzzang #áoulzzang #áounisex #áocộctay #váyulzzang #vayulzzang #chanvay #chânváy #chanvaydai #túiđeochéo #túi #ootdvietnam #vietnam #vietnamstreetstylegroup #vietnamstreetwear #vietnamstyle #vietnamesestreetstylegroup
 • CÓ SẴN ẢNH TỰ CHỤP:set áo+váy 465k có tách
  -Áo 215k rộng 124 dài 73
  -Chân váy 265k eo 64~80 dài 74,váy có vỉa để có thể cài đai nha,có túi 2 bên nữa ạ,trước là cạp thường sau là cạp chun ạ
  Cần thêm ảnh của bộ này nhắn tớ nha
  -Túi 175k/c -Giầy ko bán
  -Mẫu cao 1m6 nặng 40kg
  ( thông số size chỉ mang tính tham khảo, vì đo bằng tay và hàng sản xuất đồng loạt nên ko thể chính xác từng cm,tuỳ điều kiện ánh sáng nên có thể khác biệt màu sắc đôi chút)
  💚 Insta: Onlystoreofficial
  🌵 Shopee: Only store (để up link cho ce mua)
  🌿 Page: Onlystoreofficial
  🌱 Luôn có quà khi mua hàng🍑
  ☘️0867454758
  #setaovay #setáováy #aophong #aothun #aothununisex #aoulzzang #áoulzzang #áounisex #áocộctay #váyulzzang #vayulzzang #chanvay #chânváy #chanvaydai #túiđeochéo #túi #ootdvietnam #vietnam #vietnamstreetstylegroup #vietnamstreetwear #vietnamstyle #vietnamesestreetstylegroup

 •  1,654  23  3 June, 2020
 • 🌻🌻✔️Đầm: 360k - S,M,L,XL
✔️Giày(mẫu tương tự): Size từ 35-40.
***********************
✔️Hàng order
✔️COD toàn quốc
🌟Cập nhật hàng mới mỗi ngày trên story các nàng nhé.
📌Shopee Https://shopee.vn//gem.bn
✔️Khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
✔️Đổi trả thoải mái nếu sản phẩm không giống hình
———————————————————————
#Helium_damvay #thoitrangthietke #quanaoquangchau #orderulzzang #damulzzang #vayulzzang #damnudep #damhanquoc #damnu #vaynu
 • 🌻🌻✔️Đầm: 360k - S,M,L,XL
  ✔️Giày(mẫu tương tự): Size từ 35-40.
  ***********************
  ✔️Hàng order
  ✔️COD toàn quốc
  🌟Cập nhật hàng mới mỗi ngày trên story các nàng nhé.
  📌Shopee Https://shopee.vn//gem.bn
  ✔️Khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
  ✔️Đổi trả thoải mái nếu sản phẩm không giống hình
  ———————————————————————
  #Helium_damvay #thoitrangthietke #quanaoquangchau #orderulzzang #damulzzang #vayulzzang #damnudep #damhanquoc #damnu #vaynu

 •  1,870  9  25 May, 2020
 • Babydoll
🌼size: dài váy 104, ngực 98.
🌼Price: váy 220k.
💥🔥💥 CÁC BÁC ĐỪNG QUÊN LÀ SHOP CÓ NHẬN TÌM ĐỒ NHÉ. CÁC BÁC ĐANG CÓ ẢNH BỘ ĐỒ MÌNH THÍCH THÌ ĐỪNG NGẠI GỬI CHO SHOP, SHOP SẼ BÁO GIÁ TẬN NƠI CHO BẠN ❤️
________________________
✅hàng order, nhận tìm đồ bằng hình ảnh
✅khách vui lòng chuyển khoản 50% hoặc 100% tiền hàng nếu là khách lạ. Hoặc cod qua shopee. Hàng order KHÔNG HUỶ, KHÔNG ĐỔI TRẢ
✅DR/Zalo/Imess: 0968373427
#instagram #안녕 #ulzzang #ulzzangfashion #lfl #l4l #l4likeforlikesback✌🏽️ #váykỉyếu 💋 #váyđẹp #váytrắng #váytrắng #váybabydoll #vayulzzang #vayvintage #vaykiyeu #váy #váyulzzang #vaytrevai #vaybabydoll #vaycaro #vay #vaykaki #vaydai #vaycaro #vaycongchua #vaytrang #vayxinh #vayhaiday #váyvintage #váynữ
 • Babydoll
  🌼size: dài váy 104, ngực 98.
  🌼Price: váy 220k.
  💥🔥💥 CÁC BÁC ĐỪNG QUÊN LÀ SHOP CÓ NHẬN TÌM ĐỒ NHÉ. CÁC BÁC ĐANG CÓ ẢNH BỘ ĐỒ MÌNH THÍCH THÌ ĐỪNG NGẠI GỬI CHO SHOP, SHOP SẼ BÁO GIÁ TẬN NƠI CHO BẠN ❤️
  ________________________
  ✅hàng order, nhận tìm đồ bằng hình ảnh
  ✅khách vui lòng chuyển khoản 50% hoặc 100% tiền hàng nếu là khách lạ. Hoặc cod qua shopee. Hàng order KHÔNG HUỶ, KHÔNG ĐỔI TRẢ
  ✅DR/Zalo/Imess: 0968373427
  #instagram #안녕 #ulzzang #ulzzangfashion #lfl #l4l #l4likeforlikesback✌🏽️ #váykỉyếu 💋 #váyđẹp #váytrắng #váytrắng #váybabydoll #vayulzzang #vayvintage #vaykiyeu #váy #váyulzzang #vaytrevai #vaybabydoll #vaycaro #vay #vaykaki #vaydai #vaycaro #vaycongchua #vaytrang #vayxinh #vayhaiday #váyvintage #váynữ

 •  388  4  10 May, 2020
 • Các nàng thơ đã được các chàng trai của mình lựa được chiếc váy ưng ý chưa. Nếu chưa thì xem thêm vài mẫu váy mới ra của nhà Janest nha
🌱Váy order khoảng 2-3 tuần nha. Đợt này tớ thấy về sớm rồi nè, có đơn 10 ngày đã về rồi ý
🌱Mọi người direct mình để biết thêm chi tiết số đo nha. Comment nhiều lúc sẽ bị trôi ý
🌱Contact us:
⚡️Facebook: Janest Nguyen
⚡️Shopee: thuylien203
⚡️Instagram: janest.house & bimbim.closet
#JANEST_COLOR
#vaytrang #vayxoe #vayhoa #vayhoanhi #vaýhoa #vay2day #vaytrevai #vaybetvai #vaysomi #váysơmi #vayulzzang #vaycovuong
 • Các nàng thơ đã được các chàng trai của mình lựa được chiếc váy ưng ý chưa. Nếu chưa thì xem thêm vài mẫu váy mới ra của nhà Janest nha
  🌱Váy order khoảng 2-3 tuần nha. Đợt này tớ thấy về sớm rồi nè, có đơn 10 ngày đã về rồi ý
  🌱Mọi người direct mình để biết thêm chi tiết số đo nha. Comment nhiều lúc sẽ bị trôi ý
  🌱Contact us:
  ⚡️Facebook: Janest Nguyen
  ⚡️Shopee: thuylien203
  ⚡️Instagram: janest.house & bimbim.closet
  #JANEST_COLOR
  #vaytrang #vayxoe #vayhoa #vayhoanhi #vaýhoa #vay2day #vaytrevai #vaybetvai #vaysomi #váysơmi #vayulzzang #vaycovuong

 •  419  6  28 April, 2020
 • CÓ SẴN ẢNH TỰ CHỤP: Set siêu xinhh >< 355k có tách
-Áo 180k dài: vạt trước lệch 34,5-38,5, vạt sau 27 Rộng 84 có co dãn,sau có dây buộc
-Quần váy 190k dài lệch trước sau 34-38,5 eo 68,có khoá cạnh
-Tất 20k/đôi
-Giầy chỉ hiện nhận đặt trước ko có sẵn ạ
-Mẫu cao 1m6 nặng 40kg
( thông số size chỉ mang tính tham khảo, vì đo bằng tay và hàng sản xuất đồng loạt nên ko thể chính xác từng cm,tuỳ điều kiện ánh sáng nên có thể khác biệt màu sắc đôi chút)
💚 Insta: Onlystoreofficial
🌵 Shopee: Only store (để up link cho ce mua)
🌿 Page: Onlystoreofficial
🌱 Luôn có quà khi mua hàng🍑
☘️0867454758
#setaovay #setáováy #setaoquanxinh #setaoquan #setáoquần #aocroptop #áocroptop #aoulzzang #áoulzzang #quầnváy #quanvay #quanulzzang #quầnulzzang #quanshort #quầnshort #quầnđùi #váyulzzang #vayulzzang #ulzzangstyle #ootdvietnam #vietnam #vietnamstreetstylegroup #vietnamstreetwear #vietnamstyle #vietnamesestreetstylegroup
 • CÓ SẴN ẢNH TỰ CHỤP: Set siêu xinhh >< 355k có tách
  -Áo 180k dài: vạt trước lệch 34,5-38,5, vạt sau 27 Rộng 84 có co dãn,sau có dây buộc
  -Quần váy 190k dài lệch trước sau 34-38,5 eo 68,có khoá cạnh
  -Tất 20k/đôi
  -Giầy chỉ hiện nhận đặt trước ko có sẵn ạ
  -Mẫu cao 1m6 nặng 40kg
  ( thông số size chỉ mang tính tham khảo, vì đo bằng tay và hàng sản xuất đồng loạt nên ko thể chính xác từng cm,tuỳ điều kiện ánh sáng nên có thể khác biệt màu sắc đôi chút)
  💚 Insta: Onlystoreofficial
  🌵 Shopee: Only store (để up link cho ce mua)
  🌿 Page: Onlystoreofficial
  🌱 Luôn có quà khi mua hàng🍑
  ☘️0867454758
  #setaovay #setáováy #setaoquanxinh #setaoquan #setáoquần #aocroptop #áocroptop #aoulzzang #áoulzzang #quầnváy #quanvay #quanulzzang #quầnulzzang #quanshort #quầnshort #quầnđùi #váyulzzang #vayulzzang #ulzzangstyle #ootdvietnam #vietnam #vietnamstreetstylegroup #vietnamstreetwear #vietnamstyle #vietnamesestreetstylegroup

 •  2,110  39  18 May, 2020
 • ♡︎ Ảnh Thật - Hàng Có Sẵn, Tingting Là Ship ♡︎
.
➖ 𝗤𝗶𝗸𝗶 𝗙𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀 𝗦𝗸𝗶𝗿𝘁 - Váy
Size: S M L
Chất vải nhung gân, thêu hoa tỉ mỉ cẩn thận rõ nét, form chữ A không kén dáng ạ 💗💗💗
.
____________________
.
𝐏𝐚𝐠𝐞: 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐫𝐞𝐞 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬
𝐈𝐠: 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐫𝐞𝐞_
𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐫𝐞𝐞_𝐜𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬
#chanvay #chânváy #chanvayjean #chanvayngan #vayxinh #váyxinh #vayulzzang #váyulzzang #outfitvietnam
 • ♡︎ Ảnh Thật - Hàng Có Sẵn, Tingting Là Ship ♡︎
  .
  ➖ 𝗤𝗶𝗸𝗶 𝗙𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀 𝗦𝗸𝗶𝗿𝘁 - Váy
  Size: S M L
  Chất vải nhung gân, thêu hoa tỉ mỉ cẩn thận rõ nét, form chữ A không kén dáng ạ 💗💗💗
  .
  ____________________
  .
  𝐏𝐚𝐠𝐞: 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐫𝐞𝐞 𝐂𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬
  𝐈𝐠: 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐫𝐞𝐞_
  𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞: 𝐁𝐞𝐲𝐨𝐫𝐞𝐞_𝐜𝐥𝐨𝐭𝐡𝐞𝐬
  #chanvay #chânváy #chanvayjean #chanvayngan #vayxinh #váyxinh #vayulzzang #váyulzzang #outfitvietnam

 •  588  10  22 May, 2020
 • 🖤 𝐌𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐈𝐓𝐄𝐌
Một chiếc váy đen basic nhưng mix được đa dạng phong cách từ sexy,cá tính,năng động đến nữ tính ạ.
✔️Size: S,M,L,XL,2XL
🌟Chất vải siêu mịn và mát.Không nhăn mặc hè rất thoải mái ạ.
***********************
✔️Hàng order
✔️COD toàn quốc
🌟Cập nhật hàng mới mỗi ngày trên story các nàng nhé.
📌Shopee Https://shopee.vn//gem.bn
✔️Khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
✔️Đổi trả thoải mái nếu sản phẩm không giống hình
———————————————————————
#Helium_damvay #thoitrangthietke #quanaoquangchau #orderulzzang #damulzzang #vayulzzang #damnudep #damhanquoc #damnu #vaynu #damsuong #dambasic #dam2dayden #damdaiquagoi
 • 🖤 𝐌𝐔𝐒𝐓 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐈𝐓𝐄𝐌
  Một chiếc váy đen basic nhưng mix được đa dạng phong cách từ sexy,cá tính,năng động đến nữ tính ạ.
  ✔️Size: S,M,L,XL,2XL
  🌟Chất vải siêu mịn và mát.Không nhăn mặc hè rất thoải mái ạ.
  ***********************
  ✔️Hàng order
  ✔️COD toàn quốc
  🌟Cập nhật hàng mới mỗi ngày trên story các nàng nhé.
  📌Shopee Https://shopee.vn//gem.bn
  ✔️Khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
  ✔️Đổi trả thoải mái nếu sản phẩm không giống hình
  ———————————————————————
  #Helium_damvay #thoitrangthietke #quanaoquangchau #orderulzzang #damulzzang #vayulzzang #damnudep #damhanquoc #damnu #vaynu #damsuong #dambasic #dam2dayden #damdaiquagoi

 •  1,634  55  20 May, 2020